Nasze projekty

Szkaplerz. Znak Maryi, który chroni

Uznawany jest za najbardziej skuteczny znak, który chroni przed atakami diabła i pomaga przejść przez najtrudniejsze sytuacje życiowe. Kto go raz przyjmie, nosi go codziennie do końca życia. Ażeby otrzymać „gwarancję” szczególnej opieki Matki Bożej, wystarczy odmówić raz dziennie modlitwę „Pod Twoją obronę”.

Reklama
Szkaplerz. Znak Maryi, który chroni
Maryja przekazuje szkaplerz Szymonowi Stockowi

Szkaplerz to dwa płótna, które Matka Boża nakazała nosić Szymonowi Stockowi w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku. Podobno Karmelita modlił się wtedy przez wiele godzin i prosił Maryję, żeby uchroniła zakon przed likwidacją. W rezultacie jego prośba została wysłuchana.

Matka Boża objawiając się i przekazując św. Szymonowi szkaplerz dała również obietnice: „To będzie przywilejem dla Ciebie i wszystkich karmelitów- kto w nim umrze, nie zazna ognia wiecznego”.

Podobnie, prawie sto lat później, papież Jan XXII otrzymał kolejną obietnicę od Matki Bożej: wybawienia z czyśćca w pierwsza sobotę po śmierci tych, którzy nosili pobożnie szkaplerz, zachowywali czystość według stanu i odmawiali naznaczone modlitwy.

Reklama
Reklama

W rezultacie, dzisiaj szkaplerz jest noszony  również przez osoby świeckie.

Szkaplerz, jest znakiem pielgrzymim. To jest znak, który każdemu z osobna, kto go otrzymał, ręce do niego wyciągając i przyjmując go, mówi: Jesteś w drodze. Mówi to w każdej chwili i przypomina w ciągu dni,  przypomina wieczorem i każdego poranka. Jesteś w drodze!

Kard. F. Macharski

Reklama
Reklama

AKT ZAWIERZENIA KRÓLOWEJ KARMELU BŁ. JANA PAWŁA II

Uwielbiamy Cię nasz Boże! Ojcze, Synu i Duchu Święty, ponieważ wybrałeś Maryję, jeszcze przed stworzeniem świata, aby była święta i niepokalana przed Twoim Obliczem z miłości.  Przez  zasługi Jezusa Chrystusa, odkupiłeś i uczyniłeś  Ją matką Odkupiciela. W Duchu Świętym uczyniłeś Ją na wieki świątynią Twojej chwały, nowym stworzeniem.

Błogosławiony bądź  Panie na wieki.

Błogosławiona jesteś między niewiastami, Dziewico Maryjo i błogosławiony owoc twojego łona, Jezus!  W tobie, która jesteś pełna łaski odbija się dobroć Boga i przeznaczenie rodzaju ludzkiego, dla chwały i łaski, którą jesteśmy ubogaceni w twoim Synu ukochanym, i naszym bratacie Jezusie Chrystusie.  Pokorna Służebnico Pańska jesteś wzorem uczniów Chrystusa, którzy ofiarują swoje życie dla  królestwa Bożego.

Reklama

Szkaplerz. Znak Maryi, który chroni

Święta Maryjo, Matko Chrystusa, Matko Boga i Matko nasza , zawierzamy się twojej matczynej opiece. Ty, która jesteś całkowicie oddana Bogu, idąc za twoim przykładem i razem z tobą powierzamy się Chrystusowi Panu, chcemy wypełniać wolę Boga. Za twoim przykładem  pragniemy  być wiernymi natchnieniom Ducha Świętego.

Dziewico Karmelu, twojemu matczynemu sercu zawierzam Kościół, pasterzy, wiernych i wszystkie dzieci świata. Niech pod twoją matczyną opieką Kościół będzie zjednoczoną rodziną we wspólnym domu, a ojczyzna  rozwijająca  się w pokoju i miłości.  Ty  która jesteś matką prawdziwego życia, naucz nas być świadkami Boga żywego, miłości która jest silniejsza od śmierci, przebaczenia które zapomina urazy, nadziei która patrzy w przyszłość, aby budować mocą Ewangelii cywilizację miłości i pokoju.

Święta Maryjo, Matko Nadziei!

Najświętsza Dziewico Karmelu, osłoń swoim szkaplerzem jak tarczą opieki miasta i wsie, łańcuchy gór i morze, mężczyzn i kobiety, sieroty i cierpiących, wiernych synów Kościoła i zbłąkane owce. Ty,  która w każdym sercu posiadasz żywy ołtarz, przyjmij modlitwę twojego ludu. Gwiazdo morza i latarnio światła, pewna pocieszycielko ludu pielgrzymującego, kieruj krokami świata w jego ziemskim pielgrzymowaniu, aby kroczył drogami pokoju i zgody, ścieżkami Ewangelii, postępu, sprawiedliwości i wolności. Pojednaj braci ze sobą, aby zniknęła nienawiść i aby zostały przezwyciężone podziały i bariery, aby zagasły konflikty i urazy. Spraw, aby Chrystus był naszym pokojem, aby Jego pojednanie odnowiło ludzkie serca, aby Jego słowo było zaczynem i nadzieją  dla ludzkiej społeczności.

Matko Kościoła i wszystkich ludzi. Zachowaj wierność Chrystusowi. Podtrzymuj  i ożywiaj jedność Kościoła . Spraw, aby  wszystkie narody uznawały wspólne pochodzenie, i przeznaczenie, aby się nawracali i miłowali  jako dzieci jednego Ojca w Jezusie Chrystusie naszym Zbawicielu, w Duchu Świętym, który odnawia oblicze ziemi na cześć i chwałę Trójcy Przenajświętszej. Amen.

Szkaplerz. Znak Maryi, który chroni

Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej

Święta Maryjo, Dziewico kontemplacji

Królowo i Ozdobo Karmelu

Siostro nasza we wchodzeniu na Górę Karmel,

Matko nocy ciemnych

i jasnych chwil naszego życia

Zamku i Mieszkanie Trójcy

Łagodne tchnienie Ducha Świętego,

Żywy Płomieniu Miłości.

Ty, która jesteś Dziewicą modlitwy,

która kontemplujesz tajemnice swojego Syna

słuchając i rozważając Jego słowa,

uproś nam ducha modlitwy

i uczyń nas świadkami obecności Boga w życiu.

Ucz nas ścieżek, które prowadzą na Świętą Górę chwały.

Artykuł przygotowany w oparciu o informacje podane na stronie 

http://www.krakow.karmelici.pl/

Piękna Litania do Matki Bożej Szkaplerznej

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę