Nasze projekty
Reklama
fot. bilahata/freepik.com

Narkotyki. Dowody są jasne: musimy inwestować w zapobieganie

Zmniejszenia uzależnienia od narkotyków nie osiąga się poprzez liberalizację ich używania.

Do pochylenia się, aby podnieść i przywrócić do życia tych, którzy popadli w niewolę narkotyków zachęcił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. W swojej katechezie Franciszek nawiązał do obchodzonego dzisiaj z inicjatywy ONZ Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi.


 Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1987 roku. Tegoroczny temat brzmi: Dowody są jasne: musimy inwestować w zapobieganie.

Reklama

Święty Jan Paweł II stwierdził, że „narkomania zubaża każdą wspólnotę, w której występuje. Pomniejsza ludzką siłę i kręgosłup moralny. Podważa wartości otaczane szacunkiem. Niszczy chęć do życia i wnoszenia wkładu w budowę lepszego społeczeństwa”[1]. To sprawia nadużywanie i używanie narkotyków. Jednocześnie jednak pamiętajmy, że każdy uzależniony od narkotyków „niesie ze sobą odrębną historię osobistą, którą należy wysłuchać, zrozumieć, pokochać i w miarę możliwości uzdrowić i oczyścić. […] Nadal ma, bardziej niż kiedykolwiek, godność jako osoba, która jest dzieckiem Bożym”[2]. Wszyscy posiadają godność.

CZYTAJ TEŻ>>> Narkotyki – duży, cichy problem wśród młodzieży. „Zaczynają w wieku 15-16 lat”

Narkotyki są pogardą dla ludzkiej godności

Nie możemy jednak pominąć złych intencji i działań handlarzy narkotyków – są mordercami. Papież Benedykt XVI użył surowych słów podczas wizyty we wspólnocie terapeutycznej: „Nakłaniam więc dilerów narkotyków, aby zastanowili się nad ciężką szkodą, którą wyrządzają niezliczonym ludziom młodym i dorosłym na wszystkich poziomach społeczeństwa: Bóg wezwie was do zdania sprawy z waszych poczynań! Ludzkiej godności nie wolno deptać w ten sposób”[3].  A narkotyki są pogardą dla ludzkiej godności.

Reklama

Zmniejszenia uzależnienia od narkotyków nie osiąga się poprzez liberalizację ich używania – jest to złudzeniem- co zostało zaproponowane lub już wdrożone w niektórych krajach. Liberalizacja ich używania prowadzi do ich większej konsumpcji. Znając wiele tragicznych historii osób uzależnionych i ich rodzin, jestem przekonany, że moralnie słuszne jest położenie kresu produkcji i handlowi tymi groźnymi substancjami. Jak jest wielu handlarzy śmiercią – bowiem handlarze narkotyków są handlarzami śmierci, jak jest wielu handlarzy śmiercią kierujących się logiką władzy i pieniędzy za wszelką cenę! A plaga ta, która rodzi przemoc, sieje cierpienie i śmierć, wymaga aktu odwagi ze strony całego społeczeństwa.

Produkcja i handel narkotykami mają również destrukcyjny wpływ na nasz wspólny dom. Jest to coraz bardziej widoczne na przykład w dorzeczu Amazonki.

PRZECZYTAJ>>> Misiek Koterski: Uklęknąłem i poprosiłem Boga, żeby mi pomógł

Reklama

Narkotykom trzeba zapobiegać

Inną priorytetową drogą przeciwdziałania narkomanii i handlowi narkotykami jest zapobieganie, którego dokonuje się poprzez promowanie większej sprawiedliwości, wychowywanie ludzi młodych w zakresie wartości budujących życie osobiste i wspólnotowe, towarzyszenie osobom przeżywającym trudności i dawanie nadziei na przyszłość.

Podczas moich podróży do różnych diecezji i krajów miałem okazję odwiedzić kilka ośrodków leczenia uzależnień czerpiących inspirację z Ewangelii. Są one wymownym i pełnym nadziei świadectwem zaangażowania kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich w realizację przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie. Podobnie cieszą mnie wysiłki podejmowane przez różne konferencje biskupów w celu promowania sprawiedliwego prawodawstwa i polityki dotyczącej leczenia osób uzależnionych od narkotyków i zapobiegania tej pladze.

Tytułem przykładu chciałbym wskazać sieć La Pastoral Latinoamericana de Acompañamiento y Prevençión de Adicciones (PLAPA), (Latynoamerykańskie duszpasterstwo towarzyszenia i zapobiegania uzależnieniom). Statut tej sieci uznaje, że „uzależnienie od alkoholu, substancji psychoaktywnych i innych form uzależnienia (od pornografii, nowych technologii itp.) … jest problemem, który dotyka nas bez wyjątku, niezależnie od różnic geograficznych, społecznych, kulturowych, religijnych i wieku. Pomimo różnic, … chcemy zorganizować się jako wspólnota: dzielić się doświadczeniami, entuzjazmem, trudnościami”[4].

Wspomnę również o biskupach Afryki Południowej, którzy w listopadzie 2023 r. zwołali spotkanie na temat „Upodmiotowienie młodzieży jako czynnika pokoju i nadziei” (Empowering youth as agents of peace and hope). Przedstawiciele młodzieży, obecni na spotkaniu, uznali to zgromadzenie za „znaczący kamień milowy w kierunku wspierania zdrowej i aktywnej młodzieży w całym regionie”. Obiecali ponadto: „Akceptujemy rolę ambasadorów i orędowników walki przeciw używaniu substancji psychoaktywnych. Apelujemy do wszystkich ludzi młodych, aby zawsze byli empatyczni wobec siebie nawzajem”[5].

ZOBACZ>>> “To była największa solówka, jaką musiałem stoczyć”. Historia Dobromira Makowskiego z filmu “Powołany 2”

Papież apeluje: nie możemy być obojętni na narkomanie

Drodzy bracia i siostry, w obliczu tragicznej sytuacji – a jest ona tragiczna- tragicznej sytuacji uzależnienia od substancji odurzających milionów ludzi na całym świecie, w obliczu skandalu nielegalnej produkcji i handlu takimi narkotykami, „nie możemy być obojętni. Pan Jezus zatrzymał się, był blisko, leczył rany. Na wzór Jego bliskości my również jesteśmy wezwani do działania, do zatrzymania się wobec sytuacji kruchości i bólu, do umiejętności słuchania krzyku samotności i udręki, do pochylenia się, aby podnieść i przywrócić do nowego życia tych, którzy popadli w niewolę narkotyków”[6].

Módlmy się również za tych złoczyńców, którzy sprzedają i dają narkotyki ludziom młodym. Są oni przestępcami, są mordercami. Módlmy się o ich nawrócenie.

W tym Międzynarodowym Dniu Zapobiegania Narkomanii, jako chrześcijanie i wspólnoty kościelne, módlmy się w tej intencji i odnówmy nasze zaangażowanie. Dziękuję!


[1] Adress to the Representatives of The International Conference on „Drug Abuse and Illicit Trafficking”, 4 June 1987.

[2] Discorso partecipanti all’incontro promosso dalla Pontificia Accademia delle Scienze su: “Narcotici: Problemi e soluzioni di questa questione globale”, 24 novembre 2016.

[3] Przemówienie podczas spotkania ze wspólnotą „Fazenda da Esperança”, Brazylia, 12 maja 2007. My również się modlimy. Za tych przestępców? Którzy wydają i dają narkotyki młodym ludziom. Są przestępcami, są mordercami. Módlmy się za nich. Nawrócenie

[4] https://adn.celam.org/wp-content/uploads/2023/09/Carta-a-la-Iglesia-de-ALC-PLAPA-14sept2023-CL.pdf.

[5] https://imbisa.africa/2023/11/21/statement-following-the-imbisa-youth-meeting/.

[6] Messaggio ai partecipanti al 60th Congresso Internazionale dei Tossicologi Forensi, 26 agosto 2023.

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę