Grecja: 53% za rozdziałem Kościoła od państwa

Ponad połowa – 53 proc. – Greków opowiada się za rozdziałem Kościoła od państwa, a 82 proc. z nich uważa, że pociągnęłoby to za sobą konieczność samofinansowania się Kościoła. Sprzeciw wobec rozdzielenia tych dwóch podmiotów wyraziło jedynie 36 proc. badanych. Takie wyniki podał 20 października ateński dziennik „Efimerida ton Syntakton”, powołując się na ankietę przeprowadzoną w połowie października na 1125 osobach w całym kraju.

Polub nas na Facebooku!

W sondażu pytano o różne sprawy, np. większość badanych uważa, że nauczanie religii w szkołach winno być nie obowiązkowe, jak dotychczas, ale fakultatywne. Zwierzchnik Kościoła Grecji (prawosławnego) abp Hieronim cieszy się dużym autorytetem i 67 proc. ankietowanych ocenia jego poglądy i wypowiedzi pozytywnie lub bardzo pozytywnie.

43 proc. pytanych uznało rolę i działalność Kościoła w obecnym okresie kryzysu gospodarczego za pozytywną, gdyż w obliczu ogólnego zubożenia narodu instytucje kościelne podejmują bardzo aktywne działania na rzecz najbardziej potrzebujących. Jednocześnie duża część badanych domaga się większej przejrzystości w zakresie spraw własnościowych, zasobów finansowych oraz rzeczywistych bądź domniemanych przywilejów podatkowych.

Popierając w większości ideę rozdziału Kościoła i państwa zaledwie 10 proc. ankietowanych uważa, że gdyby do tego doszło, Kościół byłby w stanie sam utrzymać się finansowo.

Zwolennikami radykalnych reform stosunków państwowo-kościelnych są niektórzy członkowie partii Syriza, mającej większość w parlamencie. Jej przywódca, premier Aleksis Tsipras jak na razie ograniczył się jedynie do hipotetycznych rozważań, nie podejmując żadnych konkretnych działań w tym zakresie.

Na początku września br. Kościół Grecji zareagował bardzo ostro na wysunięte pod jego adresem przez niektórych polityków oskarżenia, iż ma on zbyt wiele wspólnych interesów z państwowymi instytucjami finansowymi. Przedstawiciele Kościoła przyznali, że istotnie utrzymują pewne związki tego rodzaju, ale usprawiedliwiali to koniecznością wspierania, także materialnie, najbiedniejszych obywateli kraju.


kg (KAI/OR) / Ateny

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Watykan: ponad 1,25 miliarda katolików na świecie

Według stanu na 31 grudnia 2013 roku na świecie żyło 1,253.926 000 katolików, co odpowiada 17,68 procentom ogółu ludności naszego globu. Najnowsze dane statystyczne opublikowała agencja informacyjna "Fides" z okazji Światowej Niedzieli Misyjnej obchodzonej w Kościele powszechnym 18 października.

Polub nas na Facebooku!

W 2013 roku liczba katolików na świecie wzrosła ogółem o ponad 25 milionów, głównie w Ameryce (o 15 milionów) oraz w Afryce o 7,5 mln. W Azji i Europie liczby te utrzymują się na niezmiennym poziomie, a niewielki spadek odnotowano w Oceanii. W tym samym okresie liczba ludności świata wzrosła o 70 mln i wynosiła 7,093 mld.

Liczba księży nie wzrosła tak mocno, jak liczba katolików, bo tylko o ponad tysiąc i wynosi obecnie 415.348. Statystycznie jeden ksiądz przypada na 13.752 wiernych, o 180 więcej niż przed rokiem. W Ameryce, Europie i Oceanii na jednego księdza przypada coraz więcej katolików, podczas gdy w Afryce i Azji ta tendencja jest odwrotna.

Na koniec 2013 roku na świecie żyło 55.253 zakonników, o 61 mniej niż rok wcześniej. W Ameryce, Europie i Oceanii znacznie zmniejszyła się liczba zakonnic, o ogółem 10 tysięcy. Niewielki wzrost odnotowano tylko w Afryce i Azji. Na koniec 2013 roku na świecie było 693.575 sióstr zakonnych. Na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Afryki spadła też liczba seminarzystów. Według danych sprzed dwóch lat na świecie było 5 173 biskupów, ich liczba – świeckich i zakonnych – zwiększyła się o 40.

Wzrost odnotowano także wśród diakonów stałych, których na koniec 2013 roku było 43.195 – o ponad tysiąc w porównaniu z rokiem poprzednim. Mniejsze zmiany odnotowano wśród instytutów świeckich: tę formę życia obrało w 2013 roku 712 mężczyzn – o 59 mniej niż rok wcześniej oraz 23 955 kobiet, o 747 mniej niż rok wcześniej. Zmniejszenie ich liczby wykazano na kontynencie amerykańskim, natomiast wzrost – w Afryce i Azji. Ponadto na świecie – z wyjątkiem Oceanii – żyje więcej misjonarzy świeckich. Było ich w 2013 roku 367.679 (wzrost o 5 191). Katechistów natomiast jest 3,16 mln.

Opublikowane przez “Fides” dane statystyczne obejmują także instytucje oświatowe: w 2013 roku funkcjonowało na świecie 73.263 przedszkoli katolickich, do których uczęszczało siedem milionów dzieci, w prawie 45 tys. gimnazjów – ponad 19 milionów uczniów. Na katolickich uniwersytetach studiowało w tym czasie 2,7 miliona młodych ludzi.

Dane statystyczne obejmują także szpitale katolickie, których jest 5 034, spośród których większość, bo 1 495, działa w Ameryce. Ponadto Kościół katolicki prowadzi m.in. 16 600 punktów rozdziału artykułów spożywczych, 611 leprozoriów, 15 518 domów seniorów, 9 770 domów dziecka, 14 391 poradni małżeńskich oraz 3 896 ośrodków rehabilitacji socjalnej.


ts (KAI) / Watykan

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap