o. Marek Tomczyk OSPPE

Z Maryją wolni. Dzień 9.

W Rocznikach Częstochowskich odnotowano postawę i zachowanie pielgrzymów: Najwybitniejszą osobą w każdej kompanii jest przewodnik, tzn. starszy brat, który obiera kierunek wędrówki, wyznacza odpoczynki i noclegi w czasie drogi, zbiera składki na mszy i ogólne potrzeby kompanii, ma pieczę nad utrzymaniem porządku i umieszczeniem pielgrzymów w samej Częstochowie. W miesięczniku katolickim Dzwonek Częstochowski (1902 r.) […]

Z Maryją wolni. Dzień 8.

Władysław Reymont opisał chwile spotkania z Matką Bożą w książce pt. Pielgrzymka do Jasnej Góry (1917). Stanęliśmy wreszcie na ostatnim wzgórzu i stali przez mgnienie wpatrzeni, jak te tumany (mgieł) ściągały się jakimiś warstwami, jak szły skłębione i podarte w górę, aż przestrzeń czysta została i wszystkie oczy uderzyły o te górę z wieży na szczycie. […]

Z Maryją wolni. Dzień 7.

W Warszawskiej Pielgrzymce Pieszej wziął udział Władysław Reymont, który opisał wspomnienia z pątniczego szlaku w książce pt. Pielgrzymka do Jasnej Góry (1917). Szedłem z tym tłumem, bo mi z nim było iść coraz lepiej, bom coraz więcej się z nim rozumiał i jednoczył, a zapominał o reszcie świata. Miałem wokoło siebie tyle do widzenia, tyle do […]

Z Maryją wolni. Dzień 6.

Piękny i ciekawy zapis dotyczący pielgrzymowania odnajdujemy w Pamiątka z Częstochowy (1896r). Wędrowcze było życie Patriarchów. Henoch idzie żywcem do Nieba! Noe wstępuje do zbawczej arki. Abraham na rozkaz Boga opuszcza rodzinę, udaje się do ziemi, którą Pan mu wskazuje. Izaak niesie drzewo na górę, gotów na zażądaną przez Boga ofiarę. Wędruje Jakub, o kiju […]

Z Maryją wolni. Dzień 5.

W kościele Ojców Paulinów p.w. Ducha Świętego w Warszawie, w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej 1846 roku, Aleksandra Koźmińska, matka więźnia Wacława Koźmińskiego późniejszego błogosławionego Honorata, modliła się o uwolnienie syna z więzienia w Cytadeli i z grzechu niewiary. O tym wydarzeniu sam Błogosławiony wspomina: Gdy byłem w Cytadeli Matka Boża, ubłagana przez moja matkę, wstawiła […]

Z Maryją wolni. Dzień 4.

Na uwagę zasługują spostrzeżenia doktora Karola Rozenfelda, który starał się używać suchego naukowego języka do opisu pielgrzymki. W podsumowaniu swej pracy nie był w stanie jednak ukryć podziwu dla owych niestrudzonych piechurów. Swoje refleksje opisał w Pielgrzymki do Jasnej Góry w Rocznik Częstochowski (1903 r). Jeżeli teraz zastanawiam się na chwilę nad przyczynami, które wyrywają […]

Z Maryją wolni. Dzień 3.

W 1857 roku Jasną Górę odwiedził powieściopisarz Zenon Fisz, publikujący pod pseudonimem Tadeusz Padalica. Był bardziej turystą niż pątnikiem, drażnił go hałas, tłok i brak porządku panujący wśród pielgrzymów. A jednak zmienił zdanie, gdy sam wszedł do kaplicy i znalazł się pomiędzy rozmodlonymi ludźmi. Ich pobożność, żarliwość i skupienie wywarły na nim wielkie wrażenie. Jego […]

Z Maryją wolni. Dzień 2.

Interesujący przewodnik dla pątników napisał znany XIX-wieczny publicysta i pamiętnikarz Eustachy Antoni Iwanowski. W 1852 roku opublikował w Paryżu pod pseudonimem Eustachy Helleniusz książkę zatytułowaną Matka Boska na Jasnej Górze Częstochowskiej. Królowa Korony Polskiej. Coraz nowe orszaki pielgrzymów na Jasno-Górę przychodzą a odchodzących luzują. Wszyscy dokoła obchodzą Górę; tak iż od wschodu do zachodu słońca […]

Z Maryją wolni. Dzień 1.

Wspomnienia z pielgrzymki opisane przez Michała Balińskiego, który przybył Jasną Górę w 1838 r. i opisał doświadczenia w Pielgrzymka do Jasnej Góry w Częstochowie odbyta przez Pątnika XIX wieku (1846). Sam widok obrazu, rzewność modlitw, odgłos hymnów kościelnych Mszy Świętych towarzyszących, przeniknęły mię do głębi duszy. Ukląkłszy przed kratą, która całą wielkością ściany oddzielała Sanctuarium […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę