Franciszek: Wobec ogromnej tragedii Zagłady nie wolno sobie pozwolić na obojętność

"W obliczu tej ogromnej tragedii nie wolno sobie pozwolić na obojętność, a obowiązkiem jest pamięć" - powiedział Franciszek po modlitwie Anioł Pański w Watykanie. Papież z okazji przypadającej jutro 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, będącego symbolem Zagłady zachęcił do modlitwy i skupienia.

Polub nas na Facebooku!

“Jutro przypada 75. rocznica wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, będącego symbolem Zagłady. W obliczu tej ogromnej tragedii nie wolno sobie pozwolić na obojętność, a obowiązkiem jest pamięć. Jutro wszyscy jesteśmy zaproszeni do chwili modlitwy i skupienia, mówiąc każdy w swoim sercu: nigdy więcej!” – powiedział Franciszek.

Po modlitwie Anioł Pański papież nawiązał także do obchodzonej dziś po raz pierwszy Niedzieli Słowa Bożego. “Dziś obchodzimy pierwszą niedzielę Słowa Bożego, ustanowioną, aby świętować i coraz lepiej przyjmować dar, jaki Bóg uczynił i czyni codziennie poprzez swe Słowo dla swojego Ludu. Dziękuję diecezjom i wspólnotom, które zaproponowały inicjatywy mające na celu przypomnienie centralnego miejsca Pisma Świętego w życiu Kościoła, zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II” – powiedział papież.

W rozważaniu zaznaczył on, że jesteśmy powołani, by zaufać słowu Chrystusa, otworzyć się na miłosierdzie Ojca i dać się przemienić łaską Ducha Świętego. “To stąd zaczyna się prawdziwy proces nawrócenia. Tak jak stało się z pierwszymi uczniami: spotkanie z Boskim Nauczycielem, Jego spojrzeniem, Jego słowem, dało im bodziec, aby za Nim pójść, by zmienić życie, oddając się konkretnie na służbę królestwa Bożego. Zaskakujące i decydujące spotkanie z Jezusem rozpoczęło drogę uczniów, przekształcając ich w głosicieli i świadków miłości Boga do swego ludu. Naśladując tych pierwszych zwiastunów i posłańców Słowa Bożego, każdy z nas może podjąć kroki śladami Zbawiciela, aby dać nadzieję tym, którzy są jej spragnieni.” – mówił.

KAI, zś/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Papież Franciszek: Pan daje ci swoje Słowo, abyś je przyjął jak list miłosny

"Potrzebujemy Jego Słowa: słuchania, pośród tysięcy słów każdego dnia, tego jednego Słowa, które mówi nam nie o rzeczach, ale mówi nam o życiu" - mówił papież podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Dziś po raz pierwszy obchodzona jest Niedziela Słowa Bożego.

Polub nas na Facebooku!

“W tę pierwszą Niedzielę Słowa Bożego udajemy się do źródeł Jego przepowiadania, do źródeł Słowa życia” – powiedział Franciszek nawiązując do dzisiejszej Ewangelii św. Mateusza, która mówi “jak, gdzie i komu” Jezus zaczął przepowiadać.

Przypomniał, że Jezus rozpoczął nauczanie bardzo prostym sformułowaniem: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”, które jest podstawą wszystkich jego mów. “Teraz Jezus mówi nam, że królestwo niebieskie jest blisko, że Bóg jest blisko. Oto nowość, pierwsze przesłanie: Bóg nie jest daleko, On, który mieszka w niebie, zstąpił na ziemię, stał się człowiekiem. Usunął przeszkody, zniwelował dystanse” – wyjaśniał papież i dodał: “Nie zasłużyliśmy na to”.

Franciszek zaznaczył, że orędzie Jezusa jest przesłaniem radości, a przyjmując nasze człowieczeństwo zrobił On to z miłości. “Bóg przyjął nasze człowieczeństwo, ponieważ nas miłuje i pragnie darmo dać nam to zbawienie, którego samodzielnie nie możemy sobie dać. Chce być z nami, dać nam piękno życia, pokój serca, radość z otrzymanego przebaczenia i poczucia się miłowanymi” – mówił Ojciec Święty.

Zwrócił uwagę, że zaproszenie Jezusa: „nawracajcie się” oznacza zmianę swojego życia, ponieważ rozpoczął się nowy sposób życia. – Dzisiaj Jezus powtarza także tobie: „Odwagi, jestem blisko ciebie, zrób dla mnie miejsce, a twoje życie się zmieni! Dlatego Pan daje ci swoje Słowo, abyś je przyjął jak list miłosny, który napisał dla ciebie, abyś poczuł, że On jest obok ciebie” – powiedział Franciszek zaznaczając, że Słowo Boga pociesza, dodaje otuchy, prowokuje do nawrócenia, wstrząsa nami, uwalnia nas od paraliżu egoizmu, zmienia nasze życie i sprawia, że przejdziemy z ciemności do światła.

Papież zwrócił uwagę, że Jezus zaczął przepowiadać w regionach, które uważano wówczas za „mroczne”. “Galilea Pogan – region, w którym Jezus zaczął przepowiadać, był tak nazywany, ponieważ zamieszkiwały go różne ludy i był prawdziwą mieszanką narodów, języków i kultur” – przypomniał Franciszek.

Ojciec Święty stwierdził, że “Słowo zbawcze nie idzie szukając miejsc chronionych, wysterylizowanych, bezpiecznych”, ale “wchodzi w nasze zawiłości, w nasze ciemności”. Przestrzegł przed zamykaniem się w sobie, trzymaniem w ukryciu naszego poczucia zakłopotania, nieprzejrzystości, dwulicowości, modlitwą formalną, która jest odmawiana tak, by “Jego prawda nie wstrząsnęła naszym wnętrzem”.

Papież zaznaczył, że Jezus tak jak przemierzał wielopostaciowy i złożony region, podobnie nie boi się zgłębiać naszych serc, naszych najgorszych i najtrudniejszych miejsc. “On wie, że tylko Jego przebaczenie nas uzdrawia, tylko Jego obecność nas przemienia, tylko Jego Słowo nas odnawia” – powiedział papież i zachęcił, abyśmy pozwolili Jezusowi, by weszło w nas Jego Słowo, które jest „żywe, skuteczne, ostre… zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”.

Następnie Franciszek przypomniał, że pierwszymi adresatami powołania Jezusa byli rybacy, zwykli ludzie pracujący, którym powiedział, że uczyni ich “rybakami ludzi”. Zwrócił uwagę, że natychmiast poszli oni za Jezusem, gdyż pociągała ich Jego miłość. “Aby iść za Jezusem, nie wystarczają dobre zaangażowania, trzeba codziennie słuchać Jego wezwania. Tylko On, który nas zna i miłuje aż do końca, sprawia, że wypływamy na głębię na morzu życia” – powiedział Franciszek i dodał: “Dlatego potrzebujemy Jego Słowa: słuchania, pośród tysięcy słów każdego dnia, tego jednego Słowa, które mówi nam nie o rzeczach, ale o życiu”.

Na koniec zachęcił, aby codziennie sięgać po Słowo Boże “Uczyńmy miejsce dla Słowa Bożego! Czytajmy codziennie kilka wersetów z Biblii. Zacznijmy od Ewangelii: trzymajmy ją otwartą na stoliku nocnym w domu, nośmy ją ze sobą w kieszeni, wyświetlajmy na telefonach komórkowych, pozwólmy, by inspirowała nas każdego dnia” – zachęcał.

Niedziela Słowa Bożego została ogłoszona przez Franciszka w Liście Apostolskim w formie Motu Proprio „Aperuit illis” i ma ona służyć temu, „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”.

KAI, zś/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap