Posted by & filed under .

W dni wolne, w czas szabatu, Jezus dokonywał największych cudów, był najbliżej człowieka, przychodził na ratunek w chorobie i słabości. Czas wolny od pracy był czasem wyzwolenia. Więc to podczas naszego odpoczynku Bóg ocala nasze życie, przychodzi ze swoją mocą, aby zaprowadzić ład i spokój do naszej duszy. Kiedy odpoczywamy, pozwalamy Jemu działać.