Posted by & filed under .

23 listopada 2013 – Z neokatechumenami w Bazylice św. Piotra © Alessandra Benedetti/Corbis