ŚDM: Jest już blisko 300 tysięcy noclegów dla pielgrzymów

Na spotkaniu z mediami w czwartek 7 kwietnia Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016 przekazał najświeższe dane dotyczące kwestii zakwaterowania pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży. Jak poinformowano, jest już 298 tys. miejsc noclegowych dla pielgrzymów. Są to miejsca zarówno u rodzin, jak i w jednostkach zakwaterowania zbiorowego: szkołach, remizach i domach kultury.

Polub nas na Facebooku!

-Noclegów poszukujemy dla około 350 tys. osób, dlatego, że pielgrzymi przy rejestracji mają możliwość wyboru pakietu z zakwaterowaniem, bądź bez – mówi Agnieszka Lewandowska z Departamentu Logistyki. Jak mówiła, szacunki oparte są głównie na ŚDM z Madrytu, gdzie zarejestrowało się ponad 440 tys., a z tego ok. 320 tys. osób skorzystało noclegów.

 

Agnieszka Lewandowska przypomina, że noclegi pozyskiwane są nie tylko w mieście Kraków ale w czterech strefach zakwaterowania:

 

Strefa I: Miasto Kraków (obejmuje obszar dekanatów krakowskich I-XI),

Strefa II: Kraków Region (dekanaty archidiecezji Krakowskiej, z wyłączeniem dekanatów XIII, XIV, XVII, XX, XXIX, XXXII, XLIV),

Strefa III: Diecezja Tarnowska (dekanaty Bochnia-Wschód, Bochnia-Zachód, Brzesko, Szczepanów),

Strefa IV A: Diecezja Kielecka (dekanaty Miechów, Skała, Słomniki, Proszowice, Kazimierza Wielka, Skalbmierz),

Strefa IV C: Diecezja Katowicka (dekanat Mysłowice).

 

Dalej mogą zgłaszać się rodziny, które mogą ugościć pielgrzymów. Osoby zamieszkujące w wyżej wymienionych strefach mogą pobrać stosowną deklarację, wypełnić ją oraz przekazać Komitetowi Parafialnemu, działającemu przy kościele parafialnym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Więcej informacji na stronie http://www.krakow2016.com/rodziny

 

Pozyskiwanie noclegów u rodzin odbywa się na poziomie parafii. W około 500 parafiach działają Parafialne Komitety Organizacyjne. Przedstawicielka jednego z nich, Magdalena Kukuła, była obecna na spotkaniu. Parafia w Bochni zebrała 1165 miejsc w rodzinach. – Cały czas staramy się jeszcze więcej miejsc pozyskać, przede wszystkim przez organizację „Niedziel Światowych Dni Młodzieży”. Są to comiesięczne spotkania, kiedy jesteśmy do dyspozycji przez całą niedzielę. Przedstawiciele PKO opowiadają o tym, dlaczego warto przyjąć pielgrzymów, opowiadają jak zakwaterowanie będzie wyglądać, odpowiadają na pytania i rozwiewają wątpliwości – powiedziała Magdalena Kukuła.

 

Jak poinformowała, wolontariusze parafialni organizują wydarzenia na parafii, ale także starają się być obecni na wydarzeniach dziejących się w mieście, „żeby ludzie widzieli, że w kontekście ŚDM cały czas coś się dzieje i mieli możliwość podejścia i zadania pytań”.

 

Ewelina Młynarczyk z Wadowic przedstawiła swoje motywacje do przyjęcia pielgrzymów w domu rodzinnym. Wspominała, ze sama była goszczona przez rodziny podczas ŚDM w Paryżu i Rzymie. – Człowiek cieszy się ze spotkania z innymi kulturami i tym, ze się jest wspólnie! – mówiła.

 

Dorota Abdelmoula, rzecznik prasowa ŚDM zapewniła, że Komitet Organizacyjny troszczy się nie tylko o zarejestrowanych pielgrzymów, ale – wraz z władzami lokalnymi – o wszystkich, którzy przybędą do Krakowa. Zauważyła, że system rejestracji działa w czasie rzeczywistym, stąd wciąż spływające dane.

 

Dodała, ze jest opcja, ze kiedy organizatorom wyczerpią się miejsca noclegowe, to pakiety z zakwaterowaniem przestaną być dostępne. Rzecznik dodaje, że największym wyzwaniem dla komitetu są właśnie pielgrzymi którzy pojawią się w Krakowie bez oficjalnej rejestracji, którzy mogą pojawić się w Krakowie na czas od piątku do niedzieli. I dla tych osób komitet chce przygotować awaryjne miejsca.

 

Patrycja Filipiak z Departamentu Logistyki wymienia wśród nich: wojskowe namioty na terenach niektórych parafii, otwarte od piątku do poniedziałku przez całą dobę kościoły w Krakowie oraz domy parafialne. Zauważa też, że część tych osób ma już zapewnione noclegi w hotelach, u swoich znajomych i krewnych lub na komercyjnych polach namiotowych. Nocleg z soboty na niedzielę, tradycyjnie dla ŚDM, pielgrzymi spędzają na Campus Misericordiae.


KOŚDM / Kraków

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Apel do parlamentarzystów o prawo do życia dla poczętego dziecka

Z apelem do parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa, a także utrzymanie niekaralności matki dziecka poczętego, która zdecydowała się na aborcję wystąpiła Polska Federacja Ruchów Obrony Życia.

Polub nas na Facebooku!

– Muszę mocno podkreślić, że nasza inicjatywa zasadniczo różni się od inicjatywy Fundacji “Pro – prawo do życia” tym, że postulujemy pełną ochronę życia wszystkich poczętych dzieci, ale absolutnie opowiadamy się przeciwko jakimkolwiek sankcjom karnym dla kobiet, które dopuszczają się aborcji. Chcemy utrzymania takiego zapisu odnośnie do karalności kobiet, jaki jest w obecnie obowiązującej ustawie – poinformował KAI dr inż. Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

 

“Absolutnie nie do przyjęcia jest dla nas postulat – zapisany w propozycji p. Mariusza Dzierżawskiego – możliwości karania pięcioma latami więzienia kobiety, która dopuściła się aborcji np. w sytuacji poczęcia dziecka w wyniku przestępstwa” – dodał Antoni Zięba.

 

Apel można podpisać na stronie internetowej www.kochamykazdedziecko.pl. Złożono pod nim już ponad 1100 podpisów. Jako pierwsza uczyniła to dr Wanda Półtawska, a kolejne m.in. b. marszałek Senatu Alicja Grześkowiak i wielu znanych, zasłużonych obrońców życia w Polsce.

 

Poniżej tekst apelu:

 

APEL DO POLSKICH PARLAMENTARZYSTÓW

o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa

 

Apelujemy do Posłów i Senatorów RP o nowelizację ustawy „O planowaniu rodziny” z dnia 7 stycznia 1993 r., w celu wyeliminowania z niej wszystkich zapisów dopuszczających możliwość zabijania poczętych dzieci i uchwalenie takiego prawa, które chronić będzie życie każdego człowieka od momentu poczęcia, bez względu na stan jego zdrowia czy okoliczności poczęcia. Opowiadamy się też za utrzymaniem niekaralności kobiety – matki dziecka poczętego.

 

Apelujemy też o kompleksową i możliwie pełną opiekę nad matką i rodziną dziecka poczętego. W tym kontekście pragniemy zwrócić uwagę na konieczność zapewnienia stosownego wsparcia kobietom w ciąży, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej czy też życiowej. Postulujemy też objęcie tych osób programem świadczenia rodzicielskiego już od chwili zarejestrowania ciąży. Jednak najbardziej zdecydowanej pomocy i wsparcia potrzebują kobiety w ciąży problemowej, tj. w sytuacji, gdy poczęte dziecko jest prenatalnie chore, zagrożone jest zdrowie matki lub gdy ciąża jest skutkiem przestępstwa. Konieczna jest dla nich specjalna pomoc medyczna, materialna, psychologiczna i prawna. Ze swojej strony, w miarę swoich możliwości, zapewniamy wsparcie i pomoc na każdym etapie przygotowania, uchwalania i wdrażania tego tak potrzebnego programu.

 

UZASADNIENIE:

 

Funkcjonująca od 23 lat ustawa „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” z dn. 7 stycznia 1993 r. z jednej strony anulowała narzuconą w warunkach komunistycznego terroru ustawę z 27 kwietnia 1956 r., zezwalającą na zabijanie poczętych dzieci i wprowadziła generalną ochronę życia poczętych dzieci, z drugiej strony jednak dopuściła aborcję w trzech wyjątkowych przypadkach, gdy: 1. ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej; 2. przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo poważnej choroby czy niepełnosprawności poczętego dziecka; 3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Należy tu podkreślić, że obrońcy życia zawsze domagali się i nadal się domagają pełnej ochrony życia każdego poczętego dziecka, bez wyjątków.

 

Pomimo swej niekonsekwencji, obowiązująca od ponad dwudziestu lat ustawa w istotny sposób przyczyniła się do wzrostu szacunku wobec życia poczętych dzieci. Wielokrotnie zmniejszyła się liczba aborcji, poprawił się stan zdrowia kobiet oraz rodzących się dzieci. Trzeba podkreślić, że te dobre rezultaty osiągnięto bez wprowadzania sankcji karnych dla kobiet dopuszczających się nielegalnej aborcji. Ustawodawca uznał bowiem, że kobie-ta wskutek różnorodnych konsekwencji psychicznych i fizycznych, sama staje się, obok dziecka poczętego, ofiarą aborcji.

 

Badania opinii społecznej z ostatnich lat wskazują, że większość Polaków opowiada się za prawem do życia wszystkich, bez żadnych wyjątków, poczętych dzieci. Opowiadają się oni za prawem do życia dla poważnie chorych czy niepełnosprawnych nienarodzonych dzieci, uznają także fakt, że zabicie dziecka nie jest właściwym rozwiązaniem dla leczenia kobiety – matki poczętego dziecka. Co do niezwykle rzadkiej sytuacji, w której „zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego”, nie można godzić się na pozbawienie życia poczętego dziecka tylko dlatego, że jego ojciec jest podejrzany o dokonanie przestępstwa.

 

Prawo do życia jest fundamentalnym prawem każdego człowieka: zdrowego i chorego, sprawnego i niepełnosprawnego, narodzonego i nienarodzonego. To ponadwyznaniowe prawo zapisane jest m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ (1948 r.) art. III: „Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby” oraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (1997 r.) art. 38: „Rzeczpospolita Pol-ska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Współczesna nauka, medycyna potwierdza jedno-znacznie fakt naukowy: życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia.

 

Podpisy: www.kochamykazdedziecko.pl


lk / Warszawa

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap