Franciszek: wiara musi być wolna od pozorów

„Jezus wzywa nas do pokornego czynienia dobra, unikając udawania, że coś robimy” – powiedział papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Przypomniał jednocześnie, iż chrześcijańska wolność pochodzi od Jezusa, a nie jest owocem naszego wysiłku.

Polub nas na Facebooku!

Ojciec Święty w dzisiejsze wspomnienie św. Jana XXIII nawiązał do czytań liturgicznych: Listu Świętego Pawła do Galatów (Ga 5,1-6), gdzie Apostoł podkreśla rolę wiary działającej z miłości oraz Ewangelii wg. św. Łukasza (Łk 11,37-41), w której Pan Jezus karci faryzeusza całkowicie skoncentrowanego na pozorach, a nie na istocie wiary.

Franciszek zauważył, że Pan Jezus uczonemu w Prawie krytykującego Go za to, że nie dokonał rytualnego obmycia przed spożyciem posiłku mówi jasno: „Wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości”. Dodał, że wielokrotnie podobne słowa kierował Pan Jezus do tej grupy osób, zarzucając im nieczystość wnętrza, brak wolności wewnętrznej, zniewolenie wynikające z braku akceptacji Bożej sprawiedliwości. Ojciec Święty przypomniał, że w Mt 6, 5-6 Pan Jezus żąda, aby modlić się w ukryciu, a nie dla pozorów, a w pokorze. Dla Pana ważna jest bowiem wolność wewnętrzna, otrzymana od Ojca.

„Ta wolność wewnętrzna, sprawiająca, że czynimy dobro w ukryciu, nie dmąc w trąby, bo droga prawdziwej religii jest tą samą drogą, którą obrał Jezus: drogą pokory, uniżenia. A św. Paweł mówi w liście do Filipian, że Jezus uniżył samego siebie, ogołocił samego siebie. To jedyny sposób, aby nas uwolnić od egoizmu, chciwości, arogancji, próżności, światowości. Natomiast ludzie, którym Jezus czyni wymówki podążają za religią makijażu: wygląd, pozór, udawanie, ale wewnątrz…… Jezus używa dla tych ludzi bardzo mocnego obrazu: «podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa» (Mt 23,27)” – stwierdził papież.

Franciszek zaznaczył, że Pan Jezus chce, abyśmy czynili dobro z pokorą, gdyż w przeciwnym razie takie dobro na nic się zda, wypływając z nas samych, a nie z odkupienia, jakim obdarzył nas Jezus. Dodał, że odkupienie, to droga pokory i upokorzenia, tak jak tego dokonał Pan Jezus na krzyżu. „Prośmy Pana, abyśmy niestrudzenie podążali tą drogą, niestrudzenie odrzucali ową religię pozorów i pokornie czynili dobro, darmo, tak jak darmo otrzymaliśmy naszą wolność wewnętrzną. I niech On strzeże tej wolności wewnętrznej nas wszystkich. Prośmy o tę łaskę” – zakończył swoją homilię Ojciec Święty.


st (KAI) / Watykan

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Kolegium Kardynalskie: 228 członków, w tym 124 elektorów

Po zapowiedzi konsystorza, który odbędzie się 19 listopada – w przededniu zakończenia Roku Miłosierdzia – i na którym oznaki godności kardynalskiej otrzyma 17 nowych kardynałów, Kolegium Kardynalskie liczyć będzie 228 członków.

Polub nas na Facebooku!

Łącznie z ogłoszonymi dzisiaj nominatami daje to 124 elektorów, ale w dniu konsystorza liczba ta zmniejszy się do 120, gdyż do tego czasu trzech purpuratów skończy 80 lat, co pozbawi ich prawa wyboru papieża.

Zarówno dotychczasowi, jak i przyszli kardynałowie pochodzą łącznie z 79 krajów, należy jednak pamiętać, że Kościół na Wyspach Brytyjskich reprezentowany jest przez dwie niezależne konferencje biskupie: Anglii i Walii oraz Szkocji (biskupi z Irlandii Północnej wchodzą w skład episkopatu Republiki Irlandii) a każda z nich ma jednego kardynała. Niemniej jednak w naszym zestawieniu Wielką Brytanię liczymy jako jedno państwo. Dane poniższe uwzględniają już zapowiedziane nominacje.

W Europie „swoich” kardynałów mają 24 kraje – najwięcej, tradycyjnie, Włochy: 46, z których 26 ma prawo wyborcze, następnie Hiszpania: 12, ale tylko 4 elektorów, Niemcy: 10 (3 poniżej 80. roku życia), Francja: 9 (5) i Polska: 5 (4). Mówiąc o naszym kraju trzeba zauważyć, że Polakiem jest też arcybiskup-senior lwowski Marian Jaworski, ale w statystykach kościelnych zalicza się go do Kościoła na Ukrainie. Polskie korzenie ma również emerytowany arcybiskup Detroit Adam Maida, lecz on także nie należy do Kościoła polskiego, tylko do episkopatu amerykańskiego. Łącznie na naszym kontynencie będzie żyło obecnie 112 purpuratów, w tym 55 elektorów. Dane te nie dotyczą kardynałów z innych kontynentów pracujących w Kurii Rzymskiej.

W Ameryce – Północnej, Środkowej i Południowej – jest obecnie łącznie 18 państw z „własnymi” kardynałami, najwięcej w Stanach Zjednoczonych: 18, w tym 10 z prawami wyborczymi, następnie Brazylia: 11 (5) i Meksyk: 6 (4). W sumie z tego rozległego kontynentu pochodzi 62 kardynałów, z których 36 może wziąć udział w konklawe.

W Afryce swoich członków w Kolegium ma 21 krajów (łącznie z Mauritiusem, który – choć położony daleko na Oceanie Indyjskim – należy geograficznie i politycznie do Czarnego Lądu) – w sumie jest tam 24 purpuratów, z których 15 to elektorzy; najwięcej kardynałów ma Nigeria: 3 (1 poniżej 80. roku życia), a następnie Mozambik: 2 (żadnego elektora).

W Azji jest 12 państw również z 24 purpuratami, w tym z 14 elektorami; najwięcej kardynałów mają Indie: 5, z których 4 może uczestniczyć w konklawe, a następnie Filipiny: 4, w tym 2 elektorów.

W Oceanii (wraz z Australią) 4 kraje mają łącznie 6 kardynałów, spośród których 4 to elektorzy, najwięcej Australia i Nowa Zelandia – po 2 (po 1 elektorze).

Najmłodszym kardynałem będzie obecnie Dieudonné Nzapalainga, CSSp – arcybiskup Bangi, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej, pierwszy w historii członek Kolegium z tego kraju, urodzony 14 marca 1967, a więc nie mający jeszcze 50 lat; następnie biskup Tonga na Pacyfiku – Soane Patita Paini Mafi, ur. 19 grudnia 1961 i arcybiskup metropolita Montevideo – Daniel Fernando Sturla Berhouet SDB, ur. 4 lipca 1959.

Najstarszymi są arcybiskup-senior Manizales w Kolumbii – José de Jesús Pimiento Rodríguez, ur. 18 lutego 1919, emerytowany patriarcha antiocheński dla maronitów z Libanu – Nasrallah Pierre Sfeir, ur. 15 maja 1920 i arcybiskup senior São Paulo w Brazylii – Paulo Evaristo Arns OFM, ur. 14 września 1921. Ten ostatni jest natomiast kardynałem o najdłuższym „stażu” w Kolegium, gdyż kardynałem mianował go jeszcze Paweł VI – 5 marca 1973. Brazylijczyk jest obecnie ostatnim żyjącym purpuratem, kreowanym przez tego papieża.

Warto jeszcze wspomnieć, że 38 kardynałów należy do 22 zakonów i zgromadzeń zakonnych. Najwięcej jest salezjanów – 9, a następnie franciszkanów – 5 (ponadto 1 kardynał należy do zakonu kapucynów) a 5 dalszych wspólnot zakonnych (dominikanie, jezuici, oblaci Maryi Niepokalanej, misjonarze i klaretyni) mają po dwóch „swych ludzi” w Kolegium Kardynalskim.


kg (KAI) / Watykan

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap