“Kościół, który kochasz, staje się krzyżem”

- Nie chodzi o to, żeby stanąć przed Europą i się mądrzyć, napominać, co w niej jest dobre a co naganne, nie. Chodzi o to, żeby po prostu być w niej chrześcijanami. Naszym szczególnym wkładem w dobro Europy jest bycie chrześcijaninem - mówił abp Grzegorz Ryś podczas Eucharystii sprawowanej przy grobie św. Jana Pawła II.

Polub nas na Facebooku!

Metropolita łódzki przypomniał trzy kobiety, ogłoszone w 1999 roku przez św. Jana Pawła II współpatronkami Europy: Brygidę Szwedzką, Katarzynę ze Sieny i Edytę Stein. Zauważył, ze cechą łączącą te święte jest duchowość krzyża.

Może Ojciec Święty chciał powiedzieć nam, że to, co mamy Europie do zaproponowania, to krzyż, jako bardzo szczególną wiedzę, kim jest Bóg. Krzyż, który jest syntezą chrześcijaństwa, syntezą Ewangelii o miłości ofiarnej, o miłości, która się nie cofnie przed oddaniem życia, o miłości, która jest bezinteresowna, która jest miłością do nieprzyjaciół.

Zauważył, że zdaniem Ojca Świętego najlepiej pomagamy Europie i bierzemy za nią odpowiedzialność, kiedy jesteśmy gotowi do odnowy własnego chrześcijaństwa. Gotowość chrześcijan do własnego nawrócenia i realne życie wiarą staje się szczególnym wkładem w dobro Europy.

Więc może nie trzeba stać przed Europą i na nią krzyczeć, tylko trzeba stanąć przed lustrem, którym jest słowo Boga i sakrament pokuty i zapytać, czego brakuje naszemu chrześcijaństwu. I czy być może nie jest tak, że nie wnosimy do Europy krzyża jako najpiękniejszego obrazu Boga dlatego, że nasze życie jest zaprzeczeniem tego obrazu? Jeśli jest tak, ze Europa coraz mniej rozumie z chrześcijaństwa, to może wina jest po naszej stronie, ponieważ zaprzeczamy własnym życiem orędziu Boga, które głosimy.

Mówiąc o tajemnicy krzyża, abp Ryś zauważył, że prędzej czy później krzyżem staje się dla nas to, co najbardziej kochamy. Przypominając historię życia św. Brygidy, której święto obchodzone jest dziś w Kościele, stwierdził, że jej krzyżem stał się w pewnym momencie Kościół, w którym żyła, a który znajdował się w trudnym momencie niewoli awiniońskiej.

Bardzo łatwo jest stanąć wobec Kościoła w wielkim dystansie i zacząć go obrabiać, zacząć go krytykować, odciąć się od tego krzyża, którym w jakimś momencie staje się sam Kościół. Kościół, który kochasz, który jest twoim domem. Kościół, w którym chcesz trwać. A w którymś momencie przynosi ci on ból. I ta pokusa – zejdź stąd, z tego krzyża, zostaw go. Nie! Właśnie trwaj w miłości, która jest także ukrzyżowana, wtedy głosisz Jezusa Chrystusa w sposób wiarygodny.

Metropolita łódzki podkreślił, że to przekonanie do Krzyża bierze się z długiej medytacji, kontemplacji, która prowadzi do wiernej miłości. – Tę miłość może byłoby łatwo porzucić, ale jeśli w niej trwasz, jesteś przybity, to Bóg takim twoim chrześcijaństwem odnawia świat, odnawia też Kościół, w którym żyjesz – zakończył.

Całość homilii można odsłuchać na stronie vaticannews.

ah, vaticannews/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Papieska Akademia Życia o odrodzeniu życia po pandemii

Papieska Akademia Życia ogłosiła 22 lipca dokument poświęcony skutkom kryzysu sanitarnego wywołanego koronawirusem. Myślą przewodnią jest podejmowanie "etyki ryzyka", ale też pogłębianie współpracy i solidarności międzynarodowej w celu ochrony najsłabszych i najbardziej bezbronnych w obliczu skutków obecnej zarazy o zasięgu globalnym.

Polub nas na Facebooku!

We wstępie dokumentu „Humana communitas w czasie pandemii: rozważania nieaktualne o odrodzeniu życia” autorzy zadają pytanie: „Czego nauczyła nas pandemia? Co więcej, jakiej przemiany myśli i działań jesteśmy gotowi doświadczyć w poczuciu naszej wspólnej odpowiedzialności za rodzinę ludzką?”. Na pierwsze z tych pytań autorzy odpowiadają „lekcją kruchości”, która dotyczy wszystkich, przede wszystkim jednak chorych w szpitalach, więźniów, „osób opuszczonych, skazanych na zapomnienie w obozach dla uchodźców z piekła”. Zarazem jednak zwracają uwagę, że z tej lekcji płynie też inna nauka: świadomość, że życie jest darem. A nawet więcej: to pandemia sprawiła, że ​​zrozumieliśmy, że wszystko jest ze sobą powiązane i że „grabież ziemi”, wybory gospodarcze, oparte na chciwości i nadmiernej konsumpcji, „kłamstwo i pogarda” stworzenia również miały wpływ na szerzenie się wirusa.

 

Szczególne starania winny zostać podjęte na rzecz wypracowania środków zaradczych i szczepionek

Wirus nie zna granic, trzeba zespolić siły, aby znaleźć szczepionkę

Dokument przypomina, że ​​należy również poświęcić więcej uwagi „współzależności międzyludzkiej i powszechnej bezbronności”, ponieważ w sytuacji, gdy kraje „zapieczętowały swoje granice”, a niektóre nawet uprawiają „cyniczną grę o wzajemnej winie”, wirus „nie uznaje granic”. Stąd płynie wezwanie do „synergii [zjednoczenia] wysiłków” w celu wymiany informacji, udzielania pomocy i udostępniania zasobów. Szczególne starania winny zostać podjęte na rzecz wypracowania środków zaradczych i szczepionek: w istocie bowiem w tej dziedzinie „coraz częściej uznaje się brak koordynacji i współpracy za przeszkodę w zwalczaniu Covid-19”. Tymczasem pandemia jeszcze bardziej pogłębiła przepaść między krajami bogatymi i biednymi, które zapłaciły „najwyższą cenę”, ponieważ brakuje im podstawowych zasobów a często jeszcze nękają je inne choroby zakaźne, jak malaria i gruźlica.

 

Dokument przypomina o doniosłości „etyki ryzyka”, która oznacza szczególną odpowiedzialność za osoby, których zdrowie, życie i godność są najbardziej zagrożone.

Opieka zdrowotna to powszechne prawo człowieka

Co zatem mamy zrobić? Po pierwsze, dokument przypomina o doniosłości „etyki ryzyka”, która oznacza szczególną odpowiedzialność za osoby, których zdrowie, życie i godność są najbardziej zagrożone. W istocie „skupienie się na naturalnej genezie pandemii, bez uwzględnienia nierówności gospodarczych, społecznych i politycznych między krajami świata – wyjaśnia nota – świadczy o tym, że nie rozumie się uwarunkowań, sprawiających, iż rozprzestrzenianie się zarazy jest szybsze i trudniejsze”. Po drugie, Akademia wzywa do „ogólnoświatowych wysiłków i współpracy międzynarodowej”, aby „dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej i podstawowych leków” uznać za „powszechne prawo człowieka”.

 

Badania naukowe winny być odpowiedzialne, wolne i rzetelne

Jednocześnie autorzy oczekują „odpowiedzialnych badań naukowych”, czyli całościowych, wolnych od konfliktów interesów i opartych na zasadach wzajemności, wolności i równości. „Dobro społeczeństwa i wymagania dobra wspólnego w dziedzinie ochrony zdrowia przeważają nad wszelką troską o zysk” – głosi tekst papieskiej Akademii. Wyjaśnia, że dzieje się tak dlatego, że „publicznego wymiaru badań nie wolno składać na ołtarzu prywatnych korzyści”. Stąd też nacisk podkreślono znaczenie Światowej Organizacji Zdrowia, aby popierać przede wszystkim „potrzeby i niepokoje krajów najsłabiej rozwiniętych stojących w obliczu bezprecedensowej katastrofy”.

 

„Wspólnota odpowiedzialna to taka, w której brzemię ostrożności i wzajemnego wsparcia są dzielone” w imię dobrobytu wszystkich.

Wnieść swój wkład dla lepszej przyszłości

Na koniec Papieska Akademia Życia pragnie krzewienia odpowiedzialnej solidarności, która umie uznać równą godność wszystkich ludzi, zwłaszcza potrzebujących. „Wszyscy jesteśmy wezwani do wykonania swojej części” – podkreśla dokument, dodając, iż w tym celu potrzebne są prawidłowe i przejrzyste strategie polityczne oraz całościowe procesy demokratyczne. „Wspólnota odpowiedzialna to taka, w której brzemię ostrożności i wzajemnego wsparcia są dzielone” w imię dobrobytu wszystkich.

Nota kończy się zaproszeniem do „postawy nadziei”, która wykracza poza rezygnację i nostalgię za przeszłością: „Nadszedł czas – mówi Akademia – wyobrazić sobie i wcielić w praktykę projekt współistnienia ludzi, który pozwoli na lepszą przyszłość wszystkich i każdego”.

Jest to drugi tego rodzaju dokument Akademii nt. zagrożeń związanych z wirusem Covid-19 – po tekście z 30 marca pt. „Pandemia a powszechne braterstwo”.

 

KAI, zś/Stacja7

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap