Św. Fabian. Papież innowacji

Prężny działacz, organizator i wizjoner. Nie bał się wprowadzać innowacji do struktur kościelnych i karać tych, którzy siali zamęt i zgorszenie.

Magdalena
Wyżga
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Znak od Boga

Po śmierci papieża Anterosa kapłani i lud wiernych musieli wybrać kolejnego następcę świętego Piotra. I chociaż dobrych kandydatów było wielu, a każdy z nich odznaczał się gorliwością w wierze i troską o lud boży, trudno było zadecydować komu tym razem należy powierzyć klucze Kościoła. Wiadomo jednak, że to nie człowiek lecz Bóg daje natchnienie, a czasem wręcz wskazuje kogo przeznaczył do tej misji. Jak relacjonował Euzebiusz z Cezarei – ówczesny biskup, pisarz, teolog i historyk chrześcijański – 10 stycznia 236 roku nad głową pewnego rzymianina zatrzymał się gołąb. Człowiek ten był zupełnie nieznany. Nikt więc nie miał wątpliwości, że oto właśnie Bóg wskazał nowego papieża.

 

Faba czyli bób

Kim był? Czym się zajmował? Jaka była jego przeszłość? Na te pytania trudno dziś odpowiedzieć. Wiadomo o nim jedynie tyle, że pochodził z Rzymu i nosił imię Fabian. Tak musieli nazwać go rodzice, gdyż pod takim imieniem przeszedł do historii, a w III wieku nie było jeszcze zwyczaju przyjmowania nowych imion przez papieży. Imię Fabian wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza “mężczyznę pochodzącego z rodu Fabiuszów”. Samo słowo faba tłumaczy się zaś jako bób. Kierując się zatem etymologią imienia nowego papieża, można przypuszczać, że należał on do jednego z najstarszych i najbardziej zasłużonych rodów patrycjuszowskich w starożytnym Rzymie albo też, że jego rodzina zajmowała się po prostu uprawą bobu.

 

Strażnik czystości

Pontyfikat papieża Fabiana trwał 14 lat i obejmował okres przerwy w prześladowaniu chrześcijan. Jego biogram można znaleźć w Liber Pontificalis – pierwszej Księdze Papieży zawierającej biografie papieży zaczynając od św. Piotra. Jej autorami byli najczęściej anonimowi duchowni kurialni rzymskiego Kościoła, najprawdopodobniej również wspomniany wcześniej Euzebiusz. Fabian podzielił Rzym na siedem kościelnych okręgów (diakonii), na czele których postawił diakona, który miał do pomocy subdiakonów oraz sześciu pomocników. Kolejnych siedmiu diakonów wyznaczył do prowadzenia akt męczenników. Wprowadził stopień święceń niższych, kleryckich. Od jego pontyfikatu zaczęto palić stare oleje, a co roku w Wielki Czwartek święcić nowe, a także skrupulatnie odnotowywać daty wyboru kolejnych papieży. Fabian zadbał o porządek na rzymskich cmentarzach, m.in zakończył budowę krypty biskupiej w katakumbach Kaliksta. Zatroszczył się o sprowadzenie z Sardynii ciał papieża Poncjana i atypapieża Hippolita oraz nakazał pochować ich ze czcią w Rzymie. To zdarzenie świadczyło również o tym, że Fabian cieszył się uznaniem na dworze cesarskim. Sprowadzenie bowiem ciał osób skazanych na śmierć wymagało zgody samego cesarza.

Nade wszystko zaś troszczył się, aby powierzony mu lud boży był prowadzony przez duchownych odznaczających się nieskazitelną moralnością oraz gorliwą i niczym nie zmąconą wiarą. Dlatego m.in. usunął z urzędu biskupa Prywata z Lambesi w Północnej Afryce, który był oskarżany o herezję i sianie zgorszenia.

 

Męczeńska śmierć

Po objęciu władzy przez cesarza Decjusza na nowo rozpoczęły się prześladowania chrześcijan. Jedni uciekli z Rzymu i prowadzili odtąd życie ukryte. Inni zaś zostali uwięzieni i ponieśli śmierć męczeńską m.in. na arenie w towarzystwie wiwatów i okrzyków rzymskiej widowni. Wśród nich był również Fabian, który poniósł śmierć 20 stycznia 250 roku. Jego ciało pochowano w katakumbach św. Kaliksta, a chrześcijanie szybko zaczęli otaczać kultem zmarłego papieża-męczennika.

Fabian, którego wspomnienie przypada 20 stycznia jest również świętym cerkwii prawosławej i opiekunem garncarzy.

 

Magdalena Wyżga

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Magdalena
Wyżga
zobacz artykuly tego autora >
MARYJA

Boża Rodzicielka – pierwsze spośród Imion Maryi

Obchodzona 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze w Kościele maryjne święto i jednocześnie pierwsze z przyjętych imion Maryi z Nazaretu.

Polub nas na Facebooku!

Boskie macierzyństwo jest pierwszym i najważniejszym przywilejem Maryi, z którego wynikają wszystkie inne przyczyny jej czci i szczególnej roli w Kościele. Święto Boskiego Macierzyństwa wprowadził do liturgii papież Pius XI w 1931 r., chcąc w ten sposób uczcić 1500. rocznicę Soboru Efeskiego (431 r.), na którym przyznano Maryi tytuł “Theotokos” (Bogarodzica).

Jako datę święta papież wyznaczył dzień 11 października. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto to podniesiono do najwyższej rangi (jest to tzw. “święto nakazane” czyli związane z obowiązkiem uczestnictwa we Mszy św.) i przesunięto na 1 stycznia, czyli na ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia. Podkreśla to ścisły związek między prawdą o Bożym Narodzeniu i Boskim Macierzyństwie Maryi.

Choć prawda o Boskim Macierzyństwie ma mocne potwierdzenie w tekstach Pisma św. oraz najdawniejszej Tradycji, w V w. za sprawą patriarchy Konstantynopola Nestoriusza rozgorzał na ten temat zacięty spór teologiczny. Nestoriusz twierdził, że w Chrystusie istnieją dwie osoby i dwie natury: ludzka i boska a Maryja miałaby być rodzicielką tylko Chrystusa-człowieka, natomiast nie Chrystusa-Boga.

Spór rozstrzygnęli biskupi zebrani w 431 r. na soborze w Efezie, którzy wykazali na podstawie Objawienia, że Chrystus jest jedną Osobą, w której istnieją dwie natury: ludzka i boska. Maryi jako Matce Osoby Chrystusa przysługuje więc tytuł Bożej Rodzicielki.

W 1968 r. Papież Paweł VI ustanowił 1 stycznia Światowym Dniem Pokoju. Na ten dzień kolejni papieże corocznie kierują do wiernych specjalne orędzie. W dniu tym w liturgii Kościoła czytany jest fragment Pisma św. ze szczególnym błogosławieństwem Bożym: “Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6,24-26).

 

KAI, zś/Stacja7

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap