Franciszek: chciwość, próżność i pycha niszczą życie duchowe człowieka

Przed chciwością, próżnością i pychą niszczącymi życie duchowe człowieka przestrzegł Franciszek podczas porannej Eucharystii sprawowanej w Domu Świętej Marty. Papież nawiązał do dzisiejszych czytań liturgicznych i wskazał, że jak powiada refren psalmu responsoryjnego nadzieją dla chrześcijanina jest Bóg - „Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką”

Polub nas na Facebooku!

Komentując dzisiejszą Ewangelię (Łk 9,7-9), w której św. Łukasz mówi o niepokoju króla Heroda, który zabiwszy Jana Chrzciciela czuje się teraz zagrożony przez Jezusa, Franciszek zauważył, że możliwe są w naszym sercu dwa rodzaje niepokoju. Pierwszym jest niepokój dobry – który pochodzi od Ducha Świętego, sprawiający, że dusza jest niespokojna, pragnąc czynić dobro. Drugi natomiast pochodzi z nieczystego sumienia. Papież przypomniał, że zarówno Herod jak i jego ojciec, Herod Wielki, po wizycie Mędrców, posuwają się do morderstwa, szli naprzód po trupach.

„Ci ludzie, którzy uczynili wiele zła i nadal je czynią, mają wyrzuty sumienia i nie mogą żyć w pokoju, gdyż żyją w ciągłym świądzie, wysypce nie zostawiającej ich w pokoju … Popełnili wiele zła, ale zło ma zawsze ten sam korzeń, wszelkie zło: chciwość, próżność i pycha. Nie pozostawiają one sumienia w pokoju, nie pozwalają wejść w zdrowy niepokój Ducha Świętego, ale prowadzą do życia w niepokoju, w strachu. Chciwość, próżność i pycha są źródłem wszelkiego zła” – stwierdził Ojciec Święty.

Omawiając natomiast pierwsze czytanie, zaczerpnięte z Księgi Koheleta (Koh 1,2-11) Franciszek skoncentrował się na próżności i marności w jej najwyższym stopniu. Zauważył, że próżność jest zafałszowaniem swojego życia, aby się pokazać i podkreślił, że prowadzi ona do oszustwa, a następnie niepokoju duszy. Papież zacytował powiedzenie św. Bernarda, przypominającego, że po śmierci będziemy pokarmem robaków. Zaznaczył, że próżność polega na dwulicowości, kiedy chcemy uchodzić za ludzi porządnych, a w głębi jesteśmy zepsuci. Stąd naszą mocą i bezpieczeństwem jest Bóg: „Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką” – jak śpiewaliśmy w psalmie responsoryjnym. Dzieje się tak, bo przed Ewangelią liturgia dzisiejsza umieszcza słowa Pana Jezusa „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14,6).

„Niech Pan nas wyzwoli o tych trzech źródeł zła: chciwości, próżność i pychy. Ale przede wszystkim próżności, która wyrządza nam wiele zła” – zakończył swoją homilię Ojciec Święty.


st (KAI) / Watykan

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Papież do Polaków: niech was ożywia duch wzajemnej miłości

„Niech duch wzajemnej miłości przenika wasze serca i promieniuje tym Miłosierdziem, które nigdy nie będzie miało końca” – powiedział Franciszek do pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej

Polub nas na Facebooku!

Oto słowa Ojca Świętego, skierowane do Polaków:

 

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Życzę, by wasz pobyt w Rzymie umocnił waszą wiarę i więź z Kościołem. Przechodząc przez Drzwi Święte wypraszajcie dar odpustu dla was samych, dla waszych bliskich i zmarłych. Niech to przejście będzie dla was znakiem Bożego miłosierdzia. Niech duch wzajemnej miłości przenika wasze serca i promieniuje tym Miłosierdziem, które nigdy nie będzie miało końca. Z serca wam błogosławię.

 

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prałat Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

 

Bracia i siostry, warto raz jeszcze przypomnieć sobie hasło Roku Jubileuszowego: „Miłosierni jak Ojciec”. Zechciejmy odczytać je w kontekście słów Pana Jezusa: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). To polecenie oznacza, że doświadczając Bożego miłosierdzia my także mamy okazywać innym miłość, współczucie, miłosierdzie. Nasza miłość niestety zawsze będzie niedoskonała. Chrystus wie o tym, ale pragnie, by każdy z uczniów był świadkiem i przekazicielem Jego miłosierdzia. To zadanie dobrze określają dwa słowa: „przebaczać” i „dawać”. Chrystus wzywa: „Nie sądźcie…, nie potępiajcie…, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone” (Łk 6, 37). Należy piętnować grzech, ale osądzanie i potępianie błądzącego brata jest błędem. Naszym obowiązkiem jest budzenie w nim godności dziecka Bożego i towarzyszenia mu w drodze nawrócenia. Ważnym wyznacznikiem miłosierdzia jest „dawanie”. „Dawajcie, a będzie wam dane; miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną” (w. 38). Bóg zawsze daje więcej, niż na to zasługujemy. Chce byśmy i my wobec innych byli szczodrzy. Hasło „Miłosierni jak Ojciec” powierza nam cenną wskazówkę: tym, co otrzymujemy od Boga mamy dzielić się z braćmi; musimy jednak pamiętać, że taką miarą, jaką my mierzymy, zostanie i nam odmierzone (por w. 38). Niech miłość miłosierna będzie naszym zadaniem i drogą, którą mamy podążać w życiu.

 

W dzisiejszej audiencji udział wzięli między innymi: Siostry ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu – uczestniczki programu odnowy duchowej; pielgrzymi z Polskiej Misji Katolickiej z Akwizgranu (Niemcy), z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie, Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Turzu (diec. pelplińska); Najświętszego Serca Pana Jezusa z Pogorzeli (arch. wrocławska); Królowej Rodzin z Jankowic Rybnickich (arch. katowicka); św. Katarzyny Aleksandryjskiej z Brodnicy (arch. poznańska); św. Wojciecha w Modlnicy k/Krakowa ; Zesłania Ducha Świętego z Łodzi; Najświętszego Serca Pana Jezusa z Tomaszowa Mazowieckiego; św. Wawrzyńca z Plut (arch. warmińska); św. Piotra i Pawła z Bodzanowie (arch. krakowska); św. Jana Nepomucena w Piskorzowie (diec. świdnicka); św. Wawrzyńca w Mącznikach, (arch. poznańska); św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Godziszowa (diec. sandomierska). Ponadto Grupa pielgrzymów ze Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej w Lublinie; Grupa pielgrzymów z gminy Lesznowola k. Warszawy; Grupa pielgrzymów polskojęzycznych z Kanady z parafii św. Józefa w Brantford; Pielgrzymka Służby Zdrowia z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego z Ostrołęki; Grupa zakładów Lubinex z Lubina (woj. dolnośląskie).


st (KAI) / Watykan

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap