Posted by & filed under .

Prorok Ezechiel, Michał Anioł, XV w., Kaplica Sykstyńska w Rzymie