Z WATYKANU

Papież senior pojechał do Niemiec. Odwiedza chorego brata

Papież senior Benedykt XVI po raz pierwszy od ponad 7 lat wsiadł dziś na pokład samolotu, aby polecieć do Ratyzbony, gdzie mieszka jego 96-letni brat ks. Georg Ratzinger. Stan ks. Georga jest naprawdę poważny.

Polub nas na Facebooku!

Papieżowi seniorowi w tej prywatnej podróży towarzyszą: jego osobisty sekretarz abp Georg Gänswein, lekarz, pielęgniarz, jedna z członkiń instytutu świeckiego Memores Domini, które prowadzą dom Benedykta XVI w Watykanie oraz zastępca komendanta żandarmerii watykańskiej.

Zanim papież senior udał się na lotnisko odwiedził go w jego rezydencji papież Franciszek, aby przekazać pozdrowienia dla chorego brata i zapewnić o bliskości i modlitwie. Specjalny samolot z Benedyktem XVI na pokładzie wylądował na lotnisku w Monachium około 11.45. Była to pierwsza od blisko 8 lat podróż Benedykta XVI samolotem – od czasu jego pielgrzymki apostolskiej do Libanu we wrześniu 2012 r. nie opuszczał już Włoch z uwagi na stan zdrowia. 

Na lotnisku w Monachium papieża seniora powitał ordynariusz Ratyzbony bp Rudolf Voderholzer. Z lotniska odjechał do domu swego brata w Ratyzbonie. Po pierwszych odwiedzinach, pojechał do seminarium duchownego, by zjeść obiad i odpocząć. Jeszcze dziś ma wrócić do domu swego brata, by przy nim czuwać.

Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni poinformował, że papież emeryt pozostanie w Ratyzbonie „jak długo będzie to konieczne”.

– Pomimo swych 93 lat papież senior był w dobrej formie i energiczny – podaje agencja ACI. Dodaje, że przed wyjazdem z Watykanu Benedykt XVI przyjął wizytę papieża Franciszka.

Decyzja o wyjeździe do Ratyzbony została podjęta w trybie nagłym, w związku z pogorszeniem się w ostatnich dniach stanu zdrowia ks. Georga Ratzingera, który jednak pozostaje w swoim domu.

Papież senior chce być blisko swego brata, z którym przez całe życie był serdecznie związany. Bracia Ratzingerowie – starszy Georg i młodszy Joseph – razem przyjęli święcenia kapłańskie 29 czerwca 1951 r. we Fryzyndze. Georg był długoletnim dyrygentem chóru katedralnego w Ratyzbonie. Wspólnie z bratem – teologiem, a następnie kardynałem spędzali wakacje. Gdy Joseph został papieżem, Georg wielokrotnie odwiedzał go w Watykanie, także po rezygnacji Benedykta XVI z urzędu papieskiego w 2013 r.

KAI/ad

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Jak wcielić w życie ekologiczne zalecenia papieża? Jest instrukcja obsługi

Z okazji piątej rocznicy Encykliki "Laudato si" międzydyscyplinarny zespół działający przy Stolicy Apostolskiej opublikował dokument "Na drodze troski o wspólny dom", który zawiera wskazówki dla wszystkich chrześcijan, w jaki sposób utrzymywać zdrowe relacje ze stworzeniem.

Polub nas na Facebooku!

Tekst ten, choć sporządzony przed pandemią Covid-19, podkreśla główne przesłanie encykliki „Laudato si”: wszystko jest powiązane, nie ma oddzielnych kryzysów, lecz pojedynczy i złożony kryzys społeczno-środowiskowy, który wymaga prawdziwej konwersji ekologicznej. Począwszy od „Duchowego nawrócenia i edukacji” w pierwszej części, aby przejść do „Rozwoju człowieka i integralnej ekologii” w drugiej części. Dokument międzydyscyplinarny potwierdza znaczenie dialogu i porównania między wszystkimi zaangażowanymi stronami i oferuje przykłady konkretnego wdrożenia zasad „Laudato si” w różnych Kościołach na całym świecie (tak zwane „dobre praktyki”) oraz niektórych „ścieżek działania”, propozycje operacyjne, które należy stosować w sposób zintegrowany i zgodnie z zasadą pomocniczości. Wreszcie trzecia część poświęcona jest ekologicznemu zaangażowaniu państwa Watykanu.

Pierwsza część dokumentu podkreśla potrzebę zmiany mentalności, która znajdzie odzwierciedlenie w trosce o stworzenie, w dialogu z innymi oraz w świadomości głębokiego powiązania pomiędzy problemami świata. Sugeruje się dowartościowanie różnych inicjatyw takich np. „Czas dla Stworzenia”, ale także tradycji monastycznych, które uczą kontemplacji, modlitwy, pracy oraz służby.

Dokument wskazuje na centralne miejsce osoby ludzkiej, ponieważ „nie można bronić natury, jeśli nie broni się każdego ludzkiego istnienia”. Mocno podkreślone jest znaczenie rodziny jako „głównego podmiotu procesu ekologii integralnej”: opartego na podstawowej zasadzie „komunii i płodności”. Rodzina jest podstawowym miejscem edukacji, w którym uczymy się szacunku dla ludzkich istnień oraz całego stworzenia.

Tekst sugeruje szukanie dróg współpracy pomiędzy domem, szkołą oraz parafią, aby wspólnie dojść do opracowania projektów formacyjnych sprzyjających „obywatelskości ekologicznej”. Chodzi o promowanie wśród młodych „nowych modeli relacji”, które przezwyciężą indywidualizm na rzecz solidarności, odpowiedzialności i troski. Potrójna misja uniwersytetów: nauczanie, badania oraz służba społeczeństwu powinna obejmować również ekologię integralną, zachęcając studentów do zaangażowania w dziedzinach, które ułatwią pozytywne zmiany środowiskowe.

Zaangażowanie na rzecz troski o wspólny dom jest integralną częścią życia chrześcijańskiego, a nie tylko jakąś opcją drugorzędną. Ale nie tylko to, to znakomita płaszczyzna do dialogu oraz współpracy ekumenicznej i międzyreligijnej. Religie mogą skutecznie zachęcać do stylu życia bardziej kontemplacyjnego i umiarkowanego, aby powstrzymać dalsze niszczenie planety.

Na początku drugiego rozdziału dokument podejmuje temat wyżywienia oraz przywołuje słowa papieża Franciszka: „Jedzenie, które się wyrzuca jest jakby ukradzione ubogim” (LS, 50). Podkreśla się, że marnowanie żywności jest wielkim aktem niesprawiedliwości oraz zaproszeniem do promocji zróżnicowanego oraz zrównoważonego rolnictwa. Należy wziąć w obronę drobnych producentów i zasoby naturalne oraz podjąć edukację zdrowego żywienia zarówno w zakresie jakości, jak i ilości.

Mocne jest również wezwanie do przeciwstawienia się wielkim projektom rolno-przemysłowym zatruwającym środowisko. Dostęp do wody jest uznawany w dokumencie jako podstawowe ludzkie prawo. Znajdujemy także apel o redukcję zanieczyszczeń, dekarbonizację w sektorze energetycznym na rzecz inwestowania w źródła czyste i odnawialne, dostępne dla wszystkich. Również morza i oceany znajdują się w samym centrum ekologii integralnej. Są „błękitnymi płucami planety”.

Tekst podkreśla także potrzebę przestawiania się na „ekonomię obrotową”, która nie skupia się jedynie na bieżącej eksploatacji zasobów, ale dąży do zachowania ich na dłuższy okres, aby mogły być ponownie wykorzystywane.

W świecie pracowniczym postuluje się promocję zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego, aby ograniczyć ubóstwo; wzywa się do podejmowania działań na rzecz osób wykluczonych poprzez godną pracę, sprawiedliwy zarobek, walkę z pracą młodocianych i szarą strefą. Trzeba stawiać na ekonomię włączającą, na promocję wartości rodziny i macierzyństwa. Wskazuje się na potrzebę przeciwdziałania i zwalczania nowych form niewolnictwa, zwłaszcza handlu ludźmi. W świecie finansów należy przestrzegać zasady prymatu dobra wspólnego dążąc do położenia kresu ubóstwa.

Dokument podkreśla także prymat społeczeństwa obywatelskiego, któremu powinny służyć: polityka, rządy oraz administracja. Przypomina się, że globalizacja powinna mieć oblicze demokratyczne, społeczne i dające poczucie uczestnictwa wszystkim. Powinna opierać się na sprawiedliwości i moralności oraz na przeciwstawieniu się wszelkim formom korupcji.

Tekst zatrzymuje się również na temacie zdrowia opowiadając się za równością i sprawiedliwością społeczną oraz wskazując na ważność prawa dostępu do opieki sanitarnej dla wszystkich.

Na zakończenie watykański dokument o wprowadzaniu w życie encykliki „Laudato si’” pochyla się nad tematem zmian klimatycznych, ze świadomością, że mają one kluczowe znaczenie w wymiarze środowiskowym, etycznym, ekonomicznym, politycznym oraz społecznym, oddziałując szczególnie na najbiedniejszych. Potrzebny jest zatem model rozwoju, który ujmie razem walkę ze zmianami klimatycznymi oraz walkę z ubóstwem

Dokument przygotował „Międzydyscyplinarny zespół Stolicy Apostolskiej na temat ekologii integralnej”, który został utworzony w 2015 roku w celu przeanalizowania sposobu promowania i wdrażania ekologii integralnej. Należą do niego instytucje związane ze Stolicą Apostolską, najbardziej zaangażowane w tę dziedzinę, niektóre Konferencje Episkopatu i organizacje katolickie.

vaticannews, kh/KAI

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap