Posted by & filed under .

Trójca Święta, Andriej Rublow ok. 1410-1427 r., Galeria Trietiakowska