ZE ŚWIATA

Biskupi łacińscy Ukrainy apelują o ocalenie Instytutu Jana Pawła II

O ocalenie tożsamości Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną zaapelowali do Ojca Świętego Franciszka oraz prefekta Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, kard. Kevina Farella biskupi ukraińscy obrządku łacińskiego.

Polub nas na Facebooku!

W liście podpisanym przez przewodniczącego episkopatu, bpa Bronisława Bernackiego czytamy: „Chcemy wyrazić głęboką wdzięczność Bogu za osobę i posługę św. Jana Pawła II , a zwłaszcza za jego ogromny wkład w teologię małżeństwa i rodziny”. Wskazano, że widzialnym znakiem tej posługi jest z pewnością Papieski Instytut Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. Biskupi ukraińscy obrządku łacińskiego podkreślają znaczenie, jakie w ich działaniach duszpasterskich odgrywa cykl katechez św. Jana Pawła II „Stworzył ich mężczyznę i niewiastę” oraz jego „Teologia ciała”. „W minionych miesiącach z bólem zauważyliśmy, że to wielkie dzieło, zbudowane z pomocą Bożej łaski przez Jana Pawła II może utracić swoją tożsamość, a tym samym nie być zdolnym do wypełnienia swego powołania” – czytamy w dokumencie.

Episkopat ukraiński obrządku łacińskiego wyraża zdziwienie z powodu zwolnienia z Instytutu tak wybitnych profesorów, jak Jose Noriega Bastos, Livio Melina, Maria Luisa Di Pietro, Stanisław Grygiel, Monika Grygiel, Przemysław Kwiatkowski i Vittorina Marini, „osoby, które poświęciły swoje życie na działanie tak szlachetne i ważne, zostały potraktowane według kultury wykluczenia społecznego” – piszą autorzy dokumentu, wyrażając zaniepokojenie zmianami statutu wspomnianego instytutu oraz koncepcji jego działalności.

Biskupi ukraińscy przypominają, że Papieski Instytut Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną rozpoczął swoją misję w dniu zamachu na Ojca Świętego – 13 maja 1981 roku. „Jesteśmy przekonani, że podobnie jak wówczas Najświętsza Maryja Panna pokonała atak zła, tak również w tej sytuacji, kiedy – jak przekazała Siostra Łucja z Fatimy – „decydującym polem bitwy” walki ze złem stanowi małżeństwo i rodzina, Kościół odniesie zwycięstwo, również w tym szczególnym wymiarze czyli działalności Instytutu, zgodnie z tożsamością wyznaczoną jemu przez św. Jana Pawła II” -.

List kończy się słowami: „Prosimy i polegamy na konkretnej interwencji Wasze Świątobliwości. Wierzymy, że Instytut jest wielkim darem dla Kościoła i pomoże umocnić, uświęcić i dopomóc w duchowym rozwoju tysięcy rodzin”.

List został napisany z inicjatywy Komisji ds. Duszpasterstwa Rodziny, a został wysłany także do przewodniczących Komisji ds. Spraw Rodziny episkopatów Europy.

KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Abp Skworc u biskupów Niemiec o przebaczeniu i pojednaniu

O przyszłych wzajemnych relacjach społeczeństw polskiego i niemieckiego, budowanych na fundamencie przebaczenia i pojednania oraz o istotnych kwestiach, jakimi żyje Kościół katolicki w naszym kraju mówił 24 września do niemieckich biskupów w Fuldzie metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Polub nas na Facebooku!

Reprezentuje on polski episkopat na Konferencji Biskupów Niemiec, która odbywa się tradycyjnie jesienią, w dniach 23-26 września u grobu św. Bonifacego.

Pozdrawiając niemieckich pasterzy od Kościoła w Polsce, metropolita katowicki nawiązał do przypadającej w tym roku 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przypomniał z wdzięcznością słowa, które 1 września na polskiej ziemi wygłosił prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Odwołując się do postaci cesarza Ottona III mówił on o pokoju, pokorze i pojednaniu.

Abp Skworc stwierdził, że jego orędzie było historyczne i bardzo ważne, bo budujące przyszłość naszych wzajemnych relacji na fundamencie przebaczenia i pojednania. Jako historyczne wskazał również słowo niemieckich i polskich biskupów w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, noszące tytuł: „Ze wspólnej pamięci rodzi się inspiracja dla wspólnej teraźniejszości i przyszłości”.

„Nasze wspólne słowo jest znakiem kontynuacji tego, co rozpoczęło się w 1965 r. roku, nieustannie przywoływanym listem biskupów polskich do biskupów niemieckich, napisanym w klimacie Vaticanum Secundum” – podkreślił metropolita katowicki.

Dodał, że polskie społeczeństwo i Konferencja Episkopatu Polski serdecznie dziękują za to wspólne słowo, które dzięki współczesnym środkom komunikacji dotarło do polskich parafii i wiernych. „Najcenniejsze w nim jest wezwanie do wytrwałej modlitwy o pokój i działanie na rzecz pojednania i pokoju” – zaznaczył.

Abp Skworc przedstawił też kilka kwestii z życia Kościoła w Polsce. Zwrócił uwagę, że Kościół w naszym kraju uczynił znaczące postępy w rozliczeniu się z problemem nadużyć wobec małoletnich. Wskazał, że szeroko wypowiedział się na ten temat Prymas Polski abp Wojciech Polak w wywiadzie opublikowanym niedawno w „Herder Korespondenz”.

Poinformował, że w metropolii górnośląskiej od 1 września br. obowiązują w tej kwestii zasady zawarte i opublikowane w dokumencie: „Świadomość, zapobieganie i reagowanie”. „Wiemy, że ważne są zasady, ale ważniejsze ich przestrzeganie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przed nami długi proces formacji wszystkich ludzi Kościoła. By ujawnione skandale, grzechy i przestępstwa już nigdy się w Kościele na zdarzyły” – zaakcentował.

Odnosząc się do spraw duszpasterskich metropolita katowicki powiedział, że Kościół w Polsce aktualnie finalizuje realizację programu duszpasterskiego pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”, poświęconego budzeniu świadomości obecności i roli Ducha Świętego w życiu osobistym i eklezjalnym.

Od pierwszej niedzieli tegorocznego Adwentu rozpocznie się nowy trzyletni program duszpasterski pod hasłem „Eucharystia daje życie”.

„Przez kolejne lata będziemy się koncentrowali na Eucharystii, jako tajemnicy wyznawanej, celebrowanej i świętowanej. W tym ostatnim roku będziemy się szczególnie koncentrowali na świętowaniu niedzieli, jako dniu dla Boga i człowieka, dniu dla natury i kultury” – powiedział abp Skworc.

Stwierdził, że w naszym kraju trwa walka o niedzielę wolną od handlu. Podał, że według obowiązującej ustawy – wywalczonej przez Związek Zawodowy „Solidarność” i popartej przez Kościół – od roku 2020 wszystkie niedziele w Polsce mają być wolne od handlu (oczywiście z koniecznymi włączeniami).

„W tych zmaganiach pomocne jest orzecznictwo Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe” – dodał. Przedstawił również informację na temat aktualnej sytuacji powołań kapłańskich w Polsce.

KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap