video-jav.net

Nowenna do św. Rity

9 dni przed liturgicznym wspomnieniem św. Rity rozpoczyna się Nowenna za jej wstawiennictwem. Powierzajmy nasze intencje patronce spraw, co do których straciliśmy już może nadzieję.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Nowennę do św. Rity odmawiamy od 13 do 22 maja.


DZIEŃ PIERWSZY

Święta Rito, pobożne i miłe dziecko Pana, już jako młoda dziewczyna wsławiłaś się swą uczynnością, swą czystością serca i oddaniem twoim rodzicom. Wyproś wiele łask dla dzieci, dla ludzi młodych i dla całych rodzin. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych, i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę (podaj łaskę, o którą się modlisz).

Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Święta Rito, módl się za nami


DZIEŃ DRUGI

Święta Rito, przepełniona łagodnością i miłością, zawsze potrafiłaś opiekować się biednymi i iść z pomocą chorym. Rozdawałaś chleb, roztaczałaś opiekę nad potrzebującymi, dzieliłaś się swą szlachetnością. Pomóż nam stać się dobrymi i uczynnymi wobec tych, którzy cierpią i potrzebują. Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę  (podaj łaskę, o którą się modlisz).

Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Święta Rito, módl się za nami


DZIEŃ TRZECI

Święta Rito, ty która wiele wycierpiałaś od brutalnego i gwałtownego małżonka, potrafiłaś jednak pozostać mu wierna święcąc mu przykładem cierpliwości i łagodności. Twoja modlitwą sprawiłaś jego nawrócenie, jego poprawę, za twoja przyczyna stał się dobrym małżonkiem i przykładnym ojcem. Święta Rito, strzeż wszystkie rodziny. Wyproś małżonkom siłę i odwagę, aby potrafili żyć razem w pokoju, w miłości i w wierności. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę (podaj łaskę, o którą się modlisz).

Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Święta Rito, módl się za nami


DZIEŃ CZWARTY

Święta Rito, ty która swoja roztaczającą opieką, cierpliwością, ale i stanowczością, dawałaś swym synom dobry przykład na co dzień, pomóż i podtrzymuj rodziców w tej trudnej i ważnej rzeczy jaka jest wychowanie dzieci. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj dla mnie łaskę (podaj łaskę, o którą się modlisz).

Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Święta Rito, módl się za nami


DZIEŃ PIĄTY

Święta Rito, która przeżyłaś ból po śmierci twojego małżonka i twoich dwóch synów, Ty, która poznałaś czym jest osamotnienie i pusty dom. Ty, która całkowicie poświeciłaś się modlitwie, opiece nad chorymi i biednymi. Módl się za tych, którzy ciężko doświadczają śmierci drogiej osoby, módl się za tych za tych, którzy nagle zostają sami po stracie bliskich… Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę (podaj łaskę, o którą się modlisz).

Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Święta Rito, módl się za nami


DZIEŃ SZÓSTY

Święta Rito, pochyl się nad tymi, którzy cię wżywają nie wiedząc dokąd pójść, którzy są zmęczeni, zniechęceni, popadający w rozpacz. Wysłuchaj ich modlitw, użyj ich cierpieniom, wytrzyj ich łzy. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę (podaj łaskę, o którą się modlisz).

Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Święta Rito, módl się za nami


DZIEŃ SIÓDMY

Święta Rito, zawsze i we wszystkich okolicznościach twojego życia byłaś przykładem do naśladowania, przykładem pobożności i pokory, przykładem cierpliwości i dobroci. Pomóż nam być zawsze pokornymi wobec Boga, a uczynnymi wobec bliźniego. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę (podaj łaskę, o którą się modlisz).

Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Święta Rito, módl się za nami


DZIEŃ ÓSMY

Święta Rito, ożywiona wielka miłością do Chrystusa ukrzyżowanego i pragnąca ofiarować swe cierpienia do zbawienia dusz, doznałaś szczególnej łaski w dniu, gdy twoje czoło zostało okaleczone cierniem chrystusowej korony… Wyproś nam łaskę głębszego zrozumienia tej wysokiej ceny jaka jest krew wylana przez Jezusa Chrystusa, jakim jest ogrom jego miłości i ofiara jaka uczynił dla odkupienia naszych grzechów. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę  (podaj łaskę, o którą się modlisz).

Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Święta Rito, módl się za nami


DZIEŃ DZIEWIĄTY

Święta Rito, Ty, która rozmyślałaś nad słowami Jezusa, ty, która żywiłaś się Ewangelia, zaufałaś całkowicie boskiej Opatrzności. Kochałaś Boga i bliźniego. Wyproś dla nas wiarę żywą, silną nadzieje, i stale rosnącą dobroć. Święta Rito, Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodna nadzieje i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę  (podaj łaskę, o którą się modlisz).

Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Święta Rito, módl się za nami


 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >
Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Taca to gest liturgiczny, nie zrzutka przy okazji

Używanie kart płatniczych podczas zbierania na tacę w trakcie liturgii rozmyłoby duchowy i liturgiczny charakter tego gestu – mówi ks. Bartłomiej Pergoł, prawnik, kanonista. Przypomina, że składka to nie transakcja wymiany handlowej a tylko zewnętrzny znak pragnienia ofiarowania czegoś od siebie Bogu.

Anna Druś
Anna
Druś
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Znawcę prawa kanonicznego poprosiliśmy o wypowiedź w związku z informacją o pierwszej w Polsce parafii, która umożliwiła wiernym składanie ofiar poprzez terminal kart płatniczych. Warto zwrócić jednak uwagę, że terminal nie pojawia się tam w trakcie Mszy św. jako forma zbiórki na tacę, ale jest do dyspozycji wiernych w kancelarii parafialnej jako dodatkowe ułatwienie.

Czy jednak to rozwiązanie mogłoby być przyjęte w innych kościołach w Polsce? Zdaniem ks. Bartłomieja Pergoła byłoby to nie tylko trudne technicznie, ale również zamazałoby teologiczne znaczenie gestu zbiórki na tacę odbywającego się w ramach liturgii Eucharystii.

– To nie jest tylko zbiórka na cele parafii prowadzona przy okazji Mszy św. To zewnętrzny znak pragnienia ofiarowania czegoś od siebie Bogu. Jedną z prób określenia czym jest Msza św. jest ujęcie jej jako swoistej wymiany darów. Przynosimy coś od siebie na znak ofiarowania całego swojego życia Bogu, w zamian zaś przyjmujemy to, co On daje nam podczas Eucharystii. Widzimy od razu niewspółmierność tej wymiany! Nie będziemy w stanie nigdy „zapłacić” Panu Bogu za to, co On nam dał i daje nieustannie, a w tajemnicy Eucharystii odkrywamy dodatkowo, że On nam siebie daje za darmo. Wobec ogromu daru jakim jest sam Bóg uświadamiamy sobie, jak niewiele możemy My dać w zamian. Jak niewiele czynimy bezinteresownego dobra, które ma dla Niego wartość. Musimy przyznać, że większość naszych dobrych uczynków płynie z jakiejś interesowności, choćby takiej by inni też nam dobrze czynili. Dlatego gdy ofiarowujemy coś na tacę w trakcie procesji z darami ołtarza dajemy w ten sposób wyraz naszemu pragnieniu ofiarowania Bogu tego, co mamy w sobie dobre, tego na co nas stać. To wówczas staje się elementem modlitwy i ma wymiar sakralny. Jeśli ktoś chce podejść do Mszy św. jedynie jako do rytu, a ofiarę na tacę traktuje jako obowiązkową daninę „na Kościół”, to znaczy że niewiele zrozumiał z tego czym jest Msza św.

Właśnie dlatego, wyjaśnia ks. Pergoł, proboszcz nie może ofiar z tacy wziąć dla siebie jako rodzaj stypendium, a może przeznaczyć je jedynie na potrzeby parafii.

Również z tego względu w wielu parafiach przestrzega się zalecenia liturgicznego, aby kolekta mszalna kończyła się wraz z obrzędami Liturgii Ofiary, czyli przed Prefacją oraz aby zbierali ją wierni uczestniczący we Mszy św. a nie kapłani.

Co więc zrobić jak zapomnieliśmy przed Mszą przygotować gotówkę? – Wystarczy że modlimy się w trakcie kolekty ofiarowując Bogu swoje życie. Nic się nie stanie, jak nie damy w którąś niedzielę na tacę. Zawsze możemy, jeżeli chcemy po Mszy św. z domu wykonać przelew na konto parafii, możemy pamiętać o tym w następnym tygodniu, możemy ofiarować jakieś inne swoje zaangażowanie na rzecz parafii, niekoniecznie materialne. Bardzo dobrze wymiar tego gestu wyjaśniał Pan Jezus gdy wskazywał na ubogą wdowę przy skarbonie w świątyni: dała materialnie niewiele, ale dała Bogu wszystko, wszystko co miała. Nie jest więc ważna kwota, ale nasze nastawienie i pragnienie ofiarowania wszystkiego Bogu – podkreśla ks. Bartłomiej Pergoł.

Zwraca tu uwagę, że właśnie z tego względu nie powinno się swojej ofiary wręczać małym dzieciom, aby one w imieniu rodziny złożyły ofiarę. – Małe dzieci nie rozumieją bowiem znaczenia tego gestu. One podczas Eucharystii ofiarują Bogu swoją niewinność, to jest najpiękniejsza ofiara. Tymczasem, gdy rodzice dają im pieniądze do złożenia na tacę, często się zdarza że traktują to jako swoją zabawę, urozmaicenie czasu podczas Mszy św. To nie tylko jest niewłaściwe duchowo, ale również stawia osobę zbierającą składkę mszalną w niezręcznej sytuacji – zauważa kanonista.

Anna Druś

Anna Druś

dziennikarka i redaktor sekcji news, w Stacji7 od marca 2018. Wcześniej pracowała w "Pulsie Biznesu", "Newsweeku" i Katolickiej Agencji Informacyjnej. Z wykształcenia teolog i dziennikarz

Zobacz inne artykuły tego autora >
Anna Druś
Anna
Druś
zobacz artykuly tego autora >