Nasze projekty

10 lat działalności Rycerzy Kolumba w Polsce

25 i 26 listopada odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka Rycerzy Kolumba na Jasną Górę, która będzie okazją do dziękczynienia za 10 lat działalności rycerzy w Polsce

Rycerze Kolumba za namową Jana Pawła II i na zaproszenie kard. Józefa Glempa przybyli do Polski w 2005 r. i rozpoczęli tu działalność. Pierwszą radą w Polsce w 2006 r. była krakowska Rada im. Jana Pawła II, mająca siedzibę przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Dziś Zakon skupia w Polsce ponad 4 tys. Rycerzy Kolumba w 88 lokalnych radach. Obecnym ich przełożonym jest Delegat Stanowy brat Andrzej Anasiak, biznesmen z Radomia. Pierwszym Kapelanem Stanowym był kard. Franciszek Macharski. Teraz tę funkcję piastuje ks. prof. Tomasz Kraj, adiunkt w Katedrze Teologii Moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Reklama
Reklama

Rycerzem Kolumba może zostać mężczyzna, który ukończył 18 lat, jest głęboko wierzącym i praktykującym członkiem Kościoła rzymskokatolickiego, czuje wewnętrzną potrzebę pomocy bliźnim i pogłębiania swojej wiary, zostanie zaproszony przez innego Rycerza lub dostarczy zaświadczenie od proboszcza swojej parafii potwierdzające, że jest praktykującym katolikiem i odbędzie rozmowę kwalifikacyjną z kapelanem Zakonu.

Reklama
Reklama

Działalność charytatywna Zakonu

Kamieniem węgielnym działalności Zakonu Rycerzy Kolumba jest jego wierność Kościołowi Katolickiemu i jego misji. Zakon przekazuje miliony dolarów dla działalności Kościoła na wszystkich szczeblach, a członkowie przepracowują społecznie miliony godzin w służbie Kościoła.

Reklama

Zaangażowanie społeczne, w duchu wartości chrześcijańskich, jest wyróżniająca cechą Rycerzy Kolumba, którzy swoje talenty i czas poświęcają służbie Kościołowi, lokalnej wspólnocie, rodzinie, młodzieży i braciom Rycerzom. W miarę rozwoju Zakonu, wzrasta jego działalność charytatywna. Co roku Zakon zbiera i przekazuje na różne cele służące Kościołowi na szczeblu lokalnym, narodowym czy międzynarodowym, ponad 45 mln dolarów.

Zakon występuje w obronie życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Jednym z najważniejszych celów do których dąży Zakon, jest stworzenie nowej „kultury życia”, w której każde życie ludzkie będzie przyjmowane z radością, szanowane i chronione przez prawo.

Jednym z najważniejszych celów Rycerzy Kolumba jest także wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.

Delegat Stanowy Andrzej Anasiak z Najwyższym Rycerzem Carlem Andersonem podczas obchodów 10-lecia Rycerzy Kolumba w Polsce w Łomży, 22-23 kwietnia 2016 r.

 

Wsparcie dla Stolicy Apostolskiej

Rycerze Kolumba blisko współpracują ze Stolicą Apostolską wspierając liczne dzieła inicjowane przez kolejnych papieży. W czasie pontyfikatu papieża Jana Pawła II, Rycerze Kolumba odegrali istotnie pomogli w rozwoju technologicznym środków przekazu Watykanu. W 1978 r. transmisja do krajów misyjnych inauguracji Ojca Świętego Jana Pawła II była finansowana przez Rycerzy Kolumba. Wkrótce potem Rycerze Kolumba sponsorowali realizację filmu z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, która odbyła się do Meksyku i sanktuarium Matki Boskiej z Guadalupe.

W 1985 r. Rycerze Kolumba sfinansowali kupno ruchomego studia telewizyjnego dla Telewizji Watykańskiej. Dwa wozy transmisyjne także zostały zakupione przez Rycerzy Kolumba, w 1991 i w 1993 r. Rycerze zakupili też nowy przekaźnik dla radia watykańskiego w 1985 roku, sponsorowali i współpracowali z Watykanem przy realizacji różnych programów satelitarnych, wliczając w to takie wydarzenia związane z Ojcem Świętym jak: Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu (1986), Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu (2002), Światowy Dzień Młodzieży w Manili (1995), Światowy Dzień Młodzieży w Rzymie (2000), uroczyste otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Świętego Piotra na Wielki Jubileusz, wizytę Ojca Świętego w Nazarecie (2000), i wiele innych które były transmitowane przez łącza satelitarne Rycerzy.

