Franciszek: Modlitwa za zmarłych otwiera nas na prawdziwą wolność

„Modlitwa za zmarłych, wznoszona z ufnością, że żyją u Boga, rozlewa swoje dobrodziejstwa także na nas, pielgrzymów tutaj na ziemi. Wychowuje nas do prawdziwej wizji życia; ukazuje nam sens cierpień, przez które trzeba przejść, by wejść do królestwa Bożego; otwiera nas na prawdziwą wolność, skłaniając nas ku nieustannemu poszukiwaniu dóbr wiecznych” – powiedział Franciszek sprawując w bazylice watykańskiej Mszę św. za zmarłych w ciągu minionego roku 6 kardynałów i 163 biskupów.

Polub nas na Facebooku!

Byli w tym gronie kardynałowie polscy: Zenon Grocholewski i Marian Jaworski – były metropolita lwowski, oraz 5 biskupów: Juliusz Paetz, Bronisław Dembowski, Bogdan Wojtuś, Jan Niemiec (pracujący na Ukrainie) i Józef Zawitkowski.

Ojciec Święty nawiązując do odczytanego fragmentu Ewangelii (J 11,17-27), odnoszącego się do wskrzeszenia Łazarza podkreślił: Jesteśmy wezwani, by wierzyć w zmartwychwstanie nie jako rodzaj iluzji na horyzoncie, ale jako wydarzenie już obecne, które w tajemniczy sposób angażuje nas już teraz. A jednak ta sama wiara w zmartwychwstanie nie pomija ani nie maskuje przerażenia, jakiego doświadczamy po ludzku w obliczu śmierci”. Dodał, że doświadczał tego sam Pan Jezus, który był z nami solidarny. „Ale to nie umniejsza światła prawdy, która jaśnieje z Jego objawienia, którego wielkim znakiem było wskrzeszenie Łazarza – dodał papież, zaznaczając, iż wszelkie wydarzenia należy oceniać w świetle wieczności.

Modląc się dzisiaj za kardynałów i biskupów, którzy zmarli w minionym oku, prosimy Pana, aby pomógł nam rozważyć ich egzystencjalną przypowieść we właściwy sposób. Prosimy Go, aby rozwiał ten negatywny smutek, który czasami w nas się wkrada, jakoby wszystko kończyło się wraz ze śmiercią. Jest to uczucie dalekie od wiary, które dołącza się do ludzkiego lęku przed konieczności śmierci i wobec którego nikt nie może powiedzieć, że jest nań całkowicie wolny. Z tego powodu, w obliczu tajemnicy śmierci, także człowiek wierzący musi się nieustannie nawracać. Każdego dnia jesteśmy wezwani do wychodzenia poza obraz, który instynktownie mamy o śmierci jako o całkowitym unicestwieniu człowieka; do wyjścia poza to, co widzialne, uznane za oczywiste, poza myśli skodyfikowane i oczywiste, powszechne opinie, wezwani do całkowitego powierzenia się Panu, który oświadcza: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki»” (J 11, 25-26) – powiedział Franciszek.

Ojciec Święty zaznaczył, że słowa Pana Jezusa przyjęte z wiarą, czynią modlitwę za naszych zmarłych braci prawdziwie chrześcijańską. Pozwalają nam również na prawdziwie realistyczną wizję ich życia: na zrozumienie znaczenia i wartości dobra, którego dokonali, ich męstwa, zaangażowania i bezinteresownej miłości; na zrozumienie, co to znaczy żyć dążąc nie do ziemskiej ojczyzny, ale do lepszej, to znaczy do niebieskiej ojczyzny (por. Hbr 11, 16). Modlitwa za zmarłych, wznoszona z ufnością, że żyją u Boga, rozlewa zatem swoje dobrodziejstwa także na nas, pielgrzymów tutaj na ziemi. Wychowuje nas do prawdziwej wizji życia; ukazuje nam sens cierpień, przez które trzeba przejść, by wejść do królestwa Bożego; otwiera nas na prawdziwą wolność, skłaniając nas ku nieustannemu poszukiwaniu dóbr wiecznych – zaznaczył papież.

Franciszek wskazał, że życie sługi Ewangelii obraca się wokół pragnienia osiągnięcia sukcesu we wszystkim, co podoba się Panu. Jest to kryterium każdego jego decyzji, każdego kroku, który podejmuje. Przypomnijmy więc z wdzięcznością świadectwo zmarłych kardynałów i biskupów, którzy żyli w wierności woli Bożej; módlmy się za nich, starając się naśladować ich przykład. Niech Pan zawsze wylewa na nas swojego ducha mądrości, w szczególny sposób w tym czasie próby. Zwłaszcza w czasach, gdy droga staje się trudniejsza, On nas nie opuszcza nas, pozostaje z nami, wierny swojej obietnicy: «oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 20) – stwierdził na zakończenie swej homilii.

SPRAWDŹ: Papież: Ofiarujmy panu dystans, który musimy zachować

 

ag/KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Z WATYKANU

Papież: Ofiarujmy Panu dystans, który musimy zachować

W czasie audiencji generalnej papież Franciszek prosił wiernych o ofiarowanie Bogu dystansu, który muszą zachować ludzie ze względu na pandemię koronawirusa.

Polub nas na Facebooku!

Na początku audiencji generalnej, która w środę odbyła się ponownie w Bibliotece Pałacu Apostolskiego, aby zastosować się do środków bezpieczeństwa, papież Franciszek poprosił o ofiarowanie Panu dystansu, który musimy zachować między nami. Zachęcał też do modlitwy w intencji pracowników służby zdrowia. Módlmy się za lekarzy, wolontariuszy i ludzi, którzy pracują z chorymi, ryzykując życie z miłości do bliźniego – powiedział.

 

 

Podczas pierwszej fali pandemii 26 lutego Franciszek dostosowując się do obostrzeń przeprowadził audiencję generalną z Biblioteki Pałacu Apostolskiego. 2 września, powrócił do audiencji z udziałem wiernych, przeprowadzając je w Patio San Damaso, lub w auli Pawła VI.

Po tym, jak potwierdzono koronawirusa u pielgrzyma, który był na spotkaniu z papieżem w auli 21 października, Watykan zdecydował się na ponowne przeprowadzanie spotkań w bibliotece.

SPRAWDŹ: Papież do Polaków: niech „Różaniec do granic nieba” wyjedna pojednanie

 

ag/Stacja7/Vatican News

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap