Posted by & filed under .

Tym razem usłyszymy kilka pierwszych wersetów 12 rozdziału Księgi Rodzaju, który rozpoczyna historię Abrahama.