Francja nie daje się zastraszyć

Uroczystość Wniebowzięcia NMP jest dla Francuzów dniem modlitwy za ojczyznę. W tym roku, po serii zamachów, jest on przeżywany intensywniej niż w latach ubiegłych.

Polub nas na Facebooku!

Choć ze względów bezpieczeństwa odwołano wiele wydarzeń o charakterze kulturalno-rozrywkowym, nie zrezygnowano z samej modlitwy za Francję. Praktycznie w całym kraju odnotowano dziś większy niż w latach ubiegłych udział wiernych. Po niedawnym zamachu na kapłana w Rouen do kościoła przyszli też katolicy, którzy uważają się za niepraktykujących.

Zwiększony napływ pielgrzymów odnotowano także w Lourdes. Poranna Msza była kulminacyjnym punktem dorocznej narodowej pielgrzymki do tego sanktuarium. Przybyło na nią 30 tys. wiernych. Ze względu na panujące we Francji zagrożenie islamskim terroryzmem, władze zastosowały drakońskie środki bezpieczeństwa. Nad porządkiem czuwa ponad 500 żandarmów i żołnierzy. Wczoraj sytuację w Lourdes osobiście skontrolował minister spraw wewnętrznych.

„Zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy celem terrorystów, ale uderzając w nas, chcą oni uderzyć w cały nasz kraj, a nie tylko w Kościół” – komentuje tę niecodzienną, zmilitaryzowaną atmosferę w Lourdes miejscowy biskup Nicolas Brouwet. Przyznaje on, że nigdy dotąd nie było tu tak ostrych środków bezpieczeństwa, nawet podczas wizyty Benedykta XVI w 2008 r. Docenia przy tym odwagę Francuzów, którzy nie dali się zastraszyć i zdecydowali się wziąć udział w uroczystościach. Na marginesie ordynariusz Lourdes zauważa, że reakcja francuskich muzułmanów na niedawne zamachy jest wciąż zbyt powściągliwa. Chciałbym by zajęli bardziej jednoznaczne stanowisko – podkreśla bp Brouwet.


RV / Lourdes

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

USA alarmują: co czwarte państwo ogranicza wolność religijną

W co czwartym kraju świata ograniczane jest prawo obywateli do swobodnego wyznawania religii. Wynika to z ogłoszonego 10 sierpnia w Waszyngtonie dorocznego raportu amerykańskiej Komisji ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej. W tych 24 procentach państw świata żyje 74 procent ludności naszej planety

Polub nas na Facebooku!

Raport za rok ubiegły stwierdza, że odpowiedzialnymi za te ograniczenia są częściowo rządy poszczególnych krajów, ale po części także grupy społeczne czy organizacje terrorystyczne, np. tzw. „Państwo Islamskie”. Opracowanie dokumentuje „status powszechnego prawa człowieka do wolności religii w 199 krajach”.

 

Co czwarty kraj ma przepisy o bluźnierstwie, a w co dziesiątym są regulacje prawne, przewidujące kary za „odstępstwo” od wiary – powiedział, prezentując dokument, przewodniczący Komisji USA ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej rabin David Saperstein. Jako negatywny przykład raport wymienia Iran, gdzie wyznawcy religii mniejszościowych zostali straceni za to, że publicznie występowali w obronie swojej wiary. W Arabii Saudyjskiej, Indonezji i Pakistanie za bluźnierstwo przeciw islamowi grożą kary więzienia.

 

Odnosząc się do „szkodliwych skutków ustaw o bluźnierstwie” przewodniczący Komisji podkreślił, że „żaden region, żaden kraj i żadna religia nie są przed tym chronione”. W tym kontekście wspomniał o Niemczech, w których zastosowano ustawę o bluźnierstwie, „aby ukarać tych, którzy zniesławiają religię”. W lutym br. sąd w jednym z miast Nadrenii-Westfalii skazał 67-letniego nauczyciela, przekonanego ateistę, na karę grzywny w zawieszeniu za obraźliwe epitety na temat religii. Jako kaucję musiał wpłacić 500 euro. Na tylnej szybie swego samochodu wywiesił on wielkie hasła obrażające religię i uczucia religijne. Doniesienie złożyli przechodnie i policja. W myśl paragrafu 166 niemieckiego kodeksu karnego podlega karze osoba, która publicznie obraża uczucia religijne innych „w sposób zakłócający pokój społeczny”.

 

Komisja USA ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) powstała w 1998 na mocy Układu o Międzynarodowej Wolności Religijnej (IRFA) w celu śledzenia na bieżąco sytuacji na świecie w tej dziedzinie. W swych badaniach i zaleceniach opiera się na dokumentach międzynarodowych, takich jak art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ z 1948.

Co roku ogłasza dobrze udokumentowany raport, oparty m.in. na materiałach uzyskanych z ambasad Stanów Zjednoczonych na całym świecie, o sytuacji w zakresie przestrzegania wolności wyznania, przypadków łamania jej bądź utrudniania praktyk religijnych. Chodzi przy tym nie tylko o łamanie praw ludzi wierzących, ale także np. o utrudnianie lub uniemożliwianie budowania świątyń i miejsc modlitwy, rozpowszechniania literatury religijnej itp.

 

Raport zawiera też zalecenia dla prezydenta, Departamentu Stanu i Kongresu USA w zakresie udzielania pomocy prześladowanym, obrony i wspierania obrony wolności religijnej.


ts, kg (KAI) / Waszyngton

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap