Posted by & filed under .

Twierdza Antonia została zburzona przez Rzymian podczas pierwszej wojny żydowskiej (70 r. po Chr.). Dziś znajduje się tam szkoła arabska / fot. Judyta Pudełko PDDM