Posted by & filed under .

Człowieku, czytaj Pismo Święte