Posted by & filed under .

Patriarchowie: wstrzymać finansowanie terrorystów!