Posted by & filed under .

70. rocznica wyzwolenia obozu w Dachau