Bądź z Jezusem w Niedzielę Zmartwychwstania

Chrystus Zmartwychwstał! Towarzysząc Jezusowi w drodze do Emaus, nieśmy razem z Nim tę radosną nowinę.

Reklama

Poniżej znajdziesz fragmenty Pisma Świętego do indywidualnej medytacji oraz propozycję pytań do refleksji.

Zachęcamy do rozważania fragmentów o określonych porach dnia – by jeszcze mocniej zjednoczyć się z Panem Jezusem w przeżywanych przez Niego wydarzeniach.


PLAN DNIA CZUWANIA

PUSTY GRÓB 

Mt 28, 1-8

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.

Reklama
Reklama

Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.

PORÓWNAJ: Mk 16, 1-8 • Łk 23, 56 – 24, 12 • J 20, 1-13

PYTANIA DO REFLEKSJI:

Reklama
Reklama
  • Czy w sytuacjach trudnych, po ludzku beznadziejnych potrafię z wiarą spojrzeć na Zmartwychwstanie Jezusa? Czy pokonanie przez Niego sytuacji tak beznadziejnej sprawia, że i ja potrafię z różnych sytuacji się podnieść?
  • Kiedy ostatnio podziękowałem Jezusowi, za Jego Zmartwychwstanie, za nadzieję, którą nam dał?

ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS UKAZUJE SIĘ NIEWIASTOM

Mt 28, 9-10

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».

Reklama

PORÓWNAJ: Mk 16, 9-11 • Łk 24, 1-11 • J 20, 14-18

PYTANIA DO REFLEKSJI:

  • Czy potrafię nieść ludziom nadzieję? Jak przeżywam radość? Jak dzielę się nią z innymi?
  • Kiedy ostatnio przyniosłem komuś dobre słowo, dobrą nowinę?

KŁAMSTWO O KRADZIEŻY CIAŁA

Mt 28, 11-15

Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu». Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

PYTANIA DO REFLEKSJI:

  • Czy nie jestem takim człowiekiem, któremu łatwo przychodzi wypowiadanie fałszywego świadectwa o innych? Czy nie przychodzi mi łatwo kłamstwo, by tylko postawić siebie w lepszym świetle?
  • Kiedy ostatnio sprawiłem komuś przykrość, rozpowszechniając plotki o nim? Czy umiałem przeprosić?

Wybór i kolejność fragmentów z Pisma Świętego: Ks. Marcin Kowalski

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę