Nasze projekty

Podsumowanie papieskiej pielgrzymki do Rumunii

W trakcie trwającej trzy dni pielgrzymki do Rumunii Franciszek postawił nacisk na trzy aspekty: zasypywanie podziałów etnicznych, narodowych i religijnych, budowanie mostów między pokoleniami i grupami społecznymi oraz poszanowanie wolności – z Bukaresztu pisze Michał Kłosowski,

Franciszek chyba lubi Europę Środkową. Po wizycie w Polsce w 2016 roku, krajach bałtyckich w 2018, Bułgarii i Macedonii na wiosnę tego roku, na początku maja Ojciec Święty odwiedził Rumunię, kraj w którym blisko 90% mieszkańców to prawosławni, a którego historia ostatniego półwiecza to wołanie o jedność i pokój.

Papież spotkał się tu z mniejszościami religijnymi i wiernymi różnych obrządków, uczestnicząc we wspólnej modlitwie „Ojcze Nasz” z patriarchą Prawosławnego Kościoła Rumunii i spotkaniu ze Świętym Synodem, w nowo-powstałej katedrze w Bukareszcie. 1 czerwca w Jassach, niedaleko granicy Mołdawskiej, uczestniczył też w spotkaniu z młodzieżą i rodzinami. – Pan daje nam wszystkim powołanie, które jest prowokacją, aby pomóc nam odkryć talenty i zdolności, jakie posiadamy i abyśmy je oddali na służbę innym – nawoływał, dodając: – Pan prosi nas, abyśmy używali naszej wolności, jako wolności wyboru, by powiedzieć „tak” projektowi miłości, obliczu, spojrzeniu. Jest to znacznie większa wolność, niż możliwość konsumpcji i kupowania rzeczy. Jest to powołanie, które wprawia nas w ruch, powoduje, że obalamy okopy i otwieramy drogi, powołanie, które przypomina nam o przynależeniu do siebie jako dzieci i bracia – mówił Papież, odnosząc się tym samym do problemu migracji: od 2007 roku z Rumunii wyjechało blisko 4 miliony obywateli, głownie ludzi młodych. Tego samego dnia rano celebrował Mszę Świętą we franciszkańskim sanktuarium Şumuleu Ciu, ważnym miejscu kultu dla liczącej blisko 650 tysięcy osób węgierskiej diaspory. W niedzielę, 2 czerwca natomiast uczestniczył w Boskiej Liturgii, w trakcie której beatyfikowano siedmiu bskupów-męczenników, którzy zginęli za wiarę w latach 1950-1970, w Rumunii rządzonej wówczas przez komunistyczny reżim.

? PRZECZYTAJ: Papież Franciszek beatyfikuje siedmiu rumuńskich biskupów-męczenników

Reklama

Praktycznie cała liturgia, którą podczas nabożeństwa wygłosił Franciszek poświęcona była wartościom, które przyświecały męczennikom. – Z wielką odwagą i męstwem wewnętrznym zgodzili się na ciężkie uwięzienie i wszelkiego rodzaju znęcanie się, by nie zaprzeć się przynależności do swego umiłowanego Kościoła – powiedział Ojciec Święty.

Jedność Kościoła i budowanie dialogu między wyznaniami były głównymi punktami tej homilii. Ich konieczność wobec wzrastającej presji ideologicznej Papież podkreślił, stojąc na historycznym Polu Wolności, na którym w 1848 roku Rumunii tłumnie protestowali wobec monarchii austro-węgierskiej. – Teraz nam przypada walczyć, jak oni walczyli w ich czasach. Obyście byli świadkami wolności i miłosierdzia, aby braterstwo i dialog przeważały nad podziałami, powiększając braterstwo krwi, które ma swoje źródło w okresie cierpienia, kiedy chrześcijanie podzieleni na przestrzeni dziejów, odkryli, że są sobie bliżsi i solidarni – prosił w homilii Franciszek.

Reklama

Na zakończenie pielgrzymki Franciszek spotkał się z romską mniejszością, zamieszkującą Rumunię. Papież przeprosił za stygmatyzację i traktowanie po kainowsku zamiast po ablowsklu, od czego wolni nie są także chrześcijanie. Oficjalnie na terenie Rumunii mieszka ok. 500 tys. Romów, choć według niektórych szacunków społeczność ta liczyć może 2 miliony osób, co stanowi największą populację w Europie. W spisie powszechnym w 2002 roku na pytanie o przynależność religijną, 76,33% Romów zadeklarowało się jako prawosławni. Liczba romskich katolików, reformowanych (kalwinistów) i grekokatolików to około 7% romskiej populacji. Jak stwierdził Ojciec Święty, mają oni do odegrania ważną rolę w rumuńskim społeczeństwie, ze względu na swoją kulturę i przywiązanie do tradycji.

 

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę