Posted by & filed under .

przedstawienie Pantokratora w Kościele Mądrości Bożej Hagia Sophia