Anna Dąbrowska

Wielcy pielgrzymi. Św. Helena – śladami Jezusa

Mimo wieku… za Jezusem

Wielcy pielgrzymi. Jakub Starszy – pielgrzymka dla wytrwałych

„Idź swobodnie dokąd chcesz, my bowiem nie chcemy nawracać nikogo wbrew jego woli”

Wielcy pielgrzymi. Sapieha – pielgrzymka, która skończyła się ekskomuniką

Kradzież Matki Bożej

Oazowy słowniczek

    Foska   Popularna nazwa symbolu oazy, którego nazwa bierze się z greckich słów ΦΩΣ ΖΩΗ (Fos – Zoe – Światło-Życie). Greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako Tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża tworzą symbol oazy. Deuterokatechumenat   Etap formacji […]

Oazowe ABC

W kościele można czasem natknąć się na tzw. Mszę oazową, którą charakteryzują śpiewane przy gitarze wpadające w ucho rytmiczne pieśni. Tak potocznie postrzegane są oazy i ich uczestnicy. Czy oaza to tylko wakacyjny wyjazd?

Syracydes nauczyciel, podróżnik, bywalec uczt

Z dr Andrzejem Mrozkiem, badaczem kultur starożytnego Bliskiego Wschodu, rozmawiają Anna Dąbrowska i Sławomir Rusin

Przygotować się na zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie jest tajemnicą, która nas przekracza. Cokolwiek byśmy powiedzieli, wraz z tym, co mówią ewangeliści, przypomina gaworzenie dziecka… O Męce możemy powiedzieć więcej, bo ona opowiada o nas.

Wstążeczka na palcu

Czy aby pościć, należy – jak zalecali Ojcowie Kościoła – nie jeść mięsa, nabiału, jajek? A może trzeba się ograniczyć – jak zalecali inni – do chleba i wody? Dlaczego post ma kojarzyć się wyłącznie z odmawianiem sobie jedzenia? Czy nie można pościć inaczej?

Krótka historia Zesłania

Miejsce, w którym zstąpił na apostołów Duch Święty to dzisiaj niewielki dom, z salą na piętrze, do której wchodzi się po schodach. Historia Wieczernika odzwierciedla skomplikowane i burzliwe dzieje Jerozolimy: był kościołem chrześcijańskim, meczetem, o czym przypominają do dziś witraże z arabskimi motywami czy mihrab – wnęka wskazująca kierunek Mekki.

Książę Pokoju. Proroctwa Izajasza

Nie spełniło się jeszcze to, co opisuje tzw. Apokalipsa Izajasza (rozdz. 11) o czasach ostatecznych, o przyjściu Księcia Pokoju. Jest tam zapowiedziane nie tylko zwycięstwo nad złem, ale też pokój między całym stworzeniem: wół będzie żył w pokoju z niedźwiedzicą, dziecko włoży rękę do nory żmii.

Wspieraj nas - złóż darowiznę