Z KRAJU

Rzecznik KEP odpowiada na zarzuty portalu internetowego wobec abp. Gądeckiego

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski odniósł się w oświadczeniu do zarzutów, postawionych abp. Gądeckiemu w artykule, opublikowanym wczoraj na portalu onet.pl.

Polub nas na Facebooku!

OŚWIADCZENIE
RZECZNIKA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W nawiązaniu do artykułu „List do papieża Franciszka. Tym razem w sprawie abp. Gądeckiego”, opublikowanego na jednym z portali internetowych, w którym zarzuca się przewodniczącemu KEP, iż po spotkaniu z p. Januszem Szymikiem dnia 14 maja 2019 roku nie zrealizował zapisów dokumentu Vos estis lux mundi, należy przypomnieć, że:

1. Spotkania abp. Stanisława Gądeckiego z pokrzywdzonymi odbywały się w odpowiedzi na zachętę Ojca Świętego Franciszka.  Miały one charakter duszpasterski, prywatny (to znaczy niepubliczny), o czym osoby zapraszane były informowane. Oznacza to, że spotkania te nie były częścią procedury kanonicznej i dlatego nie były protokołowane, ani stenotypowane dla możliwości ewentualnego wykorzystania tych materiałów w przyszłości.

2. W dniu, w którym odbywało się spotkanie, nie obowiązywały jeszcze przepisy Vos Estis lux mundi.

3. Jednak wobec pojawiających się w późniejszym czasie w przestrzeni medialnej wątpliwości co do zaangażowania byłego metropolity krakowskiego w tę sprawę, sam kard. Stanisław Dziwisza kilkakrotnie zaznaczał w swoich publicznych wypowiedziach, że proponuje, aby wyjaśniła je komisja, o co również postulował przewodniczący KEP w Oświadczeniu z dnia 10 listopada 2020 roku.

ks. Leszek Gęsiak SJ
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 21 grudnia 2020 r.

 

ZOBACZ TEŻ: Abp Gądecki: mam nadzieję, że wątpliwości wobec kard. Dziwisza zostaną wyjaśnione

 

Jak informuje Onet, 14 maja 2019 r. z Januszem Szymikiem jako ofiarą wykorzystywania seksualnego spotkał się abp Stanisław Gądecki. Spotkanie miało charakter duszpasterski. Szymik opowiedział mu swoją historię wykorzystywania seksualnego przed niemal 40 laty przez swego proboszcza, ks. Jana Wodniaka. Natomiast 1 czerwca 2019 zaczęło obowiązywać motu proprio Franciszka „Vos estis lux mundi”, wedle którego każdy duchowny, który powziął informację nt. wykorzystywania seksualnego, miał obowiązek powiadomić biskupa miejsca lub bezpośrednio Stolicę Apostolską.

Zdaniem Janusza Szymika, przewodniczący Episkopatu po 1 czerwca 2019 r., zgodnie z instrukcją papieską, powinien podjąć działania w jego sprawie, a tego nie zrobił, dlatego w liście do Ojca Świętego wysłanym 18 grudnia 2020 r. prosi go o wyciągnięcie konsekwencji wobec abp. Gądeckiego.

Proszony przez KAI ekspert prawa kościelnego wyjaśnia, że „zgodnie z literą prawa abp Gądecki nie był zobowiązany do powiadamiania Stolicy Apostolskiej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa tuszowania czynów pedofilskich przez bpa bielsko-żywieckiego. Motu proprio „Vos estis lux mundi weszło” w życie dnia 1 czerwca 2019 r., natomiast abp Gądecki otrzymał wiadomość przed wejściem w życie tego dokumentu.

– Ustawa kanoniczna nie działa wstecz, chyba że w jej tekście wyraźnie zaznaczono, że chodzi o rzeczy przeszłe (kan. 9 KPK). W art. 3 § 1 VELM stanowi się: „ilekroć duchowny lub członek instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego otrzyma wiadomość lub ma uzasadnione powody, by sądzić, że mógł zostać popełniony jeden z czynów o którym mowa w art. 1, ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego czynu…”. Wyraźnie chodzi więc o sprawy przyszłe, a nie przeszłe. Ponadto ustawy karne zawsze podlegają ścisłej wykładni (kan. 18 KPK), a zatem ich interpretacja nie może być rozszerzana – konstatuje prawnik.

Kanonista dodaje, że „gdyby przyjąć taką interpretację, w myśl której abp Gądecki miał obowiązek powiadomienia Stolicy Apostolskiej o podejrzeniu przestępstwa, o którym dowiedział się przed wejściem w życie VELM, to taki sam obowiązek powiadomienia miałby również ks. Isakowicz-Zaleski, o. Żak i każdy inny duchowny lub zakonnik, który posiadał wiedzę o tej sprawie”.

 

ah, episkopat.pl, KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Wyroki za przestępstwo pedofilii odsiadują 1073 osoby, w tym trzech księży

Karę pozbawienia wolności za przestępstwa seksualne wobec osób małoletnich odsiadują obecnie w polskich więzienia 1073 osoby, w tym trzech duchownych wyznania rzymskokatolickiego - dowiedziała się KAI w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dane z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności zebrane zostały na dzień 8 grudnia.

Polub nas na Facebooku!

KAI skierowała do Ministerstwa Sprawiedliwości, nadzorującego Służbę Więzienną, pytanie o najnowsze dane dotyczące liczby osób obywających karę pozbawienia wolności za przestępstwa seksualne wobec osób małoletnich, w tym o liczbę skazanych prawomocnym wyrokiem osób duchownych.

“Jak wynika z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności, na 8 grudnia 2020 r. w polskich więzieniach przebywa 1073 osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu z art. 200 i 197 §3 pkt. 2 kk, w tym trzech duchownych wyznania rzymskokatolickiego. Nie ma ani jednego zakonnika” – poinformowało w odpowiedzi Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jednocześnie KAI zapytała Prokuraturę Krajową o to, ile obecnie postępowań dotyczących przestępstw pedofilii toczy się wobec osób duchownych, ile takich spraw w ostatnich pięciu latach umorzono i jakie były podstawy prawne do ich umorzenia.

“W oparciu o dane znajdujące się w systemie informatycznym prokuratury nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie, wobec ilu duchownych toczą się postępowania z artykułów kodeksu karnego dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności” – odpowiedział Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

“O ile możliwe jest sprawdzenie, ile w skali kraju zarejestrowano postępowań dotyczących czynów z Rozdziału XXV kodeksu karnego, to bez analizy akt konkretnych spraw nie jesteśmy w stanie podać, ile z ww. spraw dotyczy osób duchownych” – uzasadniono w odpowiedzi na zapytanie KAI.

Dopytywana przez KAI o kwestię umorzeń Prokuratura Krajowa odpowiedziała: “W oparciu o dane znajdujące się w systemie informatycznym prokuratury nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie ile zarejestrowanych spraw z Rozdziału XXV Kodeksu karnego dotyczyło duchownych, wobec ilu z nich postępowania umorzono i na jakiej podstawie”.

Ostatnie dane udostępnione przez Prokuraturę Krajową zostały zawarte w odpowiedzi z 14 stycznia 2020 r. na pismo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z 2 grudnia 2019 r. Była to lista umorzonych postępowań przygotowawczych w sprawie wszystkich przestępstw seksualnych osób duchownych wobec małoletnich od 2016 do 2019 r.

Prokuratura Krajowa wyszczególniła 30 takich spraw, z czego – jak poinformowano – decyzje o umorzeniu postępowania przygotowawczego podjęte zostały w 29 sprawach. Jedna sprawa zakończyła się natomiast decyzją o odmowie wszczęcia postępowania.

KAI zapytała Prokuraturę Krajową, czy dane te zostały potem uaktualnione za okres od grudnia 2019 do grudnia 2020 r.

“Dane zgromadzone zostały w oparciu o analizę aktową. Nie dysponujemy analogicznymi danymi za okres późniejszy” – odpowiedział lakonicznie Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Ponadto KAI zapytała też Prokuraturę Krajową, czy w ramach trwających postępowań karnych w przypadku osób duchownych stosuje się jakiekolwiek środki zapobiegawcze przewidziane w polskim kodeksie postępowania karnego. Może to być m.in. tymczasowe aresztowanie, zakaz opuszczania kraju, dozór policyjny czy poręczenie majątkowe.

PK odpowiedziała, że “w postępowaniach karnych prowadzonych przeciwko duchownym stosowane są, o ile zachodzi taka potrzeba, takie same środki zapobiegawcze, jak w przypadku każdego innego podejrzanego”.

Środki zapobiegawcze stosuje się dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego oraz, wyjątkowo, w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez podejrzanego innego, ciężkiego przestępstwa. Można je stosować, gdy zebrane w sprawie dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełniania przez podejrzanego przestępstwa.

 

ah, KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap