Franciszek: wszystko rodzi się z łaski Boga, który pociąga nas ku sobie

"Powinniśmy odpowiedzieć Panu w podobny sposób, jak uczynili to Mędrcy ze Wschodu: podjąć wspólną drogę” - powiedział papież do delegacji ekumenicznej z Finlandii, którą przyjął w poniedziałek na audiencji.

Fot. Fabio Beretta/ Flickr Krakow2016

Podczas spotkania Franciszek odniósł się do tematu tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan wskazującego na Mędrców ze Wschodu, którzy pod długiej podróży znaleźli Jezusa i oddali Mu pokłon. Mogli tego dokonać, ponieważ sami byli przez Niego odszukani i pociągnięci Jego łaską.

„Jesteśmy w drodze jako bracia ku coraz pełniejszej komunii”

Franciszek zwrócił uwagę, że ten, kto został poruszony łaską Boga nie może zamknąć się w sobie, ale zawsze powinien być w drodze, pobudzany do podążania naprzód wspólnie z innymi. Franciszek zaznaczył, że tak właśnie powinni pielgrzymować chrześcijanie oświecani przez Boga, który rozprasza ciemności podziałów i kieruje ich ku pełnej jedności. Jesteśmy w drodze jako bracia ku coraz pełniejszej komunii – zaznaczył papież. Świat potrzebuje Bożego światła, które rozbłyska jedynie w miłości, wspólnocie i braterstwie – dodał.

Istnieją etapy drogi, które są łatwiejsze i na których powinniśmy szybko i pilnie podążać naprzód. Myślę na przykład o tak wielu działaniach charytatywnych, które przybliżają nas do Pana obecnego w ubogich i potrzebujących, a jednocześnie jednoczą nas między sobą. Czasami jednak droga jest bardziej uciążliwa, a w obliczu celów, które wciąż wydają się odległe i trudne do osiągnięcia, może wzrosnąć zmęczenie i pojawić się pokusa zniechęcenia. W tym przypadku pamiętajmy, że jesteśmy na naszej drodze nie jako posiadacze, ale jako poszukujący Boga – podkreślił papież. Dlatego musimy iść naprzód z pokorną cierpliwością i zawsze razem, aby się wzajemnie wspierać, bo tego pragnie Chrystus. Pomagajmy sobie nawzajem, gdy widzimy, że drugi człowiek jest w potrzebie – dodał.

Reklama

Franciszek przypomniał o dwóch ważnych rocznicach

Papież zaznaczył, że w roku 2025 będzie obchodzona 1700. rocznica Soboru Nicejskiego. Trynitarne i chrystologiczne wyznanie wiary tego Soboru, który uznał Jezusa jako „Boga prawdziwego z Boga prawdziwego”, „współistotnego Ojcu” jednoczy wszystkich ochrzczonych. Franciszek zachęcił, aby w perspektywie tego wydarzenia odnowić zapał we wspólnym podążaniu drogą Chrystusa, drogą, którą jest On sam.

Papież przypomniał również, że w 2030 roku minie 500 lat do tzw. Konfesji Augsburskiej. W czasie, kiedy chrześcijanie decydowali o podjęciu różnych dróg, zawarte tam wyznanie wiary stanowiło próbę utrzymania jedności. Nie powstrzymało ono podziałów, ale to wspomnienie może być sprzyjającą okazją, aby potwierdzić i wzmocnić dążenie do pełnej komunii oraz stać się bardziej uległymi wobec woli Bożej.

Na zakończenie spotkania papież raz jeszcze zachęcił do odważnego i konkretnego wspólnego podążania drogą w poszukiwaniu Boga.

Reklama

kh, Vatican News/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę