Posted by & filed under .

Podobno są tacy, którym podoba się architektura tej bazyliki, ja zawsze zastanawiam się tu, czy lata 50. i 60. nie powinny być w budownictwie sakralnym odwołane.