Nasze projekty
fot. Unsplash

7 modlitw wdzięczności. Na każdy dzień tygodnia

Trudny dzień może zniechęcić do modlitwy pełnej wdzięczności. Nie warto jednak zupełnie z niej rezygnować. Gdy brakuje Ci słów, by podziękować Bogu mimo wszystko, wykorzystaj jedną z tych modlitw.

Reklama

Modlitwa słowami św. Stanisława Papczyńskiego

Najświętsza i Najchwalebniejsza Trójco, Jedyny Boże! Po nieskończone tysiące razy Ciebie czczę i składam należne dzięki Twemu Majestatowi za wszystkie razem i każde z osobna dobrodziejstwa, dowody życzliwości i łaski, udzielone mnie i całemu rodzajowi ludzkiemu od początku świata, aż do tego czasu, a szczególnie w dniu dzisiejszym.

Składam Ci dzięki, Panie i Boże mój, za to, że mnie stworzyłeś, odkupiłeś, powołałeś do wiary katolickiej, że mną kierowałeś, oświecałeś, pobudzałeś do dobrego, podnosiłeś z upadków, zachowywałeś od grzechu, karmiłeś strzegłeś od zła i cierpliwie znosisłeś, (podaj też konkretne łaski, otrzymane tego dnia).

Dlatego błogosławiony bądź w swoich darach i Święty we wszystkich swoich dziełach, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Reklama
Reklama

Modlitwa z Dzienniczka św. s. Faustyny

O Panie, Miłości moja, dziękuję Ci za dzień dzisiejszy, żeś mi pozwolił czerpać ze zdroju niezgłębionego miłosierdzia swego skarby łask. O Jezu, nie tylko w dniu dzisiejszym, ale w każdym momencie czerpię z niezgłębionego miłosierdzia Twego wszystko, czegokolwiek dusza i ciało zapragnąć może. (1178)

O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże. Każda kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie, Panie; dusza moja – to jeden hymn uwielbienia miłosierdzia Twego. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego (Dz. 1794).

Modlitwa św. Ryszarda de Wyche

Dzięki Ci, Panie mój Jezu Chryste, za wszystkie dobrodziejstwa, które mi dałeś, o najmiłosierniejszy przyjacielu, Odkupicielu i bracie.
O gdybym mógł zobaczyć Cię wyraźniej, kochać Cię bardziej i podążać za Tobą bliżej.

Reklama
Reklama

Modlitwa dziękczynna po uczestnictwie w Mszy świętej

Gorąco dziękujemy Ci, o Jezu, za wszystkie łaski Twoje, a szczególnie za ten nieoceniony dar Twojej miłości, za to żeś się nam oddał w Najświętszym Sakramencie, nie zważając na ludzką niewdzięczność, obojętność i oziębłość.

Dziękuję Ci za to, że przez tyle wieków ofiarujesz się codziennie na ołtarzach, aby ludzie mogli mieć udział w Twojej Ofierze (Dzięki Ci, o Jezu!)
Dziękuję Ci gorąco za to, że jesteś obecny nieustannie w tabernakulum tylu kościołów na świecie.
Za to, żeś nas uczynił dziećmi Kościoła katolickiego i przez to wprowadziłeś nas na drogę do wiecznego zbawienia.
Za to, że miłosiernie znosisz nasze ułomności i upadki, cierpliwie oczekując szczerej poprawy i sumiennego życia według zasad chrześcijańskich.
Za to, że z Najświętszego Sakramentu spływają na ludzi niezgłębione i niewyczerpane zdroje zmiłowania, Bożej nadziei i bratniej miłości, jedności, ofiarnej uczynności, siły, wytrwania i wszelkich łask doczesnych i wiecznych.
Za to, że w Boskiej swej mądrości łaskawie zaspakajasz potrzeby naszej parafii i całej naszej diecezji, darzysz wszystkich obfitym błogosławieństwem.

Reklama

Modlitwa dziękczynna z Didache

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty, winny szczep Dawida, który nam poznać dałeś, przez Jezusa Syna Twego,
– Tobie chwała na wieki.

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę, którą nam poznać dałeś, przez Jezusa Syna Twego,
– Tobie chwała na wieki.

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte Imię Twoje, któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych,
– Tobie chwała na wieki.

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność, którą nam poznać dałeś, przez Jezusa Syna Twego,
– Tobie chwała na wieki.

Ty, o Panie wszechmocny, Stworzyłeś wszystko dla Imienia Twego, pokarm i napój dałeś ludziom na pożywienie,
– Tobie chwała na wieki.

Nam zaś darowałeś, pokarm duchowy oraz napój i żywot wieczny, przez Jezusa Syna Twego,
– Tobie chwała na wieki.

Pomnij Panie na swój Kościół, i wybaw Go od wszelkiego złego, doprowadź Go w miłości swojej, do Królestwa Twego.
– Tobie chwała na wieki.

Niechaj przyjdzie Twa łaska i niech przemieni ten świat, kto święty niech przystąpi, kto nim nie jest niech czyni pokutę,
– Tobie chwała na wieki.

Akt dziękczynienia i zawierzenia Opatrzności Bożej

Boże naszych ojców.
Boże Patriarchów i Proroków, Apostołów i Męczenników.
Boże wszystkich świętych.

Dziękuję Ci za Twoją miłosierną miłość, która nigdy się nie nuży i nie zniechęca.
Dziękuję za to, że w Jezusie obiecałeś być z nami przez wszystkie dni
– aż do skończenia świata.
Dziękuję za to, że w Matce Twojego Syna dałeś Kościołowi Matkę.
Dziękuję za to, że byłeś ze mną w radosnych i trudnych chwilach mego życia.
Dziękuję za to, że w Twoich świętych dałeś mi opatrznościowych przewodników na drodze do świętości.

Boże pełen majestatu i miłosierdzia, Tobie oddaję moje trudne dziś i tajemnicze jutro.
Twojej Opatrzności zawierzam siebie – cząstkę Twojego Kościoła – abym był solą ziemi, w prostocie żyjąc Ewangelią, był świadkiem prawdy, która wyzwala.
Zawierzam Ci siebie, bym nie bał się przyjąć powołania do pójścia za Chrystusem na każdej drodze życia. Bym niosąc mój krzyż, zachował ufność, że na mojej drodze krzyżowej nie jestem sam.
Zawierzam Ci moją rodzinę, by była silna wiarą i bogata w miłość, która nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; która wszystko znosi i wszystko przetrzyma.
Zawierzam wszystko i z serca wołam: Opiekuj się mną, Opatrzności nasza!

Boże przedwieczny. Do Ciebie należy czas i wieczność. Powierzam Twojej Opatrzności losy moje i moich bliskich. Nie opuszczaj nas – nawet wtedy, gdy my opuszczamy Ciebie. Prowadź nas – nawet wtedy, gdy nasze drogi nie są Twoimi drogami. Mów do nas – nawet wtedy, gdy nasze serca są nieskore do słuchania.
Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, bądź uwielbiony teraz i zawsze.

Amen.

Psalm 103

Błogosław, duszo moja, Pana,
i całe moje wnętrze – święte imię Jego!
Błogosław, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!

On odpuszcza wszystkie twoje winy,
On leczy wszystkie twe niemoce,
On życie twoje wybawia od zguby,
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,
On twoje dni nasyca dobrami:
odnawia się młodość twoja jak orła.

Pan czyni dzieła sprawiedliwe,
bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.

Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
dzieła swoje synom Izraela.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo łagodny.
Nie wiedzie sporu do końca
i nie płonie gniewem na wieki.

Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją.

Jak jest odległy wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze występki.
Jak się lituje ojciec nad synami,
tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.

Wie On, z czego jesteśmy utworzeni,
pamięta, że jesteśmy prochem.
Dni człowieka są jak trawa;
kwitnie jak kwiat na polu.
Ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma,
i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.

A łaskawość Pańska na wieki wobec Jego czcicieli,
a Jego sprawiedliwość nad synami synów,
nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza
i pamiętają, by pełnić Jego przykazania.
Pan w niebie tron swój ustawił,
a swoim panowaniem obejmuje wszechświat.

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy,
<by słuchać głosu Jego słowa>.
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy,
słudzy Jego, pełniący Jego wolę!
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła,
na każdym miejscu Jego panowania:
błogosław, duszo moja, Pana!

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę