Posted by & filed under .

Sanitariuszka V Dywizji Wileńskiej AK pod dowództwem Łupaszki