ZE ŚWIATA

“Rolą skautingu jest budowanie mostów i braterstwa”. Dziś Dzień Myśli Braterskiej

Skauci i harcerze obchodzą dziś Dzień Myśli Braterskiej. - Młodzi woleliby zawsze stać w drugim rzędzie. My uczymy ich tego, by być w pierwszym szeregu - mówi ks. Piotr Zamaria, krajowy duszpasterz Skautów Europy w Polsce - Wspólnie pokazujemy, że odpowiedzialność przynosi też bardzo piękne owoce.

Polub nas na Facebooku!

Dorota Abdelmoula (KAI): 22 lutego harcerze i skauci na całym świecie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej. Jakie jest jego przesłanie.

Ks. Piotr Zamaria: Dzień Myśli Braterskiej obchodzony jest w dniu urodzin założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i jest przypomnieniem jego metody wychowawczej. To nie jest jego święto, ani święto skautingu, ale Dzień Myśli Braterskiej, bo dla Baden-Powella najważniejsze było właśnie budowanie idei braterstwa. On widział jakie zniszczenia materialne i przede wszystkim duchowe niesie ze sobą wojna, bo był oficerem. I stworzył skauting jako pewne antidotum na wojnę, zakładając, że jeśli ludzie będą się wychowywać w odpowiedzialności, szczerości i wzajemnym braterstwie, to położy kres wojnom. Dziś rolą skautingu jest budowanie mostów i braterstwa. I skauci to robią. Dlatego 22 lutego nie jest pustym świętem, sprowadzającym się do wysłania kartki, czy SMS-a.

 

Ważnym elementem tego budowania mostów jest wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich. To odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy?

– Baden-Powell podkreślał, że wychowanie młodego człowieka bez odniesienia do Boga i bez wiary jest wychowaniem niepełnym. Dlatego wychowanie w wierze katolickiej od początku jest jednym z priorytetów Skautów Europy. Podobnie, jak praktykowanie cnót szczerości, czystości i ofiarności. Skauting był i jest drogą rozwoju i odkrywania swojego powołania, a więc swego miejsca w Kościele. To nie musi być tylko powołanie do kapłaństwa czy życia zakonnego, aczkolwiek pewna obrzędowość obecna w pedagogice Skautów Europy jest oparta na ewangelicznych ośmiu błogosławieństwach.

 

Czy dla młodych ludzi podążanie za wartościami chrześcijańskimi jest dziś większym wyzwaniem, niż w przeszłości?

– Myślę, że tym młodym ludziom może być dziś trudniej. Natomiast metoda skautowa jest pewnym fenomenem, ponieważ według tego modelu, to młodzi wychowują młodych: starszy brat, młodszego brata. Ci młodzi ludzie są wychowywani do służby, a formacja ma im w niej pomagać. To wynika też z przyrzeczenia, które składają: „na mój honor, z łaską Bożą przyrzekam całym życiem służyć Bogu, Kościołowi ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej.” Formacja jest solidna, bo bez niej wywiązanie się ze służby jest niemożliwe. Dlatego wychowawcy, czyli starsi licealiści i studenci, mają stałych spowiedników, żyją na co dzień słowem Bożym, prowadzą intensywne życie sakramentalne. To nie jest skodyfikowany wymóg, ale ci ludzie wiedzą, że taka jest potrzeba, by być zdolnym do pełnienia swojej służby.

 

Jak w praktyce wygląda realizowanie tych wartości i budowanie chrześcijańskiej Europy?

– Przykładem są ostatnie Światowe Dni Młodzieży, w których uczestniczyło 1 600 skautów Europy z całego kontynentu. Pytani o to dlaczego przyjechali na ŚDM mówili: po to, by służyć i by posłuchać papieża. To było dla mnie bardzo budujące. Chciałbym, żeby każda młodzież miała takie priorytety. Widziałem tych młodych ludzi, którzy przez 8 godzin od północy do 8.00 rano pełnili służby porządkowe w Łagiewnikach, a później, po nieprzespanej nocy, jedli śniadanie, przebierali się w mundury i szli na wydarzenia modlitewne. Albo np. cały dzień stali na służbie, a potem przybiegali, mówiąc: mamy godzinę, bo biegniemy na Drogę Krzyżową. Nie chcieli, by cokolwiek im umknęło. W budowaniu chrześcijańskiej Europy chodzi o to, by budować chrześcijaństwo w sobie. I oni to robią. I między sobą w oparciu o tę żywą wiarę, którą żyją, budują braterstwo. Takie zresztą były zamiary twórców Unii Europejskiej.

 

Nie jest to zadanie pozbawione wyzwań.

– Tak, ale wierność systemowi wychowawczemu i wartościom zaproponowanym przez Baden-Powella sprawia, że zachowujemy tożsamość. Dowodem na to jest choćby fakt, że dziś Skauci Europy są w Polsce organizacją, która na przestrzeni ostatnich lat rozwija się najbardziej dynamicznie. W tej chwili jest nas 5 tys., a Polacy są trzecią co do wielkości organizacją w tej federacji.

Co do wyzwań. Dziś jest duży lęk w młodych ludziach przed odpowiedzialnością. A wychowywanie innych, to jest duża odpowiedzialność. Myślę, że to jest rzecz, z którą mierzymy się wszyscy, nie tylko w skautingu. Młodzi woleliby zawsze stać w drugim rzędzie. My uczymy ich tego by być w pierwszym szeregu. Przyjmując na siebie odpowiedzialność, człowiek staje się bardziej dorosły. Podejmując decyzje, wszystko jedno, czy one są trafne, czy mniej trafne, dorośleje. Wspólnie pokazujemy, że odpowiedzialność przynosi też bardzo piękne owoce.

 


Skauci Europy (w Polsce działający jako Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego), to obok ZHP i ZHR jedna z trzech największych formacji harcerskich działających w Polsce. Strukturalnie, stanowią część międzynarodowej federacji, zrzeszającej po jednej formacji skautowej z poszczególnych krajów Europy. Organizacje zrzeszone w ramach federacji posługują się tym samym umundurowaniem i tą sama metodą pedagogiczną. W Polsce Skauci Europy zrzeszają ok. 5 tys. członków. Licząca ok. 50 tys. członków federacja działa w krajach europejskich, Rosji i Kanadzie – w sumie w 18 państwach.

 

KAI

FOT. Facebook/Skauci Europy

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Włącz się w wielkopostną akcję „Woreczek ryżu” i pomóż dzieciom z Kenii i Ekwadoru

Dla wielu dzieci 100 g ryżu to jedyny posiłek w ciągu dnia. Celem wielkopostnej akcji „Woreczek ryżu” jest zbiórka środków finansowych na zakup żywności dla głodnych i niedożywionych dzieci i dorosłych w Kenii i Ekwadorze oraz finansowanie misyjnych projektów pomocowych.

Polub nas na Facebooku!

Akcja już na stałe wpisała się w program jałmużny wielkopostnej wielu Polaków i wspólnot parafialnych. Kenia i Ekwador to miejsca, gdzie na stałe pracują franciszkańscy misjonarze. Organizatorzy akcji “Woreczek ryżu” – Fundacja „Tworzyć Miłością” wspólnie z Franciszkańskim Sekretariatem Misyjnym w Gdyni – nie ograniczają się jedynie do dystrybucji żywności, ale pomagają także m.in. w budowie i wyposażaniu szkół, internatów, sierocińców, placów zabaw, czy wysyłają lekarzy z pomocą medyczną dla dzieci.

Środki zebrane podczas tegorocznej, dziewiątej edycji akcji, przeznaczone będą na rozpoczęcie budowy szkoły średniej i zawodowej w Ruiri (Kenia), jako kontynuację zespołu szkół w tej misji. Wcześniej powstało tam przedszkole i szkoła podstawowa wraz z bursą. – Będziemy też kontynuować program dożywiania dzieci oraz zapewnienia im opieki medycznej – informują organizatorzy.

 

Blisko, blisko, coraz bliżej akcji #WoreczekRyżu Ojciec Joseph z Kenii🇰🇪 zachęca do wsparcia akcji. 😉 #RazemMożemyWięcej Misje Franciszkańskie Franciszkanie Konwentualni

Opublikowany przez Woreczek Ryżu Środa, 12 lutego 2020

 

Podczas ubiegłorocznej edycji zebrano łączną kwotę 214 902,88 PLN. Uzyskane środki przekazane zostały do franciszkańskich misji w Kenii i Ekwadorze na całoroczne dożywianie i opiekę medyczną dzieci w szkołach, świetlicach i sierocińcu. Organizatorzy akcji podjęli także decyzję, że część pieniędzy przeznaczona zostanie także dla dzieci z trzech ośrodków franciszkańskich na Litwie. Dziękując za dotychczasowe ofiary, o. Sławomir Klein OFMConv. pracujący na misjach w Kenii potwierdza, że ta akcja ma sens, ponieważ daje radość i pewność na kolejny przeżyty dzień dla tych, którym życie nie jest zbyt przychylne.

Akcję wspierać można poprzez SMS o treści DAR na nr 72052 (2,46 zł z VAT/sms) (w okresie 20.02 – 30.06.2020), wpłaty na stronie Fundacji „Tworzyć Miłością”, wpłaty na stronie Pomagam.pl oraz wpłaty na konto Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego nr 76 1240 1239 1111 0000 1643 7506 z dopiskiem „Woreczek Ryżu”.

Stacja7 jest patronem medialnym akcji. Szczegóły inicjatywy znajdują się na stronie Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego TUTAJ.

 

 

zś/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap