Wkrótce beatyfikacja dwojga męczenników

Franciszek przyjął wczoraj prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. Angelo Amato SDB i upoważnił kierowaną przez niego dykasterię do opublikowania dwóch dekretów o męczeństwie oraz 6 o heroiczności cnót. Dotyczą one ks. Jana Brennera, zamordowanego przez komunistów oraz s. Leonelli Sgorbati, zabitej przez islamskich fundamelistów.

Polub nas na Facebooku!

Jednym z nowych błogosławionych męczenników będzie młody węgierski kapłan, Jan Brenner (1931-1957), zamordowany z nienawiści do wiary 15 grudnia 1957 roku.

Jan Brenner urodził się 27 grudnia 1931 roku w Szombathely w rodzinie głęboko religijnej, w której obok niego także dwóch braci zostało księżmi. Ze względu na represje władz komunistycznych, które rozwiązały zakony nie mógł zrealizować swego powołania w zakonie cystersów. Ostatecznie został wyświęcony 19 czerwca 1955 roku i został kapłanem rodzinnej diecezji Szombathely. Prowadził dynamicznie duszpasterstwo wśród młodzieży, co wiązało się z szykanami ze strony komunistycznych władz, zwłaszcza po zdławieniu powstania antysowieckiego 1956 roku.

15 grudnia 1957 roku wieczorem ks. Jan został fałszywie wezwany do chorego. Po drodze został napadnięty i otrzymał 32 ciosy nożem. Komunistyczne władze usiłowały zastraszyć wszystkich świadków, a zabójstwo młodego kapłana miało być także przestrogą dla innym księży pracujących z młodzieżą.

Drugi z opublikowanych dziś dekretów dotyczy Włoszki, siostry Leonelli Sgorbati, misjonarki Matki Bożej Pocieszenia (1940-2006). Urodziła się 9 grudnia 1940 r. w miejscowości Gazzola-Piacenza w regionie Emilia-Romania. Wstąpiła do Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia w 1963 r., a pierwsze śluby zakonne złożyła w 1965 r. W 1970 r., po ukończeniu studiów pielęgniarskich, wyjechała na misje do Kenii. W 2002 r. zorganizowała, przy współpracy personelu muzułmańskiego, Studium Pielęgniarskie na terenie Szpitala SOS w Mogadiszu. Została zamordowana 17 września 2006 roku przez islamskich fundamentalistów, kilka dni po wygłoszeniu przez Benedykta XVI krytykowanego przez świat islamski przemówienia w Ratyzbonie.


st (KAI) / Watykan

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Franciszek: chrześcijanin nie może żyć bez Eucharystii

O fundamentalnym znaczeniu Eucharystii dla życia chrześcijańskiego mówił dziś papież rozpoczynając nowy cykl katechez poświęconych właśnie tej centralnej tajemnicy wiary Kościoła. Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało dziś około 13 tys. wiernych

Polub nas na Facebooku!

Już na wstępie, wyjaśniając wybór tematyki swych katechez, Ojciec Święty wskazał, że dla chrześcijan, podstawowe znaczenie ma zrozumienie wartości i sensu Mszy Świętej, aby coraz pełniej przeżywać swą relację z Bogiem. Przypomniał słowa prześladowanych chrześcijan, żyjących na początku IV wieku w północnej Afryce, którzy wyjaśniali, że ich życie chrześcijańskie życie zamarłoby, gdyby nie mogli sprawować Eucharystii. Można zatem wyrzec się życia ziemskiego z powodu Eucharystii, ponieważ daje nam ona życie wieczne, czyniąc nas uczestnikami zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Papież zachęcił do postawienia sobie pytania, co dla każdego z nas oznacza udział w ofierze Mszy św. i przystępowanie do Stołu Pańskiego.

 

Franciszek podkreślił znaczenie odnowy liturgicznej dokonanej przez II Sobór Watykańskim, aby doprowadzić chrześcijan do zrozumienia wspaniałości wiary i piękna spotkania z Chrystusem. Dlatego przez nowy cykl katechez Ojciec Święty pragnie dopomóc wiernym w lepszym poznaniu wielkiego daru, który dał nam Bóg w Eucharystii, podkreślając, iż sakramenty są znakami Bożej miłości, uprzywilejowanymi drogami, aby spotkać się z Bogiem.

 

„Poprzez te katechezy chciałbym wraz z wami na nowo odkryć piękno ukryte w celebracji eucharystycznej a które, gdy zostanie odsłonięte, nadaje pełny sens życiu każdego z nas” – powiedział papież na zakończenie dzisiejszego spotkania z wiernymi na placu św. Piotra.


st (KAI) / Watykan

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap