Hymn o miłości. Krok 4: Gdybym mówił językami

Paweł jest stanowczy – bez miłości nic nie ma wartości w ostatecznym rozrachunku: ani filantropia, ani męczeństwo

Szymon Hiżycki OSB
Szymon
Hiżycki OSB
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!


Hymn o Miłości (kliknij)


Początek tekstu (1 do 3) podkreśla doskonałość miłości – w istocie przewyższa ona wszystkie dary i charyzmaty.

1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
s
tałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.

2 Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.

3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

Komentatorzy zwracają uwagę na pokrewieństwo pomiędzy tymi wierszami a literaturą mądrościową: Choćby zresztą był ktoś doskonały między ludźmi,  jeśli mu braknie mądrości od Ciebie – za nic będzie poczytany (Mdr 9,6). Paweł jest stanowczy – bez miłości nic nie ma wartości w ostatecznym rozrachunku: ani filantropia, ani męczeństwo. Jak refren powracający lament: a miłości bym nie miał – także i dzisiaj może nas wprawić w zmieszanie. Jak można robić takie rzeczy bez miłości? Paweł prawdopodobnie chciał zaszokować swych czytelników celowo, aby pobudzić ich do myślenia. Być może niebezpieczeństwo czai się na nas z obu stron: z jednej bowiem „czynienie dobra” może stać się zamaskowaną formą egoizmu (czas zdobyć sobie wdzięczność i podziw ludzi) z drugiej zaś lęk przed tym egoizmem może nas tak sparaliżować, że nie będziemy w stanie dostrzec ludzkiej biedy. Na marginesie zacytować tu można mądry apoftegmat pochodzący zapewne z VI w.

Pewien brat mówił do abba Pojmena: „Jeżeli daję bratu trochę chleba albo cokolwiek, szatani robią ten uczynek nieczystym, podsuwając mi intencję przypodobania się ludziom”. Starzec mu odpowiedział: „Choćby to i było dla przypodobania się ludziom, my jednak dajmy bratu to, czego mu potrzeba”. I opowiedział mu taką przypowieść: „W pewnej gminie było dwóch rolników: jeden z nich obsiał pole i zebrał plon lichy i zanieczyszczony, drugi zaś zaniedbał zasiewu i nie zebrał zupełnie nic. Gdy głód nadejdzie, który z nich przeżyje?” Brat odrzekł: „Ten, który zebrał plon mały i zanieczyszczony”. Starzec mu powiedział: „Tak i my siejmy to nasze drobne i nieczyste ziarno, żeby w czasie głodu nie zginąć”


Krok 5. Miłość cierpliwa jest


ZOBACZ WSZYSTKIE KROKI HYMNU O MIŁOŚCI


 

Szymon Hiżycki OSB

Szymon Hiżycki OSB

Benedyktyn, najmłodszy opat w powojennej historii Tyńca, doktor teologii, specjalista z zakresu starożytnego monastycyzmu. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Szymon Hiżycki OSB
Szymon
Hiżycki OSB
zobacz artykuly tego autora >

Hymn o miłości. Krok 3: Kontekst!

Paweł pisze do wspólnoty, która zafascynowana jest różnorakimi charyzmatami duchowymi; zdaje się nawet, że poszczególni charyzmatycy ostro z sobą współzawodniczą!

Szymon Hiżycki OSB
Szymon
Hiżycki OSB
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!


Hymn o Miłości (kliknij)


Otwórzmy Biblię i zwróćmy uwagę na umiejscowienie naszego tekstu (kluczowy jest tutaj rozdział 12. i 14. 1 Listu do Koryntian)

12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
13 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

 

Paweł pisze do wspólnoty, która zafascynowana jest różnorakimi charyzmatami duchowymi; zdaje się nawet, że poszczególni charyzmatycy ostro z sobą współzawodniczą! (Dodajmy: pobożni Koryntianie najbardziej pożądają daru języków.) Logika Apostoła jednak jest inna. Zwraca im uwagę, że są jednym ciałem i podobnie jak w ciele, różne są członki wykonujące różne funkcje. Tak jest i w Kościele: ręka potrzebuje głowy, apostoł nie obejdzie się bez ewangelisty. Wszystko bez zazdrości, wszystko w harmonii. Hymn o miłości jest przerywnikiem w tym pełnym wigoru wykładzie Apostoła. Paweł, jak to ma w zwyczaju, woła w uniesieniu: Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą (1 Kor 12,31). I dopiero teraz, w trzech koncentrycznych strofach, wskazuje nowy kierunek.


Krok 4. Gdybym mówił językami


ZOBACZ WSZYSTKIE KROKI HYMNU O MIŁOŚCI


 

Szymon Hiżycki OSB

Szymon Hiżycki OSB

Benedyktyn, najmłodszy opat w powojennej historii Tyńca, doktor teologii, specjalista z zakresu starożytnego monastycyzmu. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Szymon Hiżycki OSB
Szymon
Hiżycki OSB
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap