Maciej Okoński OP Maciej
Okoński OP

Biografia

Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Zwiastowanie czyli odwaga
Zwiastowanie jest najważniejszym świętem maryjnym. Oczywiście nie ma żadnego rankingu Świąt maryjnych, nic takiego w Kościele nie istnieje. Dlaczego zatem pozwa...

Zwiastowanie czyli odwaga

Jest darem od Nieba dla całej ludzkości. Wyprasza dla nas niezliczoną ilość Łask dzięki swojej matczynej miłości. Jak możemy jej podziękować?

Matka całego Kościoła. Urodziny Maryi

Biografia

Rozważania różańcowe przygotowane przez o. Macieja Okońskiego OP.

Różaniec. Prosta droga do nieba

Jest rok 1610, Włochy. Pokorny zakonnik podczas modlitwy spotyka Maryję, która prosi go, by była nazywana Regina Poloniae, Królową Polski

Królowo Polski!

Obecnie rodzina przeżywa potężny kryzys. Kościół podejmuje ten problem i wiele wysiłku wkłada w to, by uzdrowić rodzinę, by przywrócić Boży porządek w relacjach...

Królowo rodzin!

Pokój w rozumieniu chrześcijańskim nie jest po prostu brakiem wojny. Jest czymś o wiele większym. Jest spotkaniem naszego „ja” z Bogiem

Królowo pokoju!

Różaniec święty jest modlitwą, która za wszech miar podoba się Maryi

Królowo różańca świętego!

Maryja cała, z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Jest ona pierwszym owocem Zmartwychwstania Chrystusa.

Królowo wniebowzięta!

Maryja nie została dotknięta przez grzech pierworodny. Została w sposób cudowny od niego uchroniona, na mocy przyszłych zasług swojego Syna

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta!

Bóg ustanawiając Maryję Królową nieba, królową wszystkich świętych, ukazał jej prawdziwe oblicze. Maryja posiada bowiem cnoty każdego z nich

Królowo wszystkich świętych!

Podczas swojej publicznej działalności Chrystus powołał niektórych swoich uczniów do dobrowolnego dziewictwa dla Królestwa Bożego

Królowo Dziewic!

Wyznawcami w pierwotnym Kościele nazywano tych, którzy przetrwali prześladowania.

Królowo Wyznawców!