RDK: potrzeba większej aktywizacji kobiet w Kościele

O potrzebie większej aktywizacji i wykorzystania potencjału kobiet w Kościele rozmawiały członkinie Krajowej Rady Duszpasterstwa Kobiet, które spotkały się dziś w Warszawie. Spotkanie w siedzibie Episkopatu Polski prowadził bp Wiesław Szlachetka, delegat KEP ds. duszpasterstwa kobiet.

Polub nas na Facebooku!

Zdaniem członkiń Rady, Kościół w Polsce niedostatecznie dobrze wykorzystuje potencjał kobiet w codziennym życiu parafialnym i praktyce duszpasterskiej. W roku liturgicznym wiele jest dni, w których wspominane są święte lub błogosławione, ale w praktyce kaznodziejskiej brakuje właściwej wykładni tego, jak znaczącą rolę owe kobiety pełniły.

Do zrozumienia bogactwa swoich ról w Kościele kobiety potrzebują jednak lepszej formacji. – Chodzi o pogłębienie własnej wiary tak, aby potem mogła być realizowana w codziennym życiu. Potrzebne jest zatem głoszenie kerygmatu ściśle wśród kobiet. Kobiety także są dziećmi Bożymi i chcą zgłębiać swoją relację z Bogiem – powiedziała KAI prof. Dorota Kornas-Biela z KUL.

Rada zastanawiała się zatem nad potrzebą lepszej formacji kobiet w Kościele. „Praca formacyjna wśród kobiet jest zadaniem dla duszpasterzy, mediów oraz parafii. Sylwetki świętych kobiet pokazują, że kobiecy potencjał może być realizowany w Kościele na różne sposoby” – wskazała red. Alina Petrowa-Wasilewicz z Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Formacja ta powinna się dokonywać drogą lepszych i opartych na większym wzajemnym zaufaniu relacji między duszpasterzami a kobietami. Już jednak sama formacja kapłanów, a wcześniej także kleryków w seminariach duchownych, powinna zawierać wskazówki dotyczące pracy duszpasterskiej z kobietami. – Kobiety stanowią liczbowo trzon Kościoła i trzeba umieć się z nimi porozumiewać, współpracować i zaspokajać potrzeby duchowe – uważa prof. Kornas-Biela.

Kapłani formowani do roli spowiedników, kierowników duchowych i duszpasterzy powinni przede wszystkim rozumieć kwestie odmienności płci oraz uczyć się zaufania do kobiet świeckich pełniących różne role w Kościele.

 

 

Niewykorzystany jest ponadto potencjał kobiet odchodzących na emeryturę, ale posiadających cenne kierunkowe wykształcenie i wciąż aktywnych: pedagogów, psychologów, lekarzy, prawników. – To są profesjonalistki, które w ramach parafialnego życia mogłyby bardzo pomóc osobom ubogim i potrzebującym, których nie stać na skorzystanie z płatnych porad – wyjaśniła prof. Kornas-Biela. – Czasem chodzi też po prostu o tzw. posługę słuchania. Kręgi kobiet mogłyby być bardziej dyspozycyjne w realizowaniu wsparcia w parafiach wobec rodzin w przypadkach poronienia, śmierci bliskich czy niepełnosprawności.

Wsparcie realizowane przez kobiety powinno też dotyczyć innych kobiet w potrzebie, jak powracające do rodzin po odbyciu kary więziennej, walczące z uzależnieniami, samotne matki. Przy parafiach mogłyby nawet powstawać klubiki dziecięce. Najmłodszymi zajmowaliby się wolontariusze, a mamy miały czas na spotkania formacyjne.

Teresa Kapela ze Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” mówiła z kolei o kobiecych postulatach w polityce rodzinnej. Zwróciła uwagę m.in. na problem braku oszacowania wartości pracy domowej wykonywanej przez kobiety w sferze budżetowej.

Teresa Kapela przedstawiła także działalność dwóch kobiecych organizacji z Europy Zachodniej: Make Mother Matter i Federation Europeen des Femmes Actives en Familie. Jej zdaniem bowiem, w sytuacji ogromnej laicyzacji społeczeństw europejskich, jest ważne zwrócenie uwagi na postulaty kobiecych federacji działających poza strukturami wyznaniowymi.

MMM wspiera działania matek na wielu polach: rodzinnym, zawodowym, społecznym i obywatelskim. Zwraca uwagę na promocję roli kobiet w życiu politycznym, przy jednoczesnym łączeniu tej aktywności z życiem rodzinnym. FEFAF reprezentuje natomiast wszystkie osoby, które zamiast pracy zawodowej poświęcają się pracy opiekuńczej.

 

Krajowa Rada Duszpasterstwa Kobiet planuje także zwrócić się do biskupów z listem, w którym postuluje zwrócenie większej uwagi na problem tzw. aborcji eugenicznej.

Rada popiera obywatelską inicjatywę zbierania podpisów pod projektem „Zatrzymaj aborcję”, polegającym na wyeliminowaniu z prawa zapisów dopuszczających zabijanie dzieci ze względu na podejrzenie choroby lub niepełnosprawności. Dziękuje też biskupom za jej poparcie. Istnieje natomiast potrzeba formowania osób wierzących, które często jednocześnie nie widzą nic złego w dopuszczalności aborcji eugenicznej. Konieczna jest zatem głębsza formacja wiernych np. poprzez włączenie tego tematu do katechez czy homilii – uważa Rada.

Maria Wilczek z miesięcznika „List do Pani” mówiła z kolei o potrzebie ulepszenia założeń programowych przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”. Jest on realizowany w formie nadobowiązkowej w różnych klasach szkoły podstawowej oraz na dalszym etapie edukacji. Brakuje jednak dobrej formacji samych nauczycieli, a ponadto im starsza młodzież, tym przedmiot ten cieszy się słabnącym zainteresowaniem uczniów. Zbyt duży akcent jest w nim położony na zagadnienia dotyczące życia seksualnego, a zbyt mały na promowanie wartości rodzinnych, czy dotyczących m.in. abstynencji i życia wolnego od uzależnień.

 

W trakcie spotkania Rady omówiono także raport Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego nt. „Kobieta w polskim społeczeństwie”.

Krajowa Rada ds. Duszpasterstwa Kobiet KEP została zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski podczas 362. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Krakowie-Wieliczce 23 czerwca 2013.

Wśród zadań Rady są m.in.: wymiana doświadczeń związanych z działalnością duszpasterstw kobiecych i podejmowanie wspólnych inicjatyw duszpasterskich; współpraca ze świeckimi ruchami i stowarzyszeniami; prowadzenie i zlecanie badań socjologicznych związanych z sytuacją kobiet w Polsce oraz w Kościele lokalnym.

Delegatem KEP ds. duszpasterstwa kobiet jest obecnie gdański biskup pomocniczy Wiesław Szlachetka. Rada spotyka się dwa razy do roku.

 


lk / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 Zmarł o. Bronisław Mokrzycki SJ – założyciel sióstr zawierzanek

W wieku 82 lat zmarł o. Bronisław Mokrzycki SJ, jezuita, założyciel zgromadzenia Wspólnota Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia (zawierzanki). Pogrzeb odbędzie się w najbliższy czwartek, 12 października, w Starej Wsi.

Polub nas na Facebooku!

O. Mokrzycki zmarł w niedzielę 8 października o godz. 23.56 w Bliznem na Podkarpaciu. Odszedł w 83. roku życia, 67. powołania zakonnego i 57. kapłaństwa.

Pogrzeb odbędzie się w najbliższy czwartek, 12 października 2017 r. Obrzęd pożegnania w domu generalnym sióstr zawierzenia w Bliznem rozpocznie się o godz. 10.00. Godzinę później w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi odprawiona zostanie Msza św. pogrzebowa.

O. Bronisław Mokrzycki urodził się 15 kwietnia 1935 r. w Cmolasie k. Kolbuszowej na Podkarpaciu. Do nowicjatu jezuitów wstąpił 30 lipca 1951 r. W latach 1955–1958 studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, a w latach 1958–1962 teologię na Wydziale Teologicznym TJ „Bobolanum” w Warszawie. W 1968 r. ukończył studia z zakresu liturgii na KUL. Był wykładowcą liturgiki na ATK w Warszawie i współpracownikiem Centrum Katechetycznego opracowującego katechizmy szkolne. W latach 1986–1992 pełnił funkcję magistra nowicjatu jezuitów w Starej Wsi.

W 1986 r. o. Mokrzycki SJ założył Zgromadzenie Wspólnota Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia (zawierzanki).

Zgromadzenie ma charakter konteplacyjno-apostolski. Apostolstwo wyraża się głównie przez umożliwianie osobom świeckim i duchownym odprawienia indywidualnych dni skupienia oraz rekolekcji ignacjańskich – w części lub całych. Siostry pomagają rekolektantom i ludziom poszukującym pomocy duchowej poprzez modlitwę oraz kierownictwo duchowe.

Obecnie wspólnota posługuje w czterech ośrodkach rekolekcyjnych: w Bliznem, Częstochowie, Antoniowie oraz Kiczni.

 


pab / Blizne

Katolicka Agencja Informacyjna

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 Copy link
Powered by Social Snap