Nasze projekty

Prof. Leszek Mądzik laureatem Nagrody Głównej FENIKS 2016

Prof. Leszek Mądzik został laureatem Nagrody Głównej FENIKS 2016, a kard. Gerhard Ludwig Muller uhonorowany został Feniksem Diamentowym - ogłoszono w czwartek podczas inauguracji XXII Targów Wydawców Katolickich na Zamku Królewskim w Warszawie. Wręczenie Nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich odbędzie się w sobotę 9 kwietnia w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego na warszawskiej Pradze.

Nagrodę Główną FENIKS 2016 otrzymał prof. Leszek Mądzik. Laureat Krzyża Zasługi „Pro Ecclesia et Pontifice” od lat 60. związany jest ze środowiskiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1969 r. założył Scenę Plastyczną KUL, w ramach której był autorem piętnastu spektakli. Jest ponadto autorem kilkunastu scenografii w teatrach w Polsce, Portugalii, Francji i Niemczech. Leszek Mądzik to także wykładowca w kilku szkołach artystycznych, profesor poznańskiej ASP, uczestnik kilkudziesięciu festiwali teatralnych na pięciu kontynentach.

Jest projektodawcą Muzeum Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach, a także laureatem wielu nagród i odznaczeń (m.in. Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Złotego Krzyża Zasługi, Srebrnego Medalu Gloria Artis, wyróżnienia specjalnego Totus). O swojej twórczości pisze: „Miłość, wiara, świętość, przerażenie, poczucie skończoności, śmierć – oto co zaludnia przestrzeń spektakli”.

Feniksa Diamentowego otrzymał Kardynał Gerhard Ludwig Müller za książkę „Dogmatyka katolicka” (Wydawnictwo WAM).

Dogmatyka stanowi podstawę wszystkich dyscyplin teologicznych. W związku z tym jej opanowanie wydaje się niezbędne dla stworzenia właściwych podstaw formacji katolickiej. Dla osoby wierzącej, to w zasadzie religijny alfabet lub tabliczka mnożenia, bez znajomości których trudno byłoby liczyć na rozwój we wspólnocie katolickiej.

Reklama

W swoim nauczaniu Kardynał Müller pozostaje wierny klasycznej teologii, nie poddaje się relatywizmowi i wpływom doktryny liberalnej. Nagradzana książka jako podręczniki dogmatyki, ma uniwersalny charakter, dostarcza informacji o źródłach, ukierunkowaniu i przyszłości wiary katolickiej.

„Dogmatyka katolicka” przepełniona jest duchem Chrystusa i nauczaniem Ewangelii. Jednocześnie autor nie zamyka się na odmienne opinie, choć nieustępliwie stoi na straży wiary, co więcej – zdecydowanie zachęca do jej pogłębiania przypominając jednocześnie, że teologia nie może bazować wyłącznie na jednym punkcie widzenia, ale obejmuje szerokie spectrum, wszystkie istniejące konteksty przymierza Boga z ludźmi.

Feniksa Specjalnego za książkę „966. Chrzest Polski” (Wydawnictwo Biały Kruk) otrzymał prof. Krzysztof Ożóg.

Rok 966 to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, w znacznym stopniu od niej zaczął się żmudny proces kształtowania polskiej państwowości. Proces, którego korzenie nierozerwalnie związane są z przyjęciem przez Mieszka chrztu. Od tego momentu rozpoczął się dynamiczny rozwój domeny Mieszka, konsekwentnie kontynuowany przez jego syna Bolesława, który funkcjonując w rodzinie władców chrześcijańskich szybko budował potęgę gospodarczą, militarną i polityczną.

Reklama

Wykorzystując swój niezaprzeczalny warsztat badawczy i wiedzę historyczną, także działając w oparciu o najnowszy stan wiedzy, prof. Krzysztof Ożóg bez najmniejszego wysiłku przybliża swoim czytelnikom najsubtelniejsze detale ilustrujące rzeczywistość opisywanej przez siebie epoki.

W uznaniu wytrwałej pracy na rzecz uwieczniania świadectw wiary Feniksa Specjalnego :Wiara w Obiektywie” otrzymali: Arturo Mari – osobisty fotograf papieża Jana Pawła II, Adam Bujak – fotograf i autor kilkudziesięciu publikacji książkowych oraz Janusz Rosikoń – fotograf i współwłaściciel wydawnictwa Rosikoń Press.

Dodatkowo Zarząd Stowarzyszenia przyznał w 2016 roku specjalną nagrodę „Księga Życia”, którą honorowane są osoby za szczególne osiągnięcia dla życia społecznego. Nagrodzeni nią zostali Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda – rodzice Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Reklama

Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich przyznano również w 15 kategoriach tematycznych:

W kategorii „Książka Literacka” nagrodę otrzymała książka „Ssanie. Głód sacrum w literaturze polskiej” autorstwa Jakuba Lubelskiego, wyd. Teologia Polityczna.

Na wskroś subiektywna próba budowy nowej mapy literatury polskiej. Odświeżająca i inspirująca dawka erudycji i intelektualnej niepokory, która nie boi stawiania nowych odważnych pytań o uznanych autorów, których twórczość trwale wpisała się już w krajobraz polskiej kultury. Jednocześnie równie głębokie, co potrzebne studium zjawiska sprzęgania się religii i polityki w polskim życiu publicznym.

W kategorii „Nauki kościelne” Feniksa otrzymała „Theologia Benedicta” tom I-III, autorstwa ks. prof. Jerzego Szymika, wyd. Księgarnia św. Jacka.

Dzieło zmierzające do prezentacji i opisania teologii w ujęciu zaproponowanym i realizowanym przez papieża Benedykta XVI. Jednocześnie trzytomowe głęboko intelektualne studium, którego autor utrzymuje metodologiczną, strukturalną i treściową równowagę w badawczym procesie próby poznania tego, co przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Fundament do rozwoju theologii benedicta w polskiej wspólnocie katolickiej.

W kategorii „Eseistyka” nagrody przyznano dwóm publikacjom: „Bóg i geometria. Gdy przestrzeń była bogiem”, autorstwa ks. prof. Michała Hellera (Copernicus Center Press) oraz „Dialogi w Katedrze 2013” autorstwa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Książka profesora Hellera to rzecz o przenikaniu się geometrii i teologii. Stojąca na najwyższym intelektualnym i naukowym poziomie podróż śladami inspiracji rodem z geometrii w teologicznych rozważaniach dokonywanych na przestrzeni kilku tysięcy lat. Jednocześnie autor przygląda się wnikliwie ideom matematycznym, które w tym samym czasie rozwijały się pod wpływem teologii.

Tytułowe „Dialogi…” to zapis zapoczątkowanych w 2013 roku regularnych spotkań autora z wiernymi zgromadzonymi wokół Kościoła Łódzkiego. Każde ze spotkań dotyczyło relacji wiary z innymi sferami ludzkiego życia, jak: rozum, rodzina, cierpienie, modlitwa, kultura, miłosierdzie czy ludzka godność. Dzięki tej publikacji nauczanie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego trafiło do szerokiego grona odbiorców.

W kategorii „Edytorstwo” nagrodę FENIKS 2016 otrzymał „Modlitewnik Olbrachta Gasztołda kanclerza wielkiego litewskiego 1528 r.”, pod red. Katarzyny Krzak-Weiss, Wiesława Wydry i Rafała Wójcika, Wydawnictwo Naukowe UAM oraz „Jan Paweł II – Człowiek, Papież, Święty” Wydawnictwa Salezjańskiego.

Wykonane z najwyższym edytorskim kunsztem faksymile modlitewnika Olbrachta Gasztołda, wielkiego kanclerza litewskiego, którego rękopis powstał w pierwszej połowie XVI wieku. To niewątpliwie jeden z najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków polskiego miniatorstwa książkowego i staropolskiego piśmiennictwa.

Znakomitej jakości edytorskiej album, a jednocześnie pamiątka ziemskiej posługi Karola Wojtyły – świętego papieża Jana Pawła II. W warstwie tekstowej i graficznej jest to niezwykły wynik pracy bezpośrednich świadków jego życia, działalności i śmierci. Mimo silnie ilustracyjnego charakteru publikacja niesie ze sobą również niezwykle istotny bagaż treściowy – wskazuje na rolę jaką w nauczaniu i postępowaniu Jana Pawła II odegrało spotkanie się dwóch kwestii: świadectwa i dziedzictwa, połączenie, które na trwale zdeterminowało przekaz i odbiór nauczania papieża Polaka.

W kategorii „Książka dla młodzieży” nagrodę otrzymała książka „Twoja dusza była perłą” autorstwa Zbigniewa Mindy, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN.

Dowód na to, że opowieść o wspólnych losach dwójki nastolatków może obyć się bez zbędnego kostiumu sił nadprzyrodzonych, a historię relacji rodzącej się między bohaterami wystarczy oprzeć na ciekawie skonstruowanych postaciach, także atrakcyjności oraz sile ludzkich uczuć i emocji. Autor może poszczycić się zdolnością do pisania prostym, jasnym i szczerym językiem o rzeczach ważnych, bez umizgiwania się na siłę do nastoletniego czytelnika.

W kategorii „Świadectwo” Feniksa otrzymała książka „Życie na pełnej petardzie” ks. Jana Kaczkowskiego i Piotra Żyłki, Wydawnictwo WAM.

To przepełniona szczerością, odwagą i miłością do bliźniego opowieść człowieka, który jak mało kto musiał celebrować każdy dzień życia w Chrystusie, jaki dany był mu na tym świecie. Portret świadectwa wiary wręcz eksplodujący optymizmem i życiową energią. Świadectwa człowieka i kapłana ukazującego jego życie w trudnych, traumatycznych momentach, ale i w tych, kiedy jest radosne, pełne nadziei i entuzjazmu wynikających z bezbrzeżnej ufności w nadzieję i Bożą miłość.

W kategorii „Książka autora zagranicznego” nagrodę FENIKS 2016 otrzymała książka Renauda Escandea „Czarna księga rewolucji francuskiej”, Wydawnictwo AA.

Fundamentalne dzieło o rewolucji francuskiej – jej zbrodniach i ofiarach, pod redakcją dominikanina Renauda Escande. Ponad 1000 stron składających się na całościowy obraz wydarzeń z końca XVIII wieku, które trwale wpłynęły na późniejszy charakter i kształt cywilizacji europejskiej. Publikacja stanowi dogłębną analizę najważniejszych wydarzeń rewolucji, których uważna analiza pozwala na zmianę oceny charakteru późniejszych wydarzeń z dziejów Europy, w tym pojawienie się silnych ruchów antychrześcijańskich, totalitarnych i demokratycznych. Wreszcie antologia jest smutnym świadectwem ślepej przemocy ideologii rewolucyjnej.

W kategorii „Tłumacz” nagrodę otrzymały „Tragedie Tom I: Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice, Perseusz w okowach” Ajschylosa w opracowaniu prof. Roberta R. Chodkowskiego, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL.

Fundamentem „Tragedii” Ajschylosa są zawsze problemy natury religijno-moralnej, w tym kwestie takie jak istota bóstwa, sprawy boskiej sprawiedliwości, winy i kary, żyworodnej siły występku oraz problematyka dziedziczenia zbrodni rodowej. Kunszt translatorski i redakcyjny laureata pozwala współczesnemu czytelnikowi na pełne zrozumienie zawiłości formy i treści dzieł tego klasyka tragedii greckiej.

W kategorii „Seria wydawnicza – dzieła zebrane” nagrodę FENIKS otrzymała publikacja „Zadania współczesnej metafizyki” pod red. ks. prof. Jerzego Maryniarczyka, dr Katarzyny Stępień i dr. Arkadiusza Gudańca, Polskie Wydawnictwo Świętego Tomasza z Akwinu.

Licząca kilkanaście tomów seria „Zadania współczesnej metafizyki” to kompendium współczesnych osiągnięć badawczych. Efekt zbiorowego wysiłku autorskiego zespołu kilkunastu naukowców, którzy nieustannie toczą „spory” o naturę zjawisk składających się na przeszły, teraźniejszy i przyszły obraz metafizyki. W rezultacie w orbicie ich zainteresowań znalazły się więc kwestie takie jak chociażby: początek i koniec życia ludzkiego, piękno, relacje między duszą, umysłem i ciałem, problematyka celu, rozumienie filozofii czy otwartość rozumu na wiarę.

W kategorii „Publicystyka religijna” nagrodę otrzymał Jean-Michael di Falco za książkę „Czarna księga prześladowań chrześcijan w świecie”, Dom Wydawniczy REBIS.

Unikatowa publikacja stanowiąca zbiorowy trud ekspertów z kilkunastu krajów, zawierająca kilkadziesiąt świadectw, reportaży i analiz autorstwa chrześcijan różnych wyznań, ateistów, muzułmanów i żydów. To obraz posługi i męczennictwa ponad 45 mln chrześcijan w XX wieku i ponad 100 tys. ginących każdego roku w wieku bieżącym. Także rzeszy ponad 150 mln chrześcijan (katolików, prawosławnych, protestantów), którzy stale lub okresowo doświadczają różnych form dyskryminacji albo bezpośredniego prześladowania. Publikacja dobitnie udowadnia, że żaden okres w historii Kościoła nie był nacechowany taką wrogością wobec chrześcijan, znaku krzyża oraz innych znaków religijnych, jak czasy obecne.

W kategorii „Muzyka chrześcijańska” nagrodę otrzymały wydawnictwa: „Musica Sacromontana”, Józefa Zeidlera i Antoniego Habela, w wykonaniu Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus i Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis oraz „Wieczność. Requiem ludowe” Adama Struga i grupy Kwadrofonik.

Musica Sacromontana (muzyka świętogórska), w bezpośredni sposób odwołuje się do tradycji i dorobku muzycznego bazyliki i klasztoru Ojców Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu, która w wieku XVIII była niezwykle ważnym ośrodkiem życia muzycznego, a jednocześnie miejscem, w którym swoją twórczość uprawiał Józef Zeidler, jeden z najwybitniejszych reprezentantów klasycyzmu w muzyce polskiej. Zarejestrowana na albumie, bożonarodzeniowa Missa Pastorita to kompozycja przeznaczona na okres Bożego Narodzenia, w której autor z umiarem i smakiem łączy klasyczny sposób postrzegania z motywami zaczerpniętymi z muzyki ludowej. Drugą część płyty wypełnia zachowana w gostyńskim archiwum Sinfonia ex F autorstwa Antoniego Habla, pioniera tego gatunku w muzyce polskiej, który wzorował się na twórczości Józefa Haydna. W muzyce Zeidlera i Habl awyraźnie słychać unikalną wrażliwość, tak charakterystyczną dla muzyce oratoryjnej.

„Requiem ludowe” to nowatorski projekt łączący doświadczenie muzyczne artystów wywodzących sie różnych muzycznych światów. Materiał muzyczny oparto na nowych kompozycjach żałobnych, głęboko czerpiących z muzycznej tradycji Mazowsza oraz tekstach opublikowanych w Śpiewniku Pelplińskim z 1871 roku. Dzieło charakteryzuje również oryginalna struktura, która odwzorowuje kolejne etapy wędrówki człowieka ku śmierci – w sferze muzycznej wyraźnie pobrzmiewa wizja końca życia i na wskroś osobistego aktu przejścia człowieka do śmierci.

W kategorii „Historia” nagrodę otrzymała książka „Trudne lata, wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL” autorstwa dr hab. Agaty Mirek, wyd. Apostolicum.

Wielkie świadectwo grozy i heroizmu, jaki stał się udziałem żeńskich wspólnot zakonnych w okresie PRL-u. Opracowana z olbrzymim wyczuciem stylistycznym i dbałością i historyczne detale publikacja dotykająca trudnych kwestii z historii powojennej Polski. To zarazem szczera, poparta wieloma przykładami, zbiorowa zachęta do nieustannego podejmowania wyzwań, które zawsze towarzyszyły ludziom wiary.

Kapituła konkursowa oprócz nagród przyznała również szereg wyróżnień:

W kategorii „Książka Literacka” – „Takie piękne życie. Portret Wojciecha Kilara” autorstwa Barbary Gruszki-Zych (Wydawnictwo Niecałe) oraz „Niby nic”, s. Anna Bożenna Flak (Wydawnictwo ATUT).

W kategorii „Nauki kościelne” – „Fides et passio” autorstwa o. Wojciecha Giertycha OP (Wydawnictwo Bernardinum) oraz „U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie” autorstwa dr hab. Barbary Kiereś (Wydawnictwo KUL).

W kategorii „Eseistyka” – „Między Synagogą a Kościołem. Dzieje św. Pawła” autorstwa ks. Waldemara Chrostowskiego (Wydawnictwo M).

W kategorii „Edytorstwo” – „Maryja Królowa Polski” autorstwa ks. prof. Waldemara Chrostowskiego i Adama Bujaka (Biały Kruk).

W kategorii „Książka dla dzieci” – „Cuda wianki. Polski folklor dla młodszych i starszych” autorstwa Marianny Oklejak (Egmart Art.), „Tutlandia. Niespodzianki” autorstwa Agnieszki Ginko z ilustracjami Ewy Poklewskiej (Wydawnictwo Media Rodzina) oraz „Rok wielkiej przygody” autorstwa Olgierda Nassalskiego MIC (Wydawnictwo Promic).

W kategorii „Książka dla młodzieży” – „Youcat. Bierzmowanie” autorstwa Bernharda Meusera i Nilsa Baera oraz „Plaster miodu” autorstwa o. Adam Szustaka (SIW Znak)

W kategorii „Świadectwo” – „Zakochani są wśród nas. Rozmowy o spełnionej miłości i zakochaniu, które się nie kończy” autorstwa Patrycji Hurlak oraz „Kochają mnie do szaleństwa” autorstwa Brygidy Grysiak (SIW Znak).

W kategorii „Książka autora zagranicznego” – „Jezus” autorstwa Jamesa Martina (Święty Wojciech Dom Medialny) oraz „Szlak nadziei. Armia Andersa. Marsz przez trzy kontynenty” autorstwa Normana Daviesa (Rosikon Press)

Kategoria „Tłumacz” „Tragedie Tom I: Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice, Perseusz w okowach” autorstwa Ajschylosa w przekładzie prof. dra hab. Roberta R. Chodkowskiego

W kategorii „Seria wydawnicza (dzieła zebrane)” – „Natura wszechświata. Czas i jego rodzaje. Rachuba czasu” autorstwa Bedy Czcigodnego (Towarzystwo Naukowe KUL) oraz Klasyka duchowości: O naśladowaniu Chrystusa, Pasja, Przez Maryję do Jezusa, Moje życie w Chrystusie, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Pisma, Kempis à Tomasz, Montfort de Ludwik Grignon, Jan z Kronsztadu, Św. Franciszek, Św. Klara (Wydawnictwo M) i Dzieła zebrane. Metaetyka. Nowa rzecz czy nowe słowo?, Etyka niezależna, Objawić osobę, Wolność w prawdzie, Człowiek darem. Życie – rodzina – państwo – prawo, Świadek prawny. O świętym Janie Pawle II – uczeń, Styczeń Tadeusz (Towarzystwo Naukowe KUL).

W kategorii „Publicystyka religijna” – „Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości” autorstwa Paula Dembińskiego i Simony Beretty oraz „Spór o Europę. Zderzenia cywilizacji” autorstwa prof. dra hab. Piotra Jaroszyńskiego (Polskie Towarzystwo Świętego Tomasza z Akwinu).

W kategorii „Multimedia” – „Małżeńska gra” autorstwa Agnieszki i Jakuba Kołodziej (Wydawnictwo Zbliżenia) i „Pamiętnik perełki” autorstwa ks. Marka Dziewieckiego (Wydawnictwo Raj Media).

W kategorii „Muzyka chrześcijańska” – „Symphony of Providence” (Symfonia o Opatrzności), Paweł Łukaszewski.

W kategorii „Historia” – „Kto się boi prawdy? Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce” autorstwa Barbary Stanisławczyk (Fronda), „Jeszcze Polska… Klasyka polskiej poezji patriotycznej” autorstwa Justyny Chłap-Nowak (Wydawnictwo AA), „1920. Prawdziwy cud nad Wisłą. Przebudzenie Polaków” autorstwa dra Jarosława Szarka (Wydawnictwo AA) oraz „Polska w niewoli 1945-1989” autorstwa Ryszarda Terleckiego (Wydawnictwo AA).

W kategorii „Duchowość” – „Miłosierdzie Pana od wieków i na wieki” autorstwa ks. prof. Stanisława Witczyka (Wydawnictwa Jedność), „Wejrzenie w głąb serca cz. 1 i 2” autorstwa bł. Stanisława Papczyńskiego (Promic) i „Wielka księga duchowości katolickiej” dla ks. prof. dra hab. Marka Chmielewskiego.

Natomiast Nagrodą Specjalną Małego Feniksa uhonorowane zostały dwa media, które w tym roku obchodzą jubileusz 90-lecia istnienia: Polskie Radio oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

Rola Polskiego Radia w krzewieniu kultury i prezentacji chrześcijańskiego światopoglądu w polskim społeczeństwie ma charakter wręcz fundamentalny. Nie sposób wymienić szczegółowo wszystkich zasług, jakie państwowa rozgłośnia położyła w tym zakresie na przestrzeni blisko wieku swojego istnienia.

W znacznym stopniu od kilkudziesięciu lat poszczególne anteny państwowej rozgłośni na masową wręcz skalę pośredniczyły w misji nieustannej ewangelizacji milionów Polaków. Dzieło to miało wymiar szczególnie istotny w okresie zniewolenia narodu polskiego przed rokiem 1989, kiedy przede wszystkim za pośrednictwem polskiego radia do setek tysięcy polskich domów dobiegały świadectwa nauczania płynące ze strony krajowego Kościoła, ale także słowa otuchy przekazywane rodakom wprost z Watykanu.

Przez 90 lat od momentu swojego powstania „Niedziela” pełniła niezwykle ważną rolę kustosza i promotora polskiej kultury, nie zapominając o jej niezwykle silnych związkach z wiarą chrześcijańską i Kościołem. W 2016 roku tygodnik „Niedziela” otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Do grona laureatów Małego Feniksa 2016 dołączyli również: Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, katolicka rozgłośnia radiowa Radio Doxa Opole, red. Dorota Gawryluk, dr Anna Żochowska, a także red. Joanna Kuczborska i Agnieszka Osmólska-Ilczuk.

Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to ogólnouczelniana jednostka działająca w ramach UKSW, do której należy realizacja zadań naukowo-badawczych, dydaktycznych i usługowych w obszarze dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.

Centrum ma w swoim dorobku liczne wydarzenia o charakterze konferencyjnym w wymiarze międzynarodowym, regionalnym i lokalnym (krajowym) dotyczących obszarów kluczowych dla współczesnego świata, począwszy od debat o podłoży ekonomicznym, kulturowym, religijnym i społecznym.

Głównym obszarem dyskusji prowadzonym przez Centrum jest kwestia szeroko pojętego dialogu, czy to w wymiarze religijnym, sprowadzająca się na przykład do pytania o sens i możliwy do wprowadzenia w życie zakres współpracy ekumenicznej miedzy różnymi funkcjonującymi we współczesnym świecie systemami religijnymi i wyznaniowymi.

W realizacji używa różnorodnych narzędzi, śmiało wkraczając m.in. w obszar aktywności medialnej na rzecz upowszechniania idei dialogu międzykulturowego, także w obszarze działalności edukacyjnej w kwestiach takich jak obrona praw człowieka, wychowania do patriotyzmu czy życia w społeczeństwie, jak również krzewienia Katolickiej Nauki Społecznej.

W rezultacie na dorobek Centrum składają się dziesiątki zrealizowanych inicjatyw, opartych na wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami najróżniejszych środowisk funkcjonujących w ramach niezwykle zróżnicowanej współczesnej globalnej cywilizacji.

Katolicka Rozgłośnia Radiowa Radio Doxa (wcześniej Radio Góra św. Anny, Radio Plus Opole) – diecezjalna stacja radiowa nadająca swój program na całą opolszczyznę. Stacja działa od kwietnia 1995 roku.

Na uniwersalny program radiostacji składają się różnorodne audycje, dedykowane wszystkim najważniejszym obszarom życia słuchaczy – od zagadnień biznesowych, społecznych, samorządowych poprzez hobby, programy religijne i informacyjne poświęcone działalności Kościoła na terenie opolszczyzny, także ofertę skierowaną do najmłodszych słuchaczy, aż po materiały dotyczące zdrowego trybu życia.

Informacja, Misja, Rozrywka to obszary w których działa rozgłośnia, a jednocześnie hasła, które przyświecają jej w codziennym funkcjonowaniu o silnie społeczno-misyjnym charakterze. Najważniejszym wyzwaniem dla pracowników radiowej anteny jest głoszenie Dobrej Nowiny.

Dorota Gawryluk – dziennikarka telewizyjna i radiowa oraz publicystka. Przez większość zawodowego życia związana z telewizją Polsat, w której pracowała jako reporterka, szefowa działu publicystyki, odpowiedzialna również za programy o charakterze interwencyjnym i publicystycznym. Należy do czołówki polskich prezenterów programów informacyjnych, w przeszłości prowadząca m.in. „Wiadomości” w TVP oraz wieloletnia prowadząca „Wydarzenia” w Polsacie.

W zawodowym dorobku ma także kilkuletni okres pracy w rozgłośniach radiowych, w tym w Tok FM i w Polskim Radiu, gdzie w radiowej Jedynce, w audycji Sygnały dnia przeprowadzała wywiady z politykami. Od wielu lat współpracuje z tygodnikiem „Idziemy” W pracy i w życiu codziennym niezmiennie wierna własnym poglądom i odważna w ich wyrażaniu, niezależnie od aktualnej sytuacji czy koniunktury politycznej.

Dr Anna Żochowska – lekarz pediatra – neonatolog, ordynator Oddziału Noworodkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku. Animatorka społeczna, szczególnie zasłużona na polu aktywizacji kulturowej młodzieży i popularyzacji kulturowego dziedzictwa Polski. Współzałożycielka amatorskiego Garwolińskiego Teatru Muzycznego „Od Czapy” i Fundacji Sztafeta, która przejęła prowadzenie Teatru „Od Czapy”.

Członek Rady Lekarzy Fundacji Polsat. Lekarz w najwyższym stopniu oddany pracy na rzecz dobra małych pacjentów. Mama pięciorga dzieci.

Agnieszka Osmólska-Ilczuk jest wydawcą programów takich jak „Popołudnie z Radiem Podlasie” czy magazyn „Kultura na fali”.

Joanna Kuczborska to z kolei wydawca i prezenter wiadomości w Radiu Podlasie. Jest także wydawcą pasma „Podlasie o poranku”, autorką audycji: katechez – Katechizm Kościoła Katolickiego, również cyklu „Alfabet naszej wiary”, jak również audycji o książkach.

Agnieszka Osmólska-Ilczuk i Joanna Kuczborska wspólnie tworzą i prowadzą również audycję „Serce jak obłok” oraz „Koncert życzeń” Radia Podlasie.

Gala wręczenia nagród FENIKS 2016 odbędzie się w sobotę 9 kwietnia o godz. 19.30 w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 53.

Podczas gali otwarcia XXII Targów Wydawców Katolickich minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński odznaczył Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” ks. Romana Szpakowskiego, prezesa Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymał Józef Tadeusz Baliszewski, promotor polskiej muzyki i literatury, inicjator budowy pomnika Juliusza Słowackiego w Warszawie, a Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymał Adam Mazurek, właściciel i prezes oficyny wydawniczej Adam.

Targi Wydawców Katolickich trwają do niedzieli. Ich organizatorem jest Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, a współorganizatorem Zamek Królewski w Warszawie.


mip / Warszawa

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę