Św. Józef. Oblubieniec Matki Bożej

Choć jest jedną z najbardziej milczących postaci w Ewangelii, jego wstawiennictwa wzywają single, małżonkowie, pracownicy, ojcowie. 19 marca obchodzimy w liturgii uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Św. Józef. Oblubieniec Matki Bożej
Choć jest jedną z najbardziej milczących postaci w Ewangelii, jego wstawiennictwa wzywają single, małżonkowie, pracownicy, ojcowie. 19 marca obchodzimy w liturgii uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Nie wiemy ile miał lat, gdy urodził się Pan Jezus ani jak długo żył i wychowywał Syna Bożego. Wiemy, że był Oblubieńcem Matki Bożej, przyrzeczonym Jej na żonę. Wiemy, że gdy odkrył Jej brzemienność, chciał potajemnie zerwać zaręczyny, by nie narazić Jej na zniesławienie. Był jednak posłuszny Aniołowi, gdy ten objawił mu we śnie, skąd się wzięła ta niezwykła ciąża oraz gdy dostał polecenie nadania Dzieciątku Imienia. Ta czynność, w tradycji żydowskiej, należała się właśnie ojcu. Od tej chwili św. Józef został opiekunem Maryi a potem Jezusa.

Pomimo, iż Ewangelie nie cytują żadnego jego słowa, św. Józef od początku inspiruje uczniów Chrystusa. Jest wzorem pokory, wzorem ojca, wzorem pracownika, małżonka, wzorem mężczyzny, który całkowicie zawierzył się Bogu i jest Mu wierny do końca. Przyzywamy jego wstawiennictwa modląc się o bliskie mu cnoty: męstwo, sprawiedliwość, czystość, skromność, cierpliwość. Przyzywamy również jego pomocy w sprawach rodzinnych, modląc się o dobrego mężą, o dobrą żonę, o bycie dobrym ojcem, przewodnikiem, wychowawcą, ale też prosimy o pomoc w byciu dobrym pracownikiem. 

Nabożeństwo do św. Józefa, mimo upływu wieków, nie słabnie w Kościele. Przeciwnie – ciągle znajdujemy u Niego inspirację i wsparcie w zmieniającej się współczesności. Św. Józef patronuje wielu kościołom, państwom, zgromadzeniom zakonnym, stowarzyszeniom świeckim i wielu pojedynczym osobom, które wybrały Go na przewodnika. “Trzeba modlić się o to orędownictwo; jest ono ustawicznie potrzebne Kościołowi nie tylko dla obrony przeciw pojawiającym się zagrożeniom, ale także i przede wszystkim dla umocnienia go w podejmowaniu zadania ewangelizacji świata i nowej ewangelizacji obejmującej „kraje i narody, w których niegdyś religia i życie chrześcijańskie kwitły … dzisiaj wystawione są na ciężką próbę” – napisał św. Jan Paweł II w adhortacji poświęconej św. Józefowi.

“Mąż sprawiedliwy, który nosił w sobie całe dziedzictwo Starego Przymierza, równocześnie został wprowadzony przez Boga w początki Przymierza Nowego i Wiecznego w Jezusie Chrystusie. Niech nam ukazuje drogi tego zbawczego Przymierza na progu Tysiąclecia, w którym ma trwać i dalej się rozwijać „pełnia czasu” związana z niewysłowioną tajemnicą Wcielenia Słowa” (Jan Paweł II, Redemptoris Custos)

 

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów, módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami.
Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami.
Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami.
Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy,módl się za nami.  
Józefie najczystszy, módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy, módl się za nami.
Józefie najmężniejszy, módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy,módl się za nami.
Józefie najwierniejszy, módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa, módl się za nami.
Wzorze pracujących, módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami.
Opiekunie dziewic, módl się za nami.
Podporo rodzin, módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. 
Nadziejo chorych, módl się za nami.
Patronie umierających, módl się za nami. 
Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami.
Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >
Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
ŚWIĘCI

Dziś święto Katedry św. Piotra

Katedrą zwano od początku przede wszystkim uroczyste krzesło, na którym w czasie liturgii zasiadał biskup. Od początku w rzymskiej wspólnocie chrześcijan szczególną czcią otaczano krzesło, na którym zasiadał św. Piotr. Dla wspomnienia jego władzy i jedności, jaką zapewnia Kościołowi 22 lutego obchodzimy Święto Katedry św. Piotra.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Dziś święto Katedry św. Piotra
Katedrą zwano od początku przede wszystkim uroczyste krzesło, na którym w czasie liturgii zasiadał biskup. Od początku w rzymskiej wspólnocie chrześcijan szczególną czcią otaczano krzesło, na którym zasiadał św. Piotr. Dla wspomnienia jego władzy i jedności, jaką zapewnia Kościołowi 22 lutego obchodzimy Święto Katedry św. Piotra.

Choć to święto zostało ustanowione w 1558 r. przez papieża Pawła IV, katedrę św. Piotra czczono w Kościele od początku. Od początku relikwię w postaci najpierw krzesła św. Piotra, potem jego szczątków, czczono w rzymskiej wspólnocie. Odkąd powstała bazylika św. Piotra w Watykanie, katedra, czyli to Święto-Piotrowe krzesło było widoczne w eksponowanym miejscu. Szczątki pierwszego “mebla” oprawiono w kość słoniową, nadając kształt zbliżony do pierwotnego. 

Ale w święcie tym nie chodzi o czczenie mebla, ale o wspomnienie wyjątkowej funkcji, jaką wśród chrześcijan od początku pełnił św. Piotr i jego następcy. Naukę o jego roli formułowali od początku Ojcowie Kościoła, pisząc o św. Piotrze, że jest “fundamen­tem Kościoła”, “skałą, na której Chrystus zbudował Swój Kościół”, “księciem i obrońcą wszystkich innych”, “naczelnym wodzem i zwierzchnikiem apostołów”, “głową i księciem drugich”, “kamieniem, na którym Kościół zbudowany” (Orygines, Euzebiusz, św. Cyryl Aleksandryjski, św. Grzegorz, św. Bazyli). 

Święto Katedry św. Piotra jest więc przede wszystkim okazją do modlitwy za obecnie urzędującego następcę św. Piotra oraz za jedność Kościoła, którą on uosabia. 

Wspomina o tym i w tym roku papież Franciszek. „W najbliższy piątek będziemy obchodzili święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Módlcie się za mnie i za moją posługę, także za papieża Benedykta, aby zawsze i wszędzie utwierdzał braci w wierze” – poprosił na zakończenie środowej audiencji ogólnej 20 lutego.

ad/Stacja7

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >
Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >