Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni

Czy wielkość Boga Cię paraliżuje?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Relacja św. Łukasza, która opisuje szczęśliwy finał zwiastowania Maryi wyraźnie wskazuje na  różnice w sposobach Boskich interwencji. Kapłan Zachariasz wszedł w boską przestrzeń świątyni oraz wkroczył na kolejny stopień bliskości z Bogiem – w czas świętej liturgii. Był gościem u Boga i to takim, który miał za sobą całą dramatyczną historię zanoszenia próśb o potomstwo („Twoja prośba została wysłuchana”). Został przyjęty i wreszcie wysłuchany.

Sześć miesięcy później jest zgoła odwrotnie – to Bóg wkracza w intymną przestrzeń człowieka. Przedstawia się Maryi i roztacza przed Nią ogólny zarys ogromnego planu zbawienia. Jak u zarania religii objawionej u Abrama zjawił się Bóg z propozycją, która wiązała się ze słowem „Wyjdź”, tak teraz u Maryi zjawił się boży Posłaniec z propozycją „Przyjmij”. Oba dialogi mają miejsce na terytorium człowieka. To tu rozgrywa się prawdziwa religia i tu Bóg dokonuje dzieła zbawienia; zresztą wszystkich swoich dzieł: stwarzania, ożywiania, oczyszczania, napełniania, podźwigania…

Konieczna jest boska przestrzeń świątyni i kapłańska posługa łączenia ludzi z Bogiem, ale obie są nastawione na przemienianie, uświęcanie tego, co dokonuje się pomiędzy kolejnymi liturgicznymi szczytami. Liturgia napełnia nas łaską po to, abyśmy codzienność przeżywali w sposób pobożny.

 

Rozważania majowe. Odc. 11 Gościnna Gospodyni

 

Wielkość i miłość Boga szanującego wolność i podmiotowość człowieka nigdy nie zubaża nas z żaden sposób, nie paraliżuje ani nie odziera z tego co ludzkie. Przeciwnie: nobilituje i podnosi znaczenie każdego naszego gestu i decyzji.

Zachariasz po tym jak ujrzał Gabriela w świątyni był przerażony. Maryja goszcząc Anioła u siebie, chociaż prawdopodobnie nie zapukał w drzwi, była bardziej zmieszana niż przerażona. Wprawdzie zaskoczona, ale niczym nie sparaliżowana.

Bóg wystawił gościnność Maryi na próbę, aby tym bardziej mogła być w pełni sobą przy całym dialogu i przy dawaniu odpowiedzi.

Matko Jezusa, proszę ucz mnie, jak szczerze gospodarować swoim życiem, w pełni za nie odpowiadać i równocześnie czynić je gościnnym dla Boga i otwartym na jego propozycje.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę

Czy powierzenie się planom Boga oznacza niezaplanowane życie?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Wydaje mi się, że w potwierdzeniu przez Maryję przyjęcia woli Boga jest niezwykła lekkość. Zdanie: „Niech mi się stanie według słowa twego” jest Jej zgodą i zarazem wyrazem wielkiego zaufania. Jest tu pełne gotowości maryjne „Niech się stanie” i równocześnie świadome wyznaczenie przestrzeni, dla Tego który posłał Anioła i sprawił, że Ona mogła z Nim rozmawiać: „według słowa twego”.

Czy powierzenie się planom Boga oznacza niezaplanowane życie? Z perspektywy naszej i biblijnego zapisu było się o co martwić. Tymczasem z jakiegoś powodu Maryja nie musiała, tak jak my, kalkulować.

My wiemy o zarządzonym przez Cezara, jakby na zawołanie, kilka miesięcy później spisie ludności i konieczności trudnej wędrówki do Betlejem, wiemy o przepełnionych gospodach i o żłobie, możemy obliczać odległość drogi ucieczki do Egiptu, nieco spokoju może nam dodawać pokłon trzech mędrców i ich dary, w tym złoto…

Ona nie musiała o tym wiedzieć. Ledwo przyjęła plan Boga, już gotowa była do przemierzenia, wcale nie obowiązkowej, drogi między Nazaret a Ain-Karin. Ta dająca (lub nie – niestety) wierzącym wszystkich wieków druga cześć wypowiedzi Maryi objawia nam fascynującą lekkość wchodzenia między prawdziwe ciężary.

 

Rozważania majowe. Odc. 10 Wsparta o Skałę

 

Wyrażenie zgody na zagospodarowanie własnych możliwości przez Wszechmogącego nie jest łatwe ani intuicyjne, w grę wchodzić przecież musi wolna wola, a jednak czyż z ostatecznego punktu widzenia nie jest to działanie najbardziej logiczne? Któż, nie chciałby mocą wiary gór przenosić lub w razie potrzeby móc stąpać po wodzie? Wiem, wiem, jako współcześni realiści nie powinniśmy w ogóle, nawet teoretycznie, podejmować takich kwestii! Tylko, że spojrzenie w głąb Ewangelii i zauważenie tego co tam się dzieje, nie pozwala naszych współczesnych postaw wiązać z realizmem. Pozostaje nam nagiąć umysł, albo rozminąć się kompletnie.

Waśnie dlatego postawa pobożnej Miriam jest taka fascynująca. Jej postawa wobec Boga  pokazuje, że wystarczy mieć właściwy grunt pod nogami, a mogą się nawet chwiać góry i rozstępować morza. Ona zaświadczyła, że jeśli jest się w życiu wspartym o dobrą Skałę, to żadna ścieżka wąska i stroma nie jest wcale straszna.

Matko z Nazaretu, proszę o umiejętność rozróżniania, gdzie w życiu współczesnych pokoleń niezbędne jest szkiełko i oko, a gdzie konieczne jest otworzenie się na Tego, który Jest i Działa według swojego zbawczego planu. Pozwól nam powoli rozumieć, że na ścieżkach wiary nie jest wcale konieczny wybór miedzy kalkulacją a romantyzmem: potrzebne jest zupełnie racjonalne zaufanie Bogu, który jest odwieczną Skałą.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap