Posted by & filed under .

Stacja Piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi.