Nasze projekty

Orędzie Papieża na Światowy Dzień Chorego

Do cierpienia osób młodych potrafimy się zmobilizować, a starość zaczyna coraz bardziej „męczyć” – mówił nawiązując do tematu orędzia krajowy duszpasterz służby zdrowia ks. Stanisław Warzeszak. Dzień Chorego obchodzony jest co roku 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes

Temat orędzia na XXIV Światowy Dzień Chorego brzmi „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Jak wyjaśnił ks. Warzeszak, odnosi się ono do problemu cierpienia w starości. Jest to o tyle istotne, że w najbliższej przyszłości jedną z najbardziej rozwijanych dziedzin medycyny będzie właśnie geriatria, zajmująca się schorzeniami wieku podeszłego.

– Chcemy zwrócić uwagę na starość jako na problem nie tylko w kontekście choroby i cierpienia, ale też trudności społecznych. Do cierpienia osób młodych potrafimy się jakoś zmobilizować, natomiast starość zaczyna coraz bardziej „męczyć”. Ponadto jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, co wiąże się z coraz większymi problemami – mówił ks. Warzeszak.

Reklama
Reklama

Dlatego papież Franciszek w swoim tegorocznym orędziu zachęca do szczególnej empatii wobec osób starszych. „Ileż razy mama przy łóżku chorego, syn opiekujący się starszym rodzicem, bądź też wnuk będący blisko dziadka lub babci, składa swoje prośby w ręce Matki Bożej, która jest tutaj Matką Miłosierdzia, Matką, która odzwierciedla najbardziej czułość Boga” – zacytował słowa Ojca Świętego ks. Warzeszak.

S. Judyta Pudełko ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza, wykładowca Pisma Świętego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie zwróciła uwagę, że choć fragment Ewangelii wg św. Jana, do którego w tekście orędzia odnosi się Franciszek, nie mówi wprost o opiece nad chorymi czy osobami starszymi, to jednak wskazuje na „wielopłaszczyznowość Bożego działania wobec człowieka jako takiego”.

Reklama
Reklama

„Papież mówi w orędziu, że gdy spotykamy się z Bogiem, wtedy prosimy dla chorych o coś więcej niż zdrowie fizyczne. Prosimy o pokój, o pogodę ducha w życiu, która rodzi się w sercu, jest darem Boga, owocem Ducha Świętego” – przypomniała papieskie słowa s. Pudełko. Uzdrowienia i przemiany potrzebuje bowiem cały człowiek. W kontakcie z Chrystusem, z Matką Najświętszą do tej przemiany może dojść – tłumaczyła s. Pudełko.

W orędziu papież wyodrębnia też istotną rolę pomocników służby zdrowia, którzy „są zaangażowani, trudzą się i dzięki którym to dobro jest czynione” – kontynuowała s. Judyta Pudełko. – Zatem każdy jest zaproszony do tego, by w dzieło pomocy drugiemu człowiekowi być włączonym – dodała.

Reklama

O konieczności rozeznawania, jakiego wsparcia duchowego oprócz opieki medycznej potrzebuje chory wspomniał Marek Krobicki, b. dyrektor szpitala ojców bonifratrów w Krakowie, obecnie prezes Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej.

Jak powiedział, papieskie orędzie wskazuje, że opieki wymaga nie tylko ciało, ale i dusza, która na równi z ciałem częstokroć choruje. Choroba wymaga też rozeznania, jakie potrzeby duchowe dana osoba ma w tym trudnym momencie swojego życia.

Choć posługę duchową wykonują w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia duszpasterze osób chorych, to wciąż brakuje osób, które wsparłyby ich pracę. Zdaniem Krobickiego, potrzeba przede wszystkim szkolenia tych, którzy na zasadzie wolontariatu chcą towarzyszyć chorym, zarówno świeckich, jak i np. kleryków, który już na etapie seminarium pytają o możliwość udzielania takiej pomocy.

Podczas prezentacji papieskiego orędzia przypomniano także o specjalnym projekcie pod nazwą „L4”, skierowanym do osób chorych z okazji zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Osoby chore i cierpiące proszone są o modlitwę za pielgrzymów i organizatorów ŚDM. Do chorych skierowano już z tej okazji cztery listy. O ich rozniesienie proszeni są wolontariusze, młodzież zaangażowana przy parafiach i wspólnotach.

W każdym liście znajduje się deklaracja, którą chorzy mogą wypełnić i odesłać do Biura ŚDM. W ten sposób nazwiska wszystkich biorących udział w projekcie znajdą się w tzw. Księdze Modlitwy, która zostanie wręczona papieżowi Franciszkowi w Krakowie. Ponadto do parafii i zgromadzeń zakonnych, szpitali, przychodni, domów opieki i osób przebywających w domach docierają już plakaty mówiące o projekcie „L4”.

Obchodzony w tym roku po raz dwudziesty czwarty Światowy Dzień Chorego przypada zawsze 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Został ustanowiony przez św. Jana Pawła II 13 maja 1992 roku, w dniu 75. rocznicy objawień fatimskich i 11. rocznicy zamachu na życie papieża.

Co roku dzień ten jest obchodzony na poziomie diecezjalnym, natomiast co trzy lata w wymiarze ogólnoświatowym w jednym z sanktuariów maryjnych. W tym roku odbędą się w sanktuarium w Deir Rafat między Tel Awiwem a Jerozolimą.

Tego dnia w kościołach na całym świecie sprawowane są Msze św., podczas których udziela się sakramentu namaszczenia chorych lub indywidualnego błogosławieństwa. Często też biskupi, księża i wolontariusze odwiedzają tego dnia chorych w szpitalach, modląc się w ich intencjach.


mag, lk / Warszawa

franciszek_Milosierdzie_500pcxKsiążka „Miłosierdzie to imię Boga”
już w sprzedaży!

Papież Franciszek w prostych i bezpośrednich słowach zwraca się do każdego człowieka, budując z nim osobisty, braterski dialog. Na każdej stronie książki wyczuwalne jest jego pragnienie dotarcia do osób, które szukają sensu życia, uleczenia ran. Do niespokojnych i cierpiących, do tych, którzy proszą o przyjęcie, do biednych i wykluczonych, do więźniów i prostytutek, lecz również do zdezorientowanych i dalekich od wiary.

W rozmowie z watykanistą Andreą Torniellim Franciszek wyjaśnia – poprzez wspomnienia młodości i poruszające historie ze swojego doświadczenia duszpasterskiego – powody ogłoszenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia, którego tak pragnął.

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stacja7use/domains/stacja7.pl/public_html/wp-content/themes/st7/inc/template-functions.php on line 807

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę