Posted by & filed under .

Grzegorz Wielki dyktuje reformę liturgiczną pod natchnieniem Ducha Świętego. Grawer "Historia świętego Grzegorza Wielkiego" Maimbourg, 1686