Papież do Kurii Rzymskiej: wprowadzajcie w życie styl pokory

O konkretnym wprowadzaniu w życie stylu pokory, do którego należy dążyć w Kurii Rzymskiej mówił papież Franciszek w tradycyjnym przemówieniu do jej pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Fot. Jose Martinez / Cathopic

Franciszek wskazał, że „tajemnica Bożego Narodzenia jest tajemnicą Boga, który przychodzi na świat drogą pokory”, podczas gdy „czas obecny zapomniał o pokorze, albo też – jak się zdaje – zdegradował ją do formy moralizatorstwa, pozbawiając wstrząsającej mocy, jaką jest obdarzona”.

Tłumaczył, że Boże Narodzenie to czas, w którym każdy z nas musi mieć odwagę, aby „zrzucić z siebie szaty pełnionej roli, uznania społecznego, blasku chwały tego świata” na wzór „Syna Bożego, który nie uchyla się od pokory «zstąpienia» w dzieje, stając się człowiekiem, stając się dzieckiem, kruchym, owiniętym w pieluszki i położonym w żłobie”. Zdjąwszy nasze szaty, prerogatywy, role i tytuły, wszyscy jesteśmy trędowatymi, którzy potrzebują uzdrowienia. Święta Bożego Narodzenia są żywą pamięcią tej świadomości – przekonywał papież.

„Pokora to zrozumienie, że nie wolno nam wstydzić się naszej kruchości”

Po raz kolejny przestrzegł przed niebezpieczną pokusą „duchowej światowości, która w przeciwieństwie do wszystkich innych pokus jest trudna do zdemaskowania, ponieważ jest przykryta tym wszystkim, co nas zazwyczaj uspokaja: naszą rolą, liturgią, doktryną, religijnością”. Tymczasem pokora jest zdolnością przeżywania naszego człowieczeństwa „z realizmem, radością i nadzieją”. Pokora to zrozumienie, że nie wolno nam wstydzić się naszej kruchości – stwierdził Franciszek, dodając, że przeciwieństwem pokory jest pycha.

Reklama
Reklama

Według niego człowiek pokorny nieustannie kieruje się „dwoma czasownikami: pamiętać i rodzić”. Życiodajna pamięć o Tradycji, o naszych korzeniach, nie jest kultem przeszłości, ale wewnętrznym gestem, poprzez który nieustannie przywołujemy do serca to, co nas poprzedziło, co przewinęło się przez naszą historię, co nas przywiodło aż do tego miejsca. Pamiętać nie znaczy powtarzać, lecz cenić, ożywiać i z wdzięcznością pozwolić, by moc Ducha Świętego rozpalała nasze serca, tak jak pierwszych uczniów – powiedział papież.

Jednak, żeby pamiętanie nie stało się więzieniem przeszłości, potrzebujemy jeszcze jednego czasownika: rodzić. Człowiek pokorny troszczy się także o przyszłość, a nie tylko o przeszłość, bo umie patrzeć w przyszłość, (…) z pamięcią pełną wdzięczności. Osoba pokorna rodzi, zaprasza i popycha ku temu, co nieznane. Pyszny natomiast powtarza, sztywnieje i zamyka się w swojej powtarzalności, czuje się pewnie w tym, co zna, a boi się nowego, bo nie może nad nim zapanować, czuje się przez nie wytrącony z równowagi… – analizował Ojciec Święty.

Zauważył, że „bez pokory nie możemy spotkać Boga i nie możemy doświadczyć zbawienia”, ale również, że nie możemy bez niej spotkać „brata i siostry, żyjących obok nas”. Jest ona potrzebna także w rozpoczętym w październiku procesie synodalnym. Jedynie „pokora może nas właściwie usposobić, abyśmy mogli się spotkać i wysłuchać, prowadzić dialog i rozeznawać”, bo „jeśli każdy pozostaje zamknięty we własnych przekonaniach, we własnych doświadczeniach, w skorupie własnych uczuć i myśli, trudno uczynić miejsce dla tego doświadczenia Ducha, które – jak mówi Apostoł – wiąże się z przekonaniem, że wszyscy jesteśmy dziećmi «jednego Boga i Ojca wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich»”.

Reklama
Reklama

Uczestnictwo, komunia i misja

Charakteryzując styl pokory, do którego należy dążyć w Kurii, wskazał trzy sposoby wprowadzania go w życie: uczestnictwo, komunia i misja.

Uczestnictwo powinno wyrażać się poprzez styl współodpowiedzialności w różnorodności ról i posług. Chodzi o to, by „każdy czuł, że jest uczestnikiem, współodpowiedzialnym w pracy, a nie tylko przeżywał depersonalizujące doświadczenie realizacji programu ustanowionego przez kogoś innego”. Władza staje się służbą, gdy jest dzielona, gdy angażuje i pomaga w rozwoju – tłumaczył Franciszek.

Komunia z kolei rodzi się z relacji z Chrystusem. Nie osiągniemy „stylu ewangelicznego”, jeśli nie postawimy Chrystusa w centrum. Sama współpraca nie wystarczy, musi w niej jeszcze leżeć nam na sercu „dobro drugiego człowieka, a zatem całego Ludu Bożego, któremu mamy służyć”, a także „uznanie różnorodności, która w nas istnieje jako dar Ducha Świętego”, przeżywania z radością wielorakiego bogactwa Ludu Bożego.

Reklama

Natomiast misja „ratuje nas przed zamknięciem się w sobie”. Misja „zawsze wiąże się z umiłowaniem ubogich, to znaczy «wybrakowanych»: tych, którym «brakuje» czegoś nie tylko w sensie materialnym, ale także duchowym, uczuciowym i moralnym”. Ci, którzy łakną chleba i ci, którzy łakną sensu, są tak samo ubodzy. Kościół jest zaproszony, by wyjść naprzeciw wszystkim biedom i jest wezwany do głoszenia Ewangelii wszystkim, ponieważ wszyscy, w taki czy inny sposób, jesteśmy ubodzy, czegoś nam brakuje. Ale Kościół wychodzi na spotkanie z nimi także dlatego, że nam ich brakuje: brakuje nam ich głosu, ich obecności, ich pytań i dyskusji. Osoba o sercu misjonarza czuje, że brakuje jej brata i z postawą żebraka idzie mu na spotkanie – powiedział papież.

Cechy Kościoła pokornego

Uczestnictwo, misja i komunia są cechami charakterystycznymi Kościoła pokornego, który słucha Ducha i umieszcza swoje centrum poza sobą.

Ojciec Święty życzył pracownikom Kurii Rzymskiej, „a przede wszystkim sobie samemu, abyśmy pozwolili się ewangelizować pokorą Bożego Narodzenia”. Wezwał, by „unikając logiki światowości”, pozwolili się „ewangelizować pokorze Dzieciątka Jezus”. Jedynie służąc i jedynie myśląc o naszej pracy jako o służbie, możemy być naprawdę użyteczni dla wszystkich. Jesteśmy tutaj – ja jako pierwszy – aby nauczyć się klęczeć i wielbić Pana w Jego pokorze, a nie innych panów w ich pustym przepychu – przekonywał papież.

pa, KAI/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę