Posted by & filed under .

Ewangeliści przedstawieni na pergaminie, fragment, św. Marek po lewej, ok. 820 r.