Posted by & filed under .

Święty Jan de Salle. Miłośnik światłej oświaty