Posted by & filed under .

Fragment mozaiki z nad prezbiterium w Kościele Św. Kosmy i Damiana w Rzymie