Piękna Litania do Matki Bożej Szkaplerznej

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże,Święta Trójco, Jedyny Boże, Dziewicza Boża Rodzicielko, módl się za nami.Zapowiedziana proroczo przez Eliasza,Patronko i Pani Karmelu,Królowo, Ozdobo Karmelu,Matko i Siostro nasza,Opiekunko Karmelu,Chroniąca nas szkaplerzem świętym,W historii Karmelu zawsze obecna,Błogosławiona Dziewico z Góry … Czytaj dalej Piękna Litania do Matki Bożej Szkaplerznej