Rycerze finansowali ponadto komputeryzację biura Kongregacji ds. Świętych (1992), komputeryzację katalogów Papieskiego Uniwersytetu Urbaniańskiego w Rzymie (2002), i produkcję wirtualnego zwiedzania papieskiej prywatnej Kaplicy Matki Zbawiciela (Redemptoris Mater), aby można było podziwiać piękno mozaik projektowanych przez ojca Marka Ivana Rupnika, który także jest autorem projektu zmian dekoracji kaplicy Najświętszej Rodziny w Urzędzie Najwyższej Rady.

Byli także jednym z głównych sponsorów renowacji i prac budowlanych podjętych w Bazylice Św. Piotra w Rzymie. W 1981 roku, Rycerze współpracowali z Fabbrica di San Pietro przy budowie Grot Watykańskich Bazyliki Św. Piotra, wliczając w to budowę Kaplicy Świętych: Benedykta, Cyryla i Metodego, patronów Europy, a także rozbudowę do 1,5 poprzedniej wielkości istniejącej Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (polski wizerunek Matki Bożej, do którego Ojciec Święty Jan Paweł II miał szczególne nabożeństwo).

To był tylko początek. Pierwsza od 350 lat renowacja fasady Bazyliki Świętego Piotra była finansowana przez Rycerzy (1985), którzy także finansowali odnowę XVII-to wiecznego atrium i Drzwi Świętych także w Bazylice Św. Piotra (1999) w ramach przygotowań do Wielkiego Jubileuszu roku 2000.

Także znaczna ilość renowacji dzieł sztuki w Watykanie była sponsorowana przez Rycerzy np.: odnowa sufitu w Kaplicy Najświętszego Sakramentu w Bazylice Świętego Piotra (1993) a także wiele dzieł sztuki w Grotach Watykańskich (2002).

Rycerze także pomagali w finansowaniu papieskich podróży, np. do Kanady w 1984 i do USA w 1987 r. Wiele papieskich dokumentów było wydawanych przez Rycerzy. W latach 1995-1999 Rycerze Kolumba w całości sfinansowali zakup za sumę 1,5 mln dolarów siedziby stałego obserwatora Watykanu przy ONZ w Nowym Jorku.

Geneza Zakonu

2 października 1881 r. mała grupka mężczyzn spotkała się w piwnicy Kościoła Najświętszej Marii Panny na alei Hillhouse w New Haven, w stanie Connecticut.

Z inicjatywy proboszcza, 29-letniego ks. Michaela McGivneya, mężczyźni ci założyli stowarzyszenie bratnie, które później stało się największą w świecie katolicką, rodzinną organizacją bratnią. Łączył ich ideał Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryk, który przywiózł chrześcijaństwo do Nowego Świata.

29 marca 1882 roku została zalegalizowana organizacja Rycerzy Kolumba. To byli pierwsi Rycerze Kolumba.
Najwyższa Rada jest organem zarządzającym Rycerzy Kolumba i jest odpowiedzialna za rozwój organizacji jako całości.

Obowiązki Najwyższej Rady obejmują: rozpoczynanie działalności Zakonu na nowych terenach, powoływanie władz regionalnych, określanie i propagowanie zasad i celów organizacji, podejmowanie inicjatyw na skalę całej organizacji, rozpropagowywanie informacji o misji Rycerzy Kolumba w świecie, a także troska o dobro rodzin członków poprzez programy ubezpieczeniowe. Zakon jest też jedną z większych w Stanach firm ubezpieczeniowych. Centrala w New Haven, poza gronem najwyższych funkcjonariuszy i dyrektorów, zatrudnia 700 osób personelu i 1400 terenowych akwizytorów. Carl Anderson, najwyższy rycerz Zakonu, jest także szefem wielkiej firmy ubezpieczeniowej.

Rycerze Kolumba mają obecnie ponad 1,8 mln członków w USA, Kanadzie, Meksyku, Portoryko, Republice Dominikańskiej, Panamie, Gwatemali, na Filipinach, Bahamach, Wyspach Dziewiczych, Guam i Saipan oraz w Polsce.


mp, rycerzekolumba.com / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